Računalniški kalkulatorji

Računalnik je naprava, ki jo je mogoče programirati za izvajanje posebnih nalog, kot so aritmetične in logične operacije. Internet poganjajo računalniki, ki povezujejo milijone uporabnikov. Prvi računalniki so bili zasnovani samo za izračune. Velikokrat je težave z računalnikom moteče reševati. Zato smo ustvarili lepo zbirko računalniških kalkulatorjev!