Fyzikální Kalkulačky

Kalkulačka Průměrné Rychlosti

Jedná se o online nástroj, který vypočítá průměrnou rychlost pohybujícího se objektu.

Kalkulačka průměrné rychlosti

Vyberte jednotku měření vzdálenosti

Obsah

Jak vypočítáte průměrnou rychlost?
Vzorec průměrné rychlosti
Jednotky rychlosti
Co je to rychlost?
Jaká je rychlost světla?
Jaká je rychlost zvuku?

Jak vypočítáte průměrnou rychlost?

Průměrnou rychlost lze vypočítat tak, že se vezme ujetá vzdálenost a odečte se doba potřebná k ujetí stejné vzdálenosti.

Vzorec průměrné rychlosti

průměrnou rychlost jakéhokoli pohybujícího se objektu lze vypočítat pomocí základního vzorce níže:
𝑉 = ∆𝑠 / ∆𝑡 = 𝑠2 - 𝑠1 / 𝑡2 - 𝑡1
𝑉: Průměrná rychlost
Jednotka SI: m/s, alternativní jednotka: km/h
∆𝑠: Ujetá vzdálenost
Jednotka SI: m, alternativní jednotka: km
∆𝑡: Čas
Jednotka SI: s, alternativní jednotka: h
s1,s2: Vzdálenost, kterou urazí těleso po trajektorii začínající na začátku pohybu s1, a pohyb začal na začátku s2.
Jednotka SI: m, alternativní jednotka: km
t1, t2: Čas, kdy se těleso nachází ve svém počátečním bodě s1 Posledním bodě s2 resp.
Jednotka SI: s, alternativní jednotka: h

Jednotky rychlosti

Jednotkou měření rychlosti v mezinárodním systému (SI) je metr za sekundu (m/s). V některých případech se však používá i jednotka kilometr za hodinu (km/h). To je evidentní, když mluvíme o rychlosti auta, která je vždy vyjádřena v kilometrech za hodinu.
km/h až m/s: vynásobte hodnotu rychlosti 3,6
m/s až km/h: vydělte hodnotu rychlosti 3,6

Co je to rychlost?

Vezměme definici rychlosti k popisu rychlosti. Rychlost je rychlost, kterou se něco pohybuje. Rychlost je rychlost vozidla, ale rychlost také zahrnuje směr. Například běžec běžící rychlostí 9 km/h mluví o své rychlosti. Pokud však běží na východ rychlostí 9 km/h, jejich rychlost má zřejmý směr.

Jaká je rychlost světla?

Světlo se šíří rychlostí 299 792 458 m/s.

Jaká je rychlost zvuku?

Zvuk se šíří rychlostí 343 m/s v suchém vzduchu o teplotě 20 °C.

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.

Kalkulačka Průměrné Rychlosti čeština
Zveřejněno: Mon Dec 20 2021
V kategorii Fyzikální kalkulačky
Přidejte Kalkulačka Průměrné Rychlosti na svůj vlastní web