Kalkulatory chemiczne

Na tej stronie znajdziesz linki do wszelkiego rodzaju kalkulatorów związanych z chemią. Chemia to nauka o właściwościach materii. Bada różne elementy tworzące wszechświat. Chemia to podstawowa dyscyplina naukowa wyjaśniająca różne aspekty życia. Może być również używany do wyjaśniania pojęć, takich jak powstawanie ozonu, skutki zanieczyszczeń atmosferycznych i działanie niektórych leków. Chemia mówi o interakcjach między atomami i cząsteczkami poprzez wiązania chemiczne. Istnieją dwa rodzaje wiązań chemicznych: pierwotne i wtórne. Są one znane jako wiązania jonowe i pierwotne wiązania chemiczne. Termin chemia pochodzi od zmodyfikowanego słowa, które odnosi się do wcześniejszej praktyki zawierającej elementy chemii, filozofii, medycyny i astronomii.