Kalkulačky Každodenného Života

Kalkulačka Vekového Rozdielu

Táto rýchla kalkulačka vám umožní vypočítať vekový rozdiel vo dvojici alebo medzi dvoma ľuďmi.

Kalkulačka vekového rozdielu

Dátum narodenia
Dátum narodenia
Vekový rozdiel je
?
vyrobené pomocou ❤️ od

Obsah

Pravidlo vekového rozdielu: „Polovica vášho veku plus sedem“
Aký je prijateľný vekový rozdiel medzi párom?

Pravidlo vekového rozdielu: „Polovica vášho veku plus sedem“

Ide o pravidlo, ktoré má ďalekosiahly pôvod, pokiaľ ide o akceptovanie veľkých vekových rozdielov vo vzťahoch. Toto pravidlo hovorí, že by ste nemali randiť s nikým mladším ako polstoročie plus sedem rokov.
Použime príklad: Náš mužský hrdina má 46. Hľadá priateľku pre našu ženskú protagonistku, ktorá má 27 rokov.
Dalo by sa to považovať za spoločensky prijateľné? Je zrejmé, že medzi nimi je 19-ročný rozdiel? Ale platí toto pravidlo? 46 delené 2 sa rovná 23. 23 plus 7 sa rovná 30. Tento vzťah teda nie je vhodný podľa predchádzajúceho pravidla.
Toto pravidlo je kontroverzné a existuje veľa dôvodov. Verí sa však, že pochádza z Francúzska, kde sa používal ako vodítko na určenie vhodnosti ženy vydať sa za staršieho muža.
Toto je téma, ktorú ľudia často hľadajú, keď diskutujú o kompatibilite medzi dvoma ľuďmi.

Aký je prijateľný vekový rozdiel medzi párom?

Zložitosť vekových rozdielov vo vzťahoch môže sťažiť orientáciu. Niektorí ich považujú za dôvod na oslavu, iní ich považujú za dôvod na obavy. Muži, ktorí chodili s mladšími ženami, sú často označovaní za playboyov a dravcov. Zatiaľ čo ženy, ktoré randili s mladšími mužmi, sa často nazývajú „pumy“, na starších mužov sa často pozerá podozrievavo. Na ženy sa zvyčajne pozerajú optikou „alfa“ alebo „predátora“, zatiaľ čo muži, ktorí randili s mladšími ženami, sú zvyčajne vnímaní ako „puma“ alebo „revoluční“. Existuje jediný vekový rozdiel, ktorý možno vo vzťahu akceptovať?

Čím sa líši významný vek?

V závislosti od veku ľudí môže existovať významný vekový rozdiel. Priemerný vekový rozdiel troch rokov v dospelosti je 3 roky. 13-ročný a 16-ročný mladík sú dosť odlišné od tínedžerov. Tieto čísla v dospelosti často nie sú problémom. Dokonca aj tie najmenšie rozdiely vo veku, dokonca 5-7 rokov, zvyčajne stačia na to, aby ste sa zaobišli bez rozmýšľania. Vekový rozdiel je výraznejší, keď sa blíži 8 rokov.

Aký je prijateľný vek odlišný?

Prijateľný vekový rozdiel medzi dospelými je zvyčajne od 1 do 7. Ľudia vo veku od 1 do 3 do 7 rokov zvyčajne nevidia veľký vekový rozdiel. Roky 4-7 sa môžu zdať o niečo výraznejšie. Ani potom však väčšina ľudí medzi týmito rokmi nenachádza žiadne výrazné rozdiely. Pokiaľ ide o vývoj, plodnosť, celkové zdravie a ďalšie faktory, medzi dospelými sa zriedkavo vyskytujú významné rozdiely, najmä ak majú viac ako 21 rokov.
Ľudia vás často považujú za dieťa staršie ako 18 rokov. Zdá sa však, že 18 a 19 rokov sú veľmi mladí a neskúsení. Do tejto kategórie je možné zaradiť, keď dovŕšite 20 rokov. Často je to okolo 21. narodenín, kedy miznú stigmy spojené aj s malými vekovými rozdielmi. Je len málo skúseností, ktoré možno zdieľať s niekým starším len o niekoľko desaťročí ako vy.
Prijateľné vekové rozpätia sa budú líšiť od miesta k miestu, od človeka k človeku a od situácie k situácii. Ak sa 28-ročný človek pokúsi nadviazať vzťah, môže sa stretnúť s odporom. Naopak, 32-ročný človek, ktorý chce mať vzťah, pravdepodobne nebude taký rozrušený ako 25-ročný.

