Statistički kalkulatori

Statistika je disciplina usmjerena na prikupljanje, organizaciju i prezentaciju podataka. Reprezentativno uzorkovanje provodi se kako bi se osiguralo da se zaključci izvučeni iz uzorka mogu primijeniti na cijelu populaciju. Eksperimenti uključuju više mjerenja sustava. Za eksperimentalnu manipulaciju ne provodi se promatračka studija. Za vas smo skupili zbirku statističkih pomagača!