Alle kalkulatorer

Biologiske kalkulatorer

Finn den store samlingen av nyttige biologikalkulatorer fra nettstedet vårt! Biologi er et bredt vitenskapelig felt som studerer samspillet mellom levende organismer. Den har flere samlende temaer som knytter det hele sammen. Evolusjon er også et hovedtema, som forklarer livets enhet. Det viser også at organismer er i stand til å reprodusere og kontrollere sitt miljø. Biologi har flere underdisipliner, som hver er definert av arten av spørsmålene de svarer på og verktøyene de bruker. Jordens mangfold er overraskende. Det er mer enn 400 kjente organismer som lever på jorden, og noen av dem er prokaryote og eukaryote. Ordet biologi kommer fra de antikke greske ordene for begrepene liv og biologa.

Kjemi kalkulatorer

Fra denne siden kan du finne lenker til alle slags kalkulatorer som er knyttet til kjemi. Kjemi er studiet av egenskapene til materie. Den undersøker de forskjellige elementene som utgjør universet. Kjemi er en grunnleggende vitenskapelig disiplin som forklarer ulike aspekter av livet. Den kan også brukes til å forklare begreper som dannelse av ozon, effekten av atmosfæriske forurensninger og effekten av visse medisiner. Kjemi snakker om samspillet mellom atomer og molekyler gjennom kjemiske bindinger. Det er to typer kjemiske bindinger: primær og sekundær. De er kjent som ioniske bindinger og primære kjemiske bindinger. Begrepet kjemi kommer fra et modifisert ord som refererer til en tidligere praksis som inkluderte elementer av kjemi, filosofi, medisin og astronomi.

Kalkulatorer for bygg og anlegg

Sjekk ut disse fine konstruksjonskalkulatorene! De hjelper deg når du vil bygge en hytte, renovere hjemmet eller gjøre noe annet! Konstruksjon er et generelt begrep som refererer til prosessen med å danne objekter og systemer. Det kommer fra latinsk constructio og gammelfransk konstruksjon. Konstruksjon er prosessen med å bygge eller endre en eiendel. Det innebærer vanligvis å planlegge, designe og finansiere arbeidet. Dette trinnet fortsetter vanligvis til eiendelen er klar til bruk. Fra 2017 er byggebransjen den største arbeidsgiveren i verden, med en arbeidsstyrke på omtrent 273 millioner mennesker. Det står for mer enn 10% av den globale økonomiens totale produksjon. De første hyttene og tilfluktsromene var laget av enkle verktøy og ble ofte konstruert for hånd. I løpet av bronsealderen dukket det opp forskjellige yrker som snekkere og murer.

Finansielle kalkulatorer

Finans er vanligvis sterkt knyttet til penger. Vi tilbyr mange økonomiske kalkulatorer for å hjelpe deg med din daglige økonomi. Pengens historie viser at ulike sosiale og økonomiske systemer har minst én funksjon knyttet til penger. Penger kan være i fysisk form som mynter og sedler, eller de kan være elektroniske. Den kan brukes til å kjøpe noe med egenverdi. Opprinnelsen til penger kan spores tilbake til antikken, selv om det ikke var mye brukt før i begynnelsen av den nedtegnede historien. Det er også bevis på at ulike former for byttehandel ble praktisert i gamle markeder. Disse inkluderte forskjellige typer husdyr og varer som var direkte nyttige i seg selv. Noen av disse ble også byttet ut mot mer attraktive gjenstander som perler og cowrie -skall.

Mat og ernæring kalkulatorer

Sunn ernæring er avgjørende for et sunt liv. Mat er et stoff som forbrukes av en organisme for å gi næringsstoffer. Det er vanligvis en plante-, dyr- eller soppopprinnelse. Næringsstoffene som finnes i maten holder organismen næret og bidrar til å opprettholde veksten. Ulike dyr har fôringsatferd som er tilpasset behovene til deres unike metabolske systemer. Mennesker har brukt forskjellige oppdrettsteknikker og jaktet og samlet mat i tusenvis av år. Gjennom disse metodene klarte de å sikre mat til familiene sine. Kjøkkenene og matlagingsteknikkene utviklet av mennesker har utviklet seg etter hvert som de flyttet inn i landbruket. Etter hvert som kulturer har blitt mer integrert i det globale matsystemet, har deres tradisjoner og praksis blitt mer tilgjengelig. Dette har ført til en blomstrende utveksling av mattradisjoner og praksis. Å beregne forskjellige faktorer for mat er enkelt med våre matkalkulatorer!

