Chemické kalkulačky

Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky druhy kalkulačiek, ktoré sa týkajú chémie. Chémia je štúdium vlastností hmoty. Skúma rôzne prvky, ktoré tvoria vesmír. Chémia je základná vedná disciplína, ktorá vysvetľuje rôzne aspekty života. Môže sa tiež použiť na vysvetlenie pojmov, ako je tvorba ozónu, účinky znečisťujúcich látok v ovzduší a účinky niektorých liekov. Chémia hovorí o interakciách medzi atómami a molekulami prostredníctvom chemických väzieb. Existujú dva druhy chemických väzieb: primárne a sekundárne. Sú známe ako iónové väzby a primárne chemické väzby. Termín chémia pochádza z upraveného slova, ktoré odkazuje na predchádzajúcu prax, ktorá zahŕňala prvky chémie, filozofie, medicíny a astronómie.

Chémia kalkulačky

Kalkulačka Pre Gibbs Free Energy

Gibbsova energetická kalkulačka je ideálnym nástrojom na určenie, či chemická reakcia môže alebo nemôže prebehnúť sama od seba.

Kalkulačka Molov Chémie

Náš prevodník mólov na gramy uľahčuje prevod medzi molekulovou hmotnosťou, hmotnosťou a mólmi.

Kalkulačka Molarity

Táto kalkulačka prevádza hmotnostnú koncentráciu akéhokoľvek roztoku na molárnu koncentráciu. Tiež prepočítava gramy na ml na móly. Je tiež možné vypočítať hmotnosť akejkoľvek látky potrebnej na dosiahnutie požadovanej úrovne molarity.

Kalkulačka Hmotnostných Percent

Na určenie percentuálneho pomeru medzi hmotnosťou zložky a celkovou hmotnosťou látky môžete použiť kalkulačku hmotnostných percent.

Kalkulačka Riedenia Roztoku

Kalkulačka riedenia roztoku vypočíta, ako zriediť zásobný roztok pri známej koncentrácii, aby sa získal ľubovoľný objem.

Nernstova Kalkulačka Rovníc

Táto kalkulačka Nernstovej rovnice zobrazuje základný vzorec pre elektrochémiu, Nernstovu rovnicu (známu aj ako rovnica bunkového potenciálu).

Ľudia si tiež prezerali…