Kalkulačky zdravia a pohody

Preventívna starostlivosť je dôležitá pre udržanie zdravia. S pomocou našich kalkulačiek je prevencia mnohých problémov jednoduchšia ako predtým. Prevencia chorôb je proces prijímania preventívnych opatrení na zabránenie vzniku chorôb. Prevenciu chorôb možno rozdeliť do štyroch širokých kategórií: primárna, sekundárna, terciárna a primárna. Štúdia vykonaná Americkou asociáciou srdca odhalila, že v USA ročne zomrie asi 400 000 ľudí v dôsledku faktorov životného štýlu, ako je obezita a zlá strava. V roku 2000 bolo 60% úmrtí na celom svete pripísaných chronickým ochoreniam. Je to nárast oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom bolo 60% úmrtí pripisovaných týmto chorobám.