Kjemi kalkulatorer

Fra denne siden kan du finne lenker til alle slags kalkulatorer som er knyttet til kjemi. Kjemi er studiet av egenskapene til materie. Den undersøker de forskjellige elementene som utgjør universet. Kjemi er en grunnleggende vitenskapelig disiplin som forklarer ulike aspekter av livet. Den kan også brukes til å forklare begreper som dannelse av ozon, effekten av atmosfæriske forurensninger og effekten av visse medisiner. Kjemi snakker om samspillet mellom atomer og molekyler gjennom kjemiske bindinger. Det er to typer kjemiske bindinger: primær og sekundær. De er kjent som ioniske bindinger og primære kjemiske bindinger. Begrepet kjemi kommer fra et modifisert ord som refererer til en tidligere praksis som inkluderte elementer av kjemi, filosofi, medisin og astronomi.