Fysik Räknare

Kalkylator För Medelhastighet

Detta är ett onlineverktyg som beräknar alla rörliga objekts medelhastighet.

Kalkylator för medelhastighet

Välj avståndsmåttenhet

Innehållsförteckning

Hur räknar man ut medelhastigheten?
Formel för medelhastighet
Hastighetsenheter
Vad är hastighet?
Vad är ljusets hastighet?
Vad är ljudets hastighet?

Hur räknar man ut medelhastigheten?

Medelhastigheten kan beräknas genom att ta den tillryggalagda sträckan och subtrahera dess tid för att resa samma sträcka.

Formel för medelhastighet

medelhastigheten för ett rörligt föremål kan beräknas med hjälp av den grundläggande formeln nedan:
𝑉 = ∆𝑠 / ∆𝑡 = 𝑠2 - 𝑠1 / 𝑡2 - 𝑡1
𝑉: Medelhastighet
SI-enhet: m/s, alternativ enhet: km/h
∆𝑠: Tillryggalagd sträcka
SI-enhet: m, alternativ enhet: km
∆𝑡: Tid
SI-enhet: s, alternativ enhet: h
s1,s2: Avstånd som kroppen tillryggalagt längs banan med början i början av rörelse s1, och rörelsen började i början av s2.
SI-enhet: m, alternativ enhet: km
t1, t2: Den tidpunkt då kroppen befinner sig vid sin initiala punkt s1 Den sista punkten s2 respektive.
SI-enhet: s, alternativ enhet: h

Hastighetsenheter

Måttenheten för hastighet i det internationella systemet (SI) är meter per sekund (m/s). Men enheten för kilometer per timme (km/h) används också i vissa fall. Detta är uppenbart när vi talar om en bils hastighet, som alltid uttrycks i kilometer i timmen.
km/h till m/s: multiplicera hastighetsvärdet med 3,6
m/s till km/h: dividera hastighetsvärdet med 3,6

Vad är hastighet?

Låt oss ta hastighetsdefinitionen för att beskriva hastighet. Hastighet är den hastighet med vilken något rör sig. Hastighet är hastigheten på ett fordon, men hastighet inkluderar också riktning. En löpare som springer i 9 km/h berättar till exempel om sin hastighet. Men om de springer österut i 9 km/h har deras hastighet en uppenbar riktning.

Vad är ljusets hastighet?

Ljus färdas med en hastighet av 299 792 458 m/s.

Vad är ljudets hastighet?

Ljud färdas med 343 m/s i torr luft vid 20°C.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Kalkylator För Medelhastighet Svenska
Publicerad: Mon Dec 20 2021
I kategori Fysik räknare
Lägg till Kalkylator För Medelhastighet på din egen webbplats