Fysikk Kalkulatorer

Avstandskalkulator

Bruk dette nettbaserte verktøyet til å beregne avstanden mellom to punkter.

Avstandskalkulator

Første punkt

Andre punkt

Avstand:
?
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hva er avstand?
Avstandsformelen for euklidisk avstand
Hvordan kan du beregne avstanden mellom punktene?
Er avstand en vektor?
Hva betyr et klikk i avstand?
Hva er avstandsformelen?
Hvordan beregne avstanden til en vektor?
Hva er en SI-enhet for avstand?
Hva er avstanden mellom a og?
Hva er dimensjonen for avstand?
Er det en lysårsforskjell i tid og avstand?
Hvordan løser man avstandsproblemet med hastighet og timing?

Hva er avstand?

Vi må forklare hva en avstand betyr. Den vanligste betydningen av avstand er /1D gapet mellom to punkter. Denne definisjonen beskriver det vi alle intuitivt forstår som avstand. Men er ikke den eneste måten kan snakke om avstand. I avsnittene nedenfor ser du hvordan konseptet kan utvides utover. Det er på mange forskjellige måter Einsteins relativitetsteori har fått et gjennombrudd.
Vi må fortsatt definere hvilken type rom vi jobber med hvis vi holder oss tro mot de geometriske definisjonene for avstand. De fleste vil bare kunne forestille seg tre dimensjoner. Kalkulatoren beregner avstand kun i 2D. 1D er inkludert som unntak.
To poeng kreves for å beregne avstanden mellom punktene. er det åpenbare valget. Disse punktene er beskrevet i rommet ved deres koordinater. Hvert punkt i 2D-rommet krever to koordinater. For å finne avstanden i 1D mellom to punkter, kan du bruke kalkulatoren ved å sette en av koordinatene dine til den samme som den andre. Dette er et sjeldent tilfelle, og vi vil fokusere på avstand i to dimensjoner.
Hvis du vil se matematisk, presis og presis ut, må du først definere plassen du jobber med. Ikke få panikk, det er mulig å gjøre dette! Det er mye enklere enn du tror. Det er enklere enn du kanskje tror. Siden det er her vi gjør flest geometriske operasjoner, er det også den vi har satt opp for kalkulatoren. La oss grave litt dypere inn i euklidiske rom. Den har mange egenskaper og er veldig viktig.

Avstandsformelen for euklidisk avstand

Den euklidiske eller euklidiske geometriske er måten vi vanligvis tenker på 2D-rom. Dette er før det gis noen matematisk opplæring på disse områdene. Det euklidiske rom har to vinkler. Summen av disse vinklene er 180o. kvadrater er alltid like i vinkler med 90o. Dette er noe vi antar er sant. Dette er imidlertid ikke sant i alle rom. Det er viktig å ikke forveksle det euklidiske rom og flerdimensjonale rom. Euklidisk kan ha et hvilket som helst antall dimensjoner du ønsker, så lenge at det er en begrenset mengde og de fortsatt holder seg til euklidiske lover.
Vi skal ikke kjede deg med matematiske beskrivelser av hva mellomrom er. Det ville være for vanskelig å forklare dette i en enkel avstandsberegning. Vi kan vise deg noen vanlige rom, som kan hjelpe deg å se hvorfor det euklidiske rommet kanskje ikke er det eneste. Du vil forhåpentligvis også forstå grunnen til at vi ikke gidder å beregne avstander.

Hvordan kan du beregne avstanden mellom punktene?

For å beregne avstanden mellom to punkter, bruker vi denne formelen: [x2 – x1)2 + y2 – y1)2]
 • Få koordinatene til disse punktene i rommet
 • Trekk koordinatene til et punkt fra et annet, det samme gjelder for y-komponenten
 • Kvaddra begge resultater uavhengig
 • Sum verdiene oppnådd i forrige trinn
 • Finn kvadratroten for resultatet ovenfor.
 • Hvis dette virker som for mye arbeid, kan du alltids bruke avstandskalkulatoren fra Omni

  Er avstand en vektor?

  Avstand er men ikke en. Avstanden mellom punktene kan kun beskrives med verdien. Men forskyvningen (med retning og verdi) er en vektor. Dette betyr at avstanden mellom AB er den samme avstanden som fra B til B. Deres rekkefølge kan imidlertid påvirke hvordan forskyvningen.

  Hva betyr et klikk i avstand?

  Klikk er slang og står for en kilometer på 0,62 miles. Det er skrevet med "k", som er Klick fordi det kommer fra ordet kilometer. Den brukes ofte av motorsyklister og militæret.

  Hva er avstandsformelen?

  Avstandsformelen er [x2-x1)2 + HTML2-y1)2] . Dette gjelder for alle to posisjoner i 2Dspace med koordinater x1,y1 for den første og x2,y2 for den andre. Det er Pythagoras sin ligning som du lett kan huske. Avstanden kalles hypotenusen. Og lengdene og katetiene til punktene bestemmes av forskjellen i x- og/eller y-komponentene.

  Hvordan beregne avstanden til en vektor?

  er vektorens bredde. er dens størrelse. Hvis du er kjent med komponentene:
 • Ta hver komponent i vektoren. Square dem
 • Oppsummer dem alle
 • Finn kvadratroten av forrige resultat
 • Nyt det flotte arbeidet!
 • Det vil være et tall så vel som en vinkel hvis det er en polar representasjon. Dette tallet representerer størrelsen på vektoren og dens avstand.

  Hva er en SI-enhet for avstand?

  SI-enheten for avstand er. Denne måleren kan også forkortes "m". En meter er 3,28 fot. Andre vanlige enheter i det internasjonale systemet inkluderer blant annet centimeter (1/39 tomme eller 0,39 tommer) og kilometer (1/1000 meter eller 0,62 miles).

  Hva er avstanden mellom a og?

  Lengden på en rett linje fra A eller B er avstanden mellom A og B. Avstanden fra BA til A er nøyaktig den samme som avstanden fra A til B på grunn av at avstanden er en skalar

  Hva er dimensjonen for avstand?

  Avstand er en måling av endimensjonale rom. Avstanden mellom to punkter tilsvarer den korteste lengden av 1D-rom. Del avstand over tid og du får fart. Dette har dimensjoner av tid.

  Er det en lysårsforskjell i tid og avstand?

  Et lysår er et mål for avstand. Den måler 9,4611012 km eller 5,8791012, som refererer til avstanden dekket av en enkelt solstråle i løpet av ett år.

  Hvordan løser man avstandsproblemet med hastighet og timing?

  Det er mulig å beregne avstanden ved å bruke hastigheten til et objekt og dets bevegelsestid:
 • Det er viktig å sikre at hastighet og tid måles i ekvivalente enheter (mile/time, timer, meter per minutt og sekunder ...)).
 • Hvis de ikke er det, kan du konvertere dem til de riktige enhetene
 • Multiplisere hastigheten med tiden
 • Den tilbakelagte avstanden bør bestemmes ved å bruke lengdeenhetene du brukte.
 • Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  Avstandskalkulator Norsk
  Publisert: Thu Jul 14 2022
  I kategori Fysikk kalkulatorer
  Legg til Avstandskalkulator på ditt eget nettsted

  Andre fysikk -kalkulatorer

  Kalkulator For Gjennomsnittlig Hastighet

  Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne gjennomsnittshastigheten til et objekt i bevegelse.

  Momentkalkulator

  Beregn og konverter kraften til dreiemomentet i forskjellige enheter med denne brukervennlige online kalkulatoren. Fungerer med Nm, Ft-lb, Kg-cm, J/rad.

  Halvkulevolumkalkulator

  Finn enkelt ut halvkulevolumet av forskjellige former som kube, sylinder, pyramide og mange flere med vår gratis online kalkulator.

  Beer-Lambert Lov Kalkulator

  Beer-Lambert lovkalkulatoren vil beregne absorpsjon eller demping av lys når den passerer gjennom ethvert materiale.

  Harris-Benedict Kalkulator (totalt Energiforbruk TDEE Og Bmr)

  Hvis du er bekymret for helsen og kroppen din, er Harris-Benedict-kalkulatoren (BMR-kalkulator), som kjører på Harris-Benedict-formelen, det rette verktøyet for deg!

  Tetthetskalkulator

  Tetthetskalkulatoren kan hjelpe deg med å bestemme forholdet mellom et objekts vekt og volumet.

  Bølgelengdekalkulator

  Denne bølgelengdekalkulatoren er et verktøy som kan hjelpe deg med å bestemme forholdet mellom frekvens og bølgelengde.

  Charles Lov Kalkulator

  Charles' Law Calculator er et enkelt verktøy som beskriver de grunnleggende parametrene og egenskapene til ideelle gasser i en isobarisk prosess.

  Kinetisk Energi Kalkulator

  Den kinetiske energikalkulatoren kan brukes til å beregne bevegelsesenergien. Den bruker den kinetiske energiformelen som gjelder for alle objekter i en horisontal eller vertikal bevegelse.

  Akselerasjonskalkulator

  Denne akselerasjonskalkulatoren kan brukes til å bestemme hastigheten et objekt endrer seg med.

  Vinkelhastighetskalkulator

  Denne vinkelhastighetskalkulatoren er et brukervennlig verktøy som gir umiddelbare svar på spørsmålet: "Hvordan beregner jeg vinkelhastighet?"