Matematiske kalkulatorer

Trenger du hjelp i matematikk? Våre kalkulatorer lar deg utmerke seg i matte. Matematikk er studiet av forskjellige emner knyttet til tall, struktur og endring. Når matematiske strukturer brukes til å modellere virkelige fenomener, kan de gi spådommer om naturen. Praktisk matematikk har vært en menneskelig aktivitet i mange år. Forskningen som kreves for å løse noen av de mest utfordrende problemene kan ta mange års undersøkelse. Siden arbeidet til Giuseppe Peano, David Hilbert og andre på 1800 -tallet har det vært en utbredt oppfatning at vitenskapelig forskning utføres ved nøye å analysere og kritisere riktigheten av utvalgte aksiomer og definisjoner. Utviklingen av matematikk begynte under renessansen, da forskere begynte å utvikle nye ideer og metoder. Det er mye brukt på forskjellige vitenskapelige felt. Fremveksten av anvendt matematikk har ført til nye disipliner som spillteori og statistikk. Matematikkens historie viser at det første store sammendraget trolig var tall. Det var erkjennelsen av at mange tall har noe til felles.