Kalkulatory zdrowia i opieki społecznej

Opieka profilaktyczna jest ważna dla zachowania zdrowia. Z pomocą naszych kalkulatorów zapobieganie wielu problemom jest łatwiejsze niż dotychczas. Zapobieganie chorobom to proces podejmowania środków zapobiegawczych w celu zapobiegania rozwojowi chorób. Zapobieganie chorobom można podzielić na cztery szerokie kategorie: pierwotną, wtórną, trzeciorzędową i pierwotną. Badanie przeprowadzone przez American Heart Association wykazało, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych umiera około 400 000 osób z powodu czynników związanych ze stylem życia, takich jak otyłość i zła dieta. W 2000 roku 60% zgonów na całym świecie przypisywano chorobom przewlekłym. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym odnotowano 60% zgonów przypisywanych tym chorobom.