Helse- og velferdskalkulatorer

Forebyggende helse er viktig for å holde seg frisk. Ved hjelp av våre kalkulatorer er forebygging av mange problemer lettere enn før. Forebygging av sykdom er prosessen med å ta forebyggende tiltak for å forhindre utvikling av sykdommer. Sykdomsforebygging kan deles inn i fire brede kategorier: primær, sekundær, tertiær og primal. En studie utført av American Heart Association avslørte at rundt 400 000 mennesker dør i USA hvert år på grunn av livsstilsfaktorer som fedme og dårlig kosthold. I 2000 ble 60% av dødsfallene globalt tilskrevet kroniske sykdommer. Dette er en økning fra året før, hvor 60% av dødsfallene tilskrives disse sykdommene.

Matematiske kalkulatorer

Trenger du hjelp i matematikk? Våre kalkulatorer lar deg utmerke seg i matte. Matematikk er studiet av forskjellige emner knyttet til tall, struktur og endring. Når matematiske strukturer brukes til å modellere virkelige fenomener, kan de gi spådommer om naturen. Praktisk matematikk har vært en menneskelig aktivitet i mange år. Forskningen som kreves for å løse noen av de mest utfordrende problemene kan ta mange års undersøkelse. Siden arbeidet til Giuseppe Peano, David Hilbert og andre på 1800 -tallet har det vært en utbredt oppfatning at vitenskapelig forskning utføres ved nøye å analysere og kritisere riktigheten av utvalgte aksiomer og definisjoner. Utviklingen av matematikk begynte under renessansen, da forskere begynte å utvikle nye ideer og metoder. Det er mye brukt på forskjellige vitenskapelige felt. Fremveksten av anvendt matematikk har ført til nye disipliner som spillteori og statistikk. Matematikkens historie viser at det første store sammendraget trolig var tall. Det var erkjennelsen av at mange tall har noe til felles.

Fysikk kalkulatorer

Kalkulatorene våre vil gjøre fysikkoppgavene dine til et stykke kake! Fysikk er en naturvitenskap som studerer oppførselen til materie. Den fokuserer på samspillet mellom energi og kraft. Fysikk er blant de eldste akademiske disipliner. Gjennom inkluderingen i astronomi regnes den også for å være den eldste grenen av vitenskapelig forskning. Fysikk blandes ofte med andre tverrfaglige forskningsområder, for eksempel biofysikere og kvantkjemikere. Grensen er ikke stramt definert.

Datakalkulatorer

En datamaskin er en enhet som kan programmeres til å utføre spesifikke oppgaver, for eksempel aritmetiske og logiske operasjoner. Internett drives av datamaskiner, som forbinder millioner av brukere. Tidlige datamaskiner ble designet for å bare brukes til beregninger. Mange ganger er datarelaterte problemer irriterende å løse. Det er derfor vi har laget en fin samling av datamaskinrelaterte kalkulatorer!

Kalkulatorer for mote og skjønnhet

Ved hjelp av våre kalkulatorer kan du for eksempel finne klesstørrelsen din! Mote er et uttrykk for individualitet og autonomi i en bestemt kontekst. Det refererer ofte til et blikk som er trender i en bestemt periode og et bestemt sted. Alt som anses som mote er allment tilgjengelig og populært innen motesystemet. På grunn av den økende masseproduksjonen av varer som klær, har bærekraft blitt et vesentlig tema i motebransjen og samfunnet.

Statistiske kalkulatorer

Statistikk er en disiplin som fokuserer på innsamling, organisering og presentasjon av data. Representative prøvetaking blir utført for å sikre at konklusjonene fra utvalget kan brukes på hele befolkningen. Eksperimenter innebærer å ta flere målinger av et system. Det er ikke utført en observasjonsstudie for eksperimentell manipulasjon. Vi har samlet en samling statistiske hjelpere for deg!