Računarski kalkulatori

Računalo je uređaj koji se može programirati za izvršavanje određenih zadataka, poput aritmetičkih i logičkih operacija. Internet pokreću računala koja povezuju milijune korisnika. Rana računala dizajnirana su samo za izračune. Mnogo puta probleme u vezi s računalom dosadno je rješavati. Zato smo stvorili lijepu zbirku računalnih kalkulatora!