Kemijski kalkulatori

Na ovoj stranici možete pronaći veze do svih vrsta kalkulatora koji se odnose na kemiju. Kemija je proučavanje svojstava materije. Istražuje različite elemente koji čine svemir. Kemija je temeljna znanstvena disciplina koja objašnjava različite aspekte života. Također se može koristiti za objašnjenje pojmova kao što su stvaranje ozona, učinci zagađivača atmosfere i učinci određenih lijekova. Kemija govori o interakcijama između atoma i molekula putem kemijskih veza. Postoje dvije vrste kemijskih veza: primarne i sekundarne. Poznate su kao ionske veze i primarne kemijske veze. Izraz kemija dolazi od modificirane riječi koja se odnosi na raniju praksu koja je uključivala elemente kemije, filozofije, medicine i astronomije.

Kemija kalkulatori

Kalkulator Za Gibbsovu Slobodnu Energiju

Gibbsov energetski kalkulator idealan je alat za određivanje može li se kemijska reakcija dogoditi sama od sebe.

Kemijski Kalkulator Krtica

Naš konverter mola u grame olakšava pretvaranje između molekularne težine, mase i molova.

Kalkulator Molarnosti

Ovaj kalkulator pretvara masenu koncentraciju bilo koje otopine u molarnu koncentraciju. Također preračunava grama po ml u molove. Također je moguće izračunati masu bilo koje tvari potrebne za postizanje željene razine molarnosti.

Kalkulator Masenih Postotaka

Možete koristiti kalkulator postotka mase da odredite svoj postotni omjer između mase komponente i ukupne težine tvari.

Kalkulator Razrjeđivanja Otopine

Kalkulator razrjeđivanja otopine izračunava kako razrijediti temeljnu otopinu pri poznatoj koncentraciji da bi se dobio proizvoljni volumen.

Kalkulator Nernstove Jednadžbe

Ovaj kalkulator Nernstove jednadžbe prikazuje temeljnu formulu za elektrokemiju, Nernstovu jednadžbu (poznatu i kao jednadžba potencijala stanice).

Ljudi su također pogledali…