Sú vekové rozdiely varovným signálom?

V ideálnom prípade je vek len číslo. Ale často to nie je pravda. Niektorým partnerom pripadá príťažlivé, že čím mladší budete, tým viac budete vedieť robiť kompromisy a necháte sa ľahko ovplyvniť. Staršie ženy sú často príťažlivejšie pre starších mužov, pretože mladosť je spojená s krásou aj čiastočne. Pravdou je, že mladšie ženy môžu akceptovať menej závažnú liečbu ako staršie ženy. Staršie ženy však možno zažili viac a museli si stanoviť hranice. Muži aj dámy vo vzťahoch od mája do decembra sú hrdí na to, že môžu prilákať niekoho mladého.
To neznamená, že niekto má skutočný záujem a miluje inú osobu. Namiesto toho odrážajú neistotu, hrdosť a pocit vlastníctva. To sú znaky toho, že v páre sú problémy. Pocit neistoty, hrdosti alebo pocitu „vlastníka“ vo vašich vzťahoch môže byť v poriadku.
Nerovnomerné pomery síl vo vzťahu: Ďalším dôvodom sú vekové rozdiely. Partnerstvo môže mať jedného partnera, ktorý sa správa viac ako starší rodič alebo súrodenec než ich partner. Tento partner môže robiť všetky rozhodnutia. Starší partner sa môže pokúsiť vnútiť alebo presadzovať pravidlá vo vzťahu alebo ich udržiavať v platnosti tým, že tvrdí svoj vek. Aj keď nie všetky páry s výraznými vekovými rozdielmi budú mať tieto problémy, je bežné, že májovo-decembrový románik má nerovnováhu síl. Môže to byť dôvodom na obavy a vyžaduje si ďalšiu pozornosť.

Nebezpečenstvo „zrelosti na svoj vek“

Bežnou frázou, ktorá sa používa na ospravedlnenie veľkých vekových rozdielov, je „tak zrelý na svoj vek“, čo potom možno považovať za dôvod na vstup do vzťahu bez ohľadu na výrazný vekový rozdiel. Hoci sa dá použiť s akýmkoľvek typom párovania, často sa používa u mladších mužov alebo žien mladších ako 18 rokov. Táto fráza sa často používa na ospravedlnenie párovania, ktoré by inak nebolo akceptované alebo považované za predátorské. Aj keď biologický vek nemusí naznačovať všetko, vaše biologické zloženie vám môže povedať, kde je váš duševný a emocionálny vývoj. Kognitívny a neurologický vývoj 18-ročného človeka nie je nevyhnutne rovnaký ako u 30-ročného. „Dospelý na svoj vek“ v podstate znamená, že sa správate staršie a vyspelejšie ako je váš vek. Ak máte pocit, že váš vek je príliš mladý na to, aby ste s niekým mohli byť, potom zrelosť a staršie zdanlivé správanie nevyrovnajú rozdiel.

Rozdiely vo veku a pohlaví

Názory pohlaví na vek sa môžu líšiť. Jedna štúdia odhalila, že muži uprednostňujú mladšie ženy bez ohľadu na ich vek. Zatiaľ čo sa záujmy žien posunuli smerom nahor, aby boli viac v súlade s ich vlastným vekom, iná štúdia to potvrdila. Muži v štúdii nakoniec uprednostňovali ženy vo veku okolo 20 rokov. Ženy však uprednostňovali mužov so 4-ročným odstupom. Muži si nemusia vážiť udržiavanie takých nízkych vekových rozdielov ako ženy.
Existujú aj sociálne konštrukty spojené s pohlavím a vekom. Muži sú často "poohpoohed" za uprednostňovanie mladých žien. Ženy sú však zosmiešňované a zahanbené za to, že sa rozhodli randiť s niekým mladším. Spoločnosť má veľký vplyv na rozhodovanie o tom, aký vek a pohlavie sú prijateľné a ako by sa mali miešať.

