Kemijski kalkulatori

Na ovoj stranici možete pronaći veze do svih vrsta kalkulatora koji se odnose na kemiju. Kemija je proučavanje svojstava materije. Istražuje različite elemente koji čine svemir. Kemija je temeljna znanstvena disciplina koja objašnjava različite aspekte života. Također se može koristiti za objašnjenje pojmova kao što su stvaranje ozona, učinci zagađivača atmosfere i učinci određenih lijekova. Kemija govori o interakcijama između atoma i molekula putem kemijskih veza. Postoje dvije vrste kemijskih veza: primarne i sekundarne. Poznate su kao ionske veze i primarne kemijske veze. Izraz kemija dolazi od modificirane riječi koja se odnosi na raniju praksu koja je uključivala elemente kemije, filozofije, medicine i astronomije.