Natuurkunde Rekenmachines

Gemiddelde Snelheid Rekenmachine

Dit is een online tool die de gemiddelde snelheid van elk bewegend object berekent.

Calculator gemiddelde snelheid

Kies de eenheid voor afstandsmeting

Inhoudsopgave

Hoe bereken je de gemiddelde snelheid?
Formule voor gemiddelde snelheid
Snelheidseenheden
Wat is snelheid?
Wat is de snelheid van het licht?
Wat is de snelheid van het geluid?

Hoe bereken je de gemiddelde snelheid?

De gemiddelde snelheid kan worden berekend door de afgelegde afstand te nemen en de tijd af te trekken om dezelfde afstand af te leggen.

Formule voor gemiddelde snelheid

de gemiddelde snelheid van elk bewegend object kan worden berekend met behulp van de onderstaande basisformule:
𝑉 = ∆𝑠 / ∆𝑡 = 𝑠2 - 𝑠1 / 𝑡2 - 𝑡1
𝑉: Gemiddelde snelheid
SI-eenheid: m/s, alternatieve eenheid: km/h
∆𝑠: Afgelegde afstand
SI-eenheid: m, alternatieve eenheid: km
: Tijd
SI-eenheid: s, alternatieve eenheid: h
s1,s2: De afstand die het lichaam heeft afgelegd langs het traject vanaf het begin van beweging s1, en de beweging begon aan het begin van s2.
SI-eenheid: m, alternatieve eenheid: km
t1, t2: Het tijdstip waarop het lichaam zich op zijn beginpunt s1 respectievelijk het laatste punt s2 bevindt.
SI-eenheid: s, alternatieve eenheid: h

Snelheidseenheden

De maateenheid voor snelheid in het International System (SI) is meter per seconde (m/s). In sommige gevallen wordt echter ook de eenheid kilometer per uur (km/h) gebruikt. Dat blijkt als we spreken over de snelheid van een auto, die altijd wordt uitgedrukt in kilometer per uur.
km/h tot m/s: vermenigvuldig de snelheidswaarde met 3,6
m/s tot km/h: deel de snelheidswaarde door 3,6

Wat is snelheid?

Laten we de snelheidsdefinitie nemen om de snelheid te beschrijven. Snelheid is de snelheid waarmee iets beweegt. Snelheid is de snelheid van een voertuig, maar snelheid omvat ook richting. Een hardloper die met 9 km/u rent, vertelt bijvoorbeeld over zijn snelheid. Als ze echter met 9 km/u naar het oosten rennen, heeft hun snelheid een duidelijke richting.

Wat is de snelheid van het licht?

Licht reist met een snelheid van 299.792.458 m/s.

Wat is de snelheid van het geluid?

Geluid verplaatst zich met 343 m/s in droge lucht bij 20°C.

Parmis Kazemi
Artikel auteur
Parmis Kazemi
Parmis is een contentmaker met een passie voor schrijven en het creëren van nieuwe dingen. Ze is ook zeer geïnteresseerd in technologie en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.

Gemiddelde Snelheid Rekenmachine Nederlands
gepubliceerd: Mon Dec 20 2021
In categorie Natuurkunde rekenmachines
Voeg Gemiddelde Snelheid Rekenmachine toe aan uw eigen website