Vzťahy a vek: Čo je prijateľné?

Nedá sa povedať, aký je prijateľný vekový rozdiel. Každý vzťah je iný. Pre jeden pár môže mať bizarný pár perfektný zmysel pre druhý. Existuje len jeden prípad, v ktorom sú vekové rozdiely neprijateľné: keď ide o deti. Ak má niekto menej ako 18 rokov a starší človek sa snaží zariadiť vzťah, je to červená vlajka. Deti sú deti bez ohľadu na ich vodičský preukaz.
Bezpečnosť a pohodlie by sa mali brať do úvahy pri určovaní, či vekový rozdiel vyvoláva obavy. Váš partner alebo vy sa môžete cítiť nepríjemne alebo sa obávať vášho vekového rozdielu a dôsledkov, ktoré by to mohlo mať na váš vzťah, potom je čas prehodnotiť vaše párovanie. Mladší ľudia by sa mohli obávať, že ich partner príliš skoro dotlačí do rodičovstva. Starší ľudia sa môžu obávať túlania sa z jedného alebo druhého miesta, pretože sú usadlejší a pripravení usadiť sa vo svojom živote. Tieto obavy nie sú vždy problémom vo vzťahoch s veľkými vekovými rozdielmi, ale môžu poskytnúť pohľad na jeden problém so vzťahmi s výrazným vekovým rozdielom: budete v inom období svojho života ako niekto mladší alebo starší ako vy. Preto môžete cítiť tlak, aby ste sa prispôsobili spôsobu, akým žijú. Hoci určitá adaptácia môže byť vo vzťahu zdravá, nadmerná zmena môže signalizovať nesúlad.
Ak máte momentálne vzťah od mája do decembra a je pre vás ťažké komunikovať s manželom alebo sa cítite nesvoji, je načase zvážiť nový partnerský vzťah alebo vyhľadať pomoc odborníka. Niektoré problémy možno ľahko vyriešiť efektívnejšou komunikáciou alebo terapeutickou intervenciou. Ostatné problémy sa nedajú vyriešiť a budú si vyžadovať buď rozdelenie, alebo kompromis. Môžete sa cítiť ohromení alebo neistí ohľadom svojich možností. Porozprávajte sa s profesionálnym poradcom pre duševné zdravie. Môžu vám pomôcť pochopiť vaše možnosti a dať vám jasno v tom, čo chcete.
Orientácia vo vekových rozdieloch môže byť náročná. Existujú dve možnosti: môžete si vybrať vzťah, ktorý je výrazne starší ako váš vlastný, alebo môžete zvážiť prekážky a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť vekovo podobné páry. Rozhovor s terapeutom vám môže pomôcť prekonať niektoré z týchto problémov a vytvoriť kultúru otvorenej komunikácie. Niekedy sa vekové rozdiely môžu ukázať ako príliš ťažké na prekonanie. Neexistuje žiadne stanovené číslo, ktoré by spôsobilo, že vekový rozdiel bude prijateľný alebo neprijateľný. Vzťah sa môže stať životaschopným alebo neživotaschopným vďaka určitým vlastnostiam, vrátane dôvery, ohľaduplnosti, rešpektu, láskavosti a rešpektu. Ak tieto vlastnosti nemáte, váš partner ani vy nezískajú vzťah, ktorý chcete, vo vzťahu so starším párom alebo s tým, ktorý je vám blízky.
Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.
Kalkulačka Vekového Rozdielu Slovenčina
Publikovaný: Thu Apr 21 2022
V kategórii Kalkulačky každodenného života
Pridajte Kalkulačka Vekového Rozdielu na svoj vlastný web

Ostatné kalkulačky každodenného života

Kalkulačