Biologické kalkulačky

Nájdite na našom webe veľkú zbierku užitočných kalkulačiek biológie! Biológia je široký vedný odbor, ktorý študuje interakcie medzi živými organizmami. Má niekoľko zjednocujúcich tém, ktoré to všetko spájajú. Evolúcia je tiež hlavnou témou, ktorá vysvetľuje jednotu života. Ukazuje tiež, že organizmy sú schopné reprodukovať a ovládať svoje prostredie. Biológia má niekoľko podoblastí, z ktorých každá je definovaná povahou otázok, na ktoré odpovedajú, a nástrojmi, ktoré používajú. Rozmanitosť Zeme je ohromujúca. Na Zemi žije viac ako 400 známych druhov organizmov a niektoré z nich sú prokaryotické a eukaryotické. Slovo biológia pochádza zo starovekých gréckych slov, ktoré používajú výrazy život a biologa.

Biológia kalkulačky