Redakčné štandardy

V PureCalculators sme na misii merať všetko! Poskytujeme správy, fakty a bezplatný softvér na kalkulačku – pre matematiku, vedu a každodenný život. Sme hrdí na to, že produkujeme vysokokvalitný, presný a spoľahlivý obsah. Robíme to takto: