Fysikk kalkulatorer

Kalkulatorene våre vil gjøre fysikkoppgavene dine til et stykke kake! Fysikk er en naturvitenskap som studerer oppførselen til materie. Den fokuserer på samspillet mellom energi og kraft. Fysikk er blant de eldste akademiske disipliner. Gjennom inkluderingen i astronomi regnes den også for å være den eldste grenen av vitenskapelig forskning. Fysikk blandes ofte med andre tverrfaglige forskningsområder, for eksempel biofysikere og kvantkjemikere. Grensen er ikke stramt definert.