ماشین حساب های فیزیک

ماشین حساب سرعت متوسط

این یک ابزار آنلاین است که میانگین سرعت هر جسم متحرک را محاسبه می کند.

ماشین حساب سرعت متوسط

واحد اندازه گیری فاصله را انتخاب کنید
ساخته شده با ❤️ توسط

فهرست مطالب

سرعت متوسط را چگونه محاسبه می کنید؟
فرمول سرعت متوسط
واحدهای سرعت
سرعت چیست؟
سرعت نور چقدر است؟
سرعت صوت چقدر است؟

سرعت متوسط را چگونه محاسبه می کنید؟

سرعت متوسط را می توان با گرفتن مسافت طی شده و کم کردن زمان آن برای پیمودن همان مسافت محاسبه کرد.

فرمول سرعت متوسط

سرعت متوسط هر جسم متحرک را می توان با استفاده از فرمول اصلی زیر محاسبه کرد:
𝑉 = ∆𝑠 / ∆𝑡 = 𝑠2 - 𝑠1 / 𝑡2 - 𝑡1
𝑉: سرعت متوسط
واحد SI: متر بر ثانیه، واحد جایگزین: کیلومتر در ساعت
∆𝑠: مسافت طی شده
واحد SI: m، واحد جایگزین: کیلومتر
∆𝑡: زمان
واحد SI: s، واحد جایگزین: h
s1,s2: مسافت طی شده توسط بدن در امتداد مسیری که از ابتدای حرکت s1 شروع می شود و حرکت در ابتدای حرکت s2 آغاز می شود.
واحد SI: m، واحد جایگزین: کیلومتر
t1, t2: زمانی که جسم در نقطه اولیه خود قرار دارد s1 آخرین نقطه s2 به ترتیب.
واحد SI: s، واحد جایگزین: h

واحدهای سرعت

واحد اندازه گیری سرعت در سیستم بین المللی (SI) متر بر ثانیه (m/s) است. با این حال، واحد کیلومتر در ساعت (کیلومتر در ساعت) نیز در برخی موارد استفاده می شود. وقتی از سرعت ماشین صحبت می کنیم که همیشه بر حسب کیلومتر در ساعت بیان می شود، این امر مشهود است.
کیلومتر در ساعت به متر بر ثانیه: مقدار سرعت را در 3،6 ضرب کنید
m/s به km/h: مقدار سرعت را بر 3،6 تقسیم کنید

سرعت چیست؟

بیایید تعریف سرعت را برای توصیف سرعت در نظر بگیریم. سرعت سرعت حرکت چیزی است. سرعت سرعت یک وسیله نقلیه است، اما سرعت شامل جهت نیز می شود. به عنوان مثال، دونده ای که با سرعت 9 کیلومتر در ساعت می دود در مورد سرعت خود صحبت می کند. با این حال، اگر آنها با سرعت 9 کیلومتر در ساعت به سمت شرق می دوند، سرعت آنها جهت آشکاری دارد.

سرعت نور چقدر است؟

نور با سرعت 299792458 متر بر ثانیه حرکت می کند.

سرعت صوت چقدر است؟

صدا با سرعت 343 متر بر ثانیه در هوای خشک با دمای 20 درجه سانتی گراد حرکت می کند.
Parmis Kazemi
نویسنده مقاله
Parmis Kazemi
پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.
ماشین حساب سرعت متوسط فارسی
منتشر شده: Mon Dec 20 2021
در گروه ماشین حساب های فیزیک
ماشین حساب سرعت متوسط را به وب سایت خود اضافه کنید

سایر ماشین حساب های فیزیک

ماشین حساب گشتاور

با استفاده از این ماشین حساب آنلاین آسان، نیروی گشتاور را در واحدهای مختلف محاسبه و تبدیل کنید. با Nm، Ft-lb، Kg-cm، J/rad کار می کند.

ماشین حساب حجم نیمکره

با ماشین حساب آنلاین رایگان ما به راحتی حجم نیمکره اشکال مختلف مانند مکعب، استوانه، هرم و بسیاری موارد دیگر را بیابید.

ماشین حساب قانون Beer-Lambert

ماشین حساب قانون Beer-Lambert جذب یا تضعیف نور را هنگام عبور از هر ماده ای محاسبه می کند.

ماشین حساب هریس بندیکت (مصرف انرژی کل TDEE و Bmr)

اگر نگران سلامتی و بدن خود هستید، ماشین حساب هریس بندیکت (ماشین حساب BMR) که با فرمول هریس بندیکت اجرا می شود، ابزار مناسبی برای شماست!

ماشین حساب تراکم

ماشین حساب چگالی می تواند به شما در تعیین رابطه بین وزن یک جسم و حجم آن کمک کند.

ماشین حساب طول موج

این ماشین حساب طول موج ابزاری است که می تواند به شما در تعیین رابطه بین فرکانس و طول موج کمک کند.

ماشین حساب قانون چارلز

ماشین حساب قانون چارلز ابزار ساده ای است که پارامترهای اساسی و خواص گازهای ایده آل را در یک فرآیند همسان توصیف می کند.

ماشین حساب انرژی جنبشی

برای محاسبه انرژی حرکت می توان از ماشین حساب انرژی جنبشی استفاده کرد. از فرمول انرژی جنبشی استفاده می کند که برای تمام اجسام در یک حرکت افقی یا عمودی اعمال می شود.

ماشین حساب شتاب

این ماشین حساب شتاب را می توان برای تعیین سرعت تغییر یک جسم استفاده کرد.

ماشین حساب سرعت زاویه ای

این ماشین حساب سرعت زاویه ای یک ابزار آسان برای استفاده است که پاسخ های فوری به این سوال را ارائه می دهد: "چگونه سرعت زاویه ای را محاسبه کنیم؟"

ماشین حساب فاصله

از این ابزار آنلاین برای محاسبه فاصله بین دو نقطه استفاده کنید.