Počítačové kalkulačky

Počítač je zariadenie, ktoré je možné naprogramovať tak, aby vykonávalo konkrétne úlohy, ako sú aritmetické a logické operácie. Internet poháňajú počítače, ktoré spájajú milióny používateľov. Skoré počítače boli navrhnuté tak, aby sa používali iba na výpočty. Riešenie problémov spojených s počítačom je často nepríjemných. Preto sme vytvorili peknú zbierku počítačových kalkulačiek!