Kalkulatory biologiczne

Znajdź duży zbiór przydatnych kalkulatorów biologicznych na naszej stronie! Biologia to szeroka dziedzina naukowa, która bada interakcje między żywymi organizmami. Ma kilka jednoczących motywów, które łączą to wszystko razem. Ewolucja jest również głównym tematem, który wyjaśnia jedność życia. Pokazuje również, że organizmy są zdolne do reprodukcji i kontrolowania swojego środowiska. Biologia ma wiele poddyscyplin, z których każda jest zdefiniowana przez charakter pytań, na które odpowiadają, i narzędzia, których używają. Różnorodność Ziemi jest zdumiewająca. Na Ziemi żyje ponad 400 znanych gatunków organizmów, a niektóre z nich są prokariotyczne i eukariotyczne. Słowo biologia pochodzi od starożytnych greckich słów oznaczających życie i biologię.

Biologia kalkulatory