Všetky kalkulačky

Biologické kalkulačky

Nájdite na našom webe veľkú zbierku užitočných kalkulačiek biológie! Biológia je široký vedný odbor, ktorý študuje interakcie medzi živými organizmami. Má niekoľko zjednocujúcich tém, ktoré to všetko spájajú. Evolúcia je tiež hlavnou témou, ktorá vysvetľuje jednotu života. Ukazuje tiež, že organizmy sú schopné reprodukovať a ovládať svoje prostredie. Biológia má niekoľko podoblastí, z ktorých každá je definovaná povahou otázok, na ktoré odpovedajú, a nástrojmi, ktoré používajú. Rozmanitosť Zeme je ohromujúca. Na Zemi žije viac ako 400 známych druhov organizmov a niektoré z nich sú prokaryotické a eukaryotické. Slovo biológia pochádza zo starovekých gréckych slov, ktoré používajú výrazy život a biologa.

Chemické kalkulačky

Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky druhy kalkulačiek, ktoré sa týkajú chémie. Chémia je štúdium vlastností hmoty. Skúma rôzne prvky, ktoré tvoria vesmír. Chémia je základná vedná disciplína, ktorá vysvetľuje rôzne aspekty života. Môže sa tiež použiť na vysvetlenie pojmov, ako je tvorba ozónu, účinky znečisťujúcich látok v ovzduší a účinky niektorých liekov. Chémia hovorí o interakciách medzi atómami a molekulami prostredníctvom chemických väzieb. Existujú dva druhy chemických väzieb: primárne a sekundárne. Sú známe ako iónové väzby a primárne chemické väzby. Termín chémia pochádza z upraveného slova, ktoré odkazuje na predchádzajúcu prax, ktorá zahŕňala prvky chémie, filozofie, medicíny a astronómie.

Kalkulačky pre stavebníctvo

Pozrite sa na tieto pekné stavebné kalkulačky! Pomôžu vám, keď chcete postaviť kabínu, zrekonštruovať dom alebo urobiť čokoľvek iné! Konštrukcia je všeobecný pojem, ktorý sa týka procesu formovania predmetov a systémov. Pochádza z latinskej konštrukcie a starofrancúzskej stavby. Konštrukcia je proces stavby alebo úpravy majetku. Spravidla ide o plánovanie, navrhovanie a financovanie práce. Tento krok zvyčajne pokračuje, kým nie je dielo pripravené na použitie. Od roku 2017 je stavebný priemysel najväčším zamestnávateľom na svete s približne 273 miliónmi zamestnancov. Predstavuje viac ako 10% z celkovej produkcie globálnej ekonomiky. Prvé chaty a prístrešky boli vyrobené z jednoduchých nástrojov a často boli stavané ručne. V dobe bronzovej vznikali rôzne profesie ako tesári a murári.

Finančné kalkulačky

Financie sú zvyčajne silne prepojené s peniazmi. Ponúkame mnoho finančných kalkulačiek, ktoré vám pomôžu s vašimi každodennými financiami. História peňazí ukazuje, že rôzne sociálne a ekonomické systémy majú s peniazmi aspoň jednu funkciu. Peniaze môžu byť vo fyzickej forme ako mince a bankovky, alebo môžu byť elektronické. Dá sa použiť na nákup niečoho, čo má skutočnú hodnotu. Pôvod peňazí možno hľadať v dávnych dobách, aj keď až na začiatku zaznamenanej histórie boli široko používané. Existujú tiež dôkazy, že na starodávnych trhoch sa praktizovali rôzne druhy výmenného obchodu. Patrili sem rôzne druhy hospodárskych zvierat a komodity, ktoré boli samy osebe priamo užitočné. Niektoré z nich boli tiež vymenené za atraktívnejšie položky, ako sú korálky a mušle.

Kalkulačky potravín a výživy

Zdravá výživa je pre zdravý život zásadná. Jedlo je látka, ktorú organizmus konzumuje, aby poskytol živiny. Obvykle je to rastlinný, živočíšny alebo hubový pôvod. Živiny nachádzajúce sa v potravinách udržujú organizmus vyživovaný a pomáhajú udržiavať rast. Rôzne zvieratá majú kŕmenie, ktoré je prispôsobené potrebám ich jedinečných metabolických systémov. Ľudia používajú rôzne poľnohospodárske techniky a lov a zbieranie potravy už tisíce rokov. Prostredníctvom týchto metód dokázali zaistiť jedlo pre svoje rodiny. Kuchyne a techniky varenia vyvinuté ľuďmi sa vyvinuli, keď sa presťahovali do poľnohospodárstva. Ako sa kultúry stále viac integrujú do globálneho potravinového systému, ich tradície a postupy sú čoraz dostupnejšie. To viedlo k rozkvetu výmeny potravinových tradícií a postupov. Výpočet rôznych faktorov pre jedlo je s našimi kalkulačkami potravín jednoduchý!

Kalkulačky zdravia a pohody

Preventívna starostlivosť je dôležitá pre udržanie zdravia. S pomocou našich kalkulačiek je prevencia mnohých problémov jednoduchšia ako predtým. Prevencia chorôb je proces prijímania preventívnych opatrení na zabránenie vzniku chorôb. Prevenciu chorôb možno rozdeliť do štyroch širokých kategórií: primárna, sekundárna, terciárna a primárna. Štúdia vykonaná Americkou asociáciou srdca odhalila, že v USA ročne zomrie asi 400 000 ľudí v dôsledku faktorov životného štýlu, ako je obezita a zlá strava. V roku 2000 bolo 60% úmrtí na celom svete pripísaných chronickým ochoreniam. Je to nárast oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom bolo 60% úmrtí pripisovaných týmto chorobám.

Matematické kalkulačky

Potrebujete pomoc v matematike? Naše kalkulačky vám umožnia vyniknúť v matematike. Matematika je štúdium rôznych tém spojených s číslami, štruktúrou a zmenami. Keď sa matematické štruktúry používajú na modelovanie skutočných javov, môžu poskytovať predpovede o prírode. Praktická matematika je ľudskou činnosťou už mnoho rokov. Výskum potrebný na vyriešenie niektorých z najnáročnejších problémov môže trvať roky skúmania. Od práce Giuseppe Peana, Davida Hilberta a ďalších v 19. storočí sa všeobecne verí, že vedecký výskum sa vykonáva starostlivou analýzou a kritikou správnosti vybraných axióm a definícií. Vývoj matematiky sa začal v období renesancie, keď vedci začali vyvíjať nové nápady a metódy. Je široko používaný v rôznych vedných oblastiach. Vznik aplikovanej matematiky viedol k novým disciplínam, akými sú teória hier a štatistika. História matematiky ukazuje, že prvým veľkým abstraktom boli pravdepodobne čísla. Bolo to poznanie, že veľa čísel má niečo spoločné.

Fyzikálne kalkulačky

Naše kalkulačky urobia z vašej domácej úlohy z fyziky hračku! Fyzika je prírodná veda, ktorá študuje správanie hmoty. Zameriava sa na interakcie medzi energiou a silou. Fyzika patrí medzi najstaršie akademické disciplíny. Vďaka svojmu zaradeniu do astronómie je považovaný za najstarší odbor vedeckého výskumu. Fyzika je často zmiešaná s inými interdisciplinárnymi oblasťami výskumu, ako sú biofyzikovia a kvantoví chemici. Jeho hranica nie je presne definovaná.

Počítačové kalkulačky

Počítač je zariadenie, ktoré je možné naprogramovať tak, aby vykonávalo konkrétne úlohy, ako sú aritmetické a logické operácie. Internet poháňajú počítače, ktoré spájajú milióny používateľov. Skoré počítače boli navrhnuté tak, aby sa používali iba na výpočty. Riešenie problémov spojených s počítačom je často nepríjemných. Preto sme vytvorili peknú zbierku počítačových kalkulačiek!

Kalkulačky módy a krásy

S pomocou našich kalkulačiek môžete napríklad zistiť svoju veľkosť oblečenia! Móda je výrazom individuality a autonómie v konkrétnom kontexte. Často sa týka vzhľadu, ktorý je trendový v konkrétnom období a na určitom mieste. Všetko, čo sa považuje za módu, je široko dostupné a obľúbené v rámci módneho systému. Vzhľadom na rastúcu masovú produkciu komodít, ako sú odevy, sa udržateľnosť stala zásadným problémom v rámci módneho priemyslu a spoločnosti.

Štatistické kalkulačky

Štatistika je disciplína zameraná na zber, organizáciu a prezentáciu údajov. Reprezentatívne vzorkovanie sa vykonáva s cieľom zaistiť, aby sa závery zo vzorky mohli použiť na celú populáciu. Experimenty zahŕňajú vykonanie viacerých meraní systému. Observačná štúdia sa nevykonáva kvôli experimentálnej manipulácii. Vybrali sme pre vás zbierku štatistických pomocníkov!