Kjemi kalkulatorer

Fra denne siden kan du finne lenker til alle slags kalkulatorer som er knyttet til kjemi. Kjemi er studiet av egenskapene til materie. Den undersøker de forskjellige elementene som utgjør universet. Kjemi er en grunnleggende vitenskapelig disiplin som forklarer ulike aspekter av livet. Den kan også brukes til å forklare begreper som dannelse av ozon, effekten av atmosfæriske forurensninger og effekten av visse medisiner. Kjemi snakker om samspillet mellom atomer og molekyler gjennom kjemiske bindinger. Det er to typer kjemiske bindinger: primær og sekundær. De er kjent som ioniske bindinger og primære kjemiske bindinger. Begrepet kjemi kommer fra et modifisert ord som refererer til en tidligere praksis som inkluderte elementer av kjemi, filosofi, medisin og astronomi.

Kjemi kalkulatorer

Kalkulator For Gibbs Free Energy

Gibbs energikalkulator er det ideelle verktøyet for å avgjøre om en kjemisk reaksjon kan skje av seg selv.

Kjemi Molkalkulator

Vår mol til gram-omformer gjør det enkelt å konvertere mellom molekylvekt, masse og mol.

Molaritetskalkulator

Denne kalkulatoren konverterer massekonsentrasjonen til enhver løsning til molar konsentrasjon. Den omregner også gram per ml til mol. Det er også mulig å beregne massen av ethvert stoff som kreves for å nå et ønsket nivå av molaritet.

Masseprosentkalkulator

Du kan bruke masseprosentkalkulatoren til å bestemme prosentandelen mellom massen til en komponent og den totale vekten av stoffet.

Kalkulator For Løsningsfortynning

Løsningsfortynningskalkulatoren beregner hvordan en stamløsning skal fortynnes ved en kjent konsentrasjon for å få et vilkårlig volum.

Nernst Ligningskalkulator

Denne Nernst-ligningskalkulatoren viser den grunnleggende formelen for elektrokjemi, Nernst-ligningen (også kjent som cellepotensialligningen).

Folk så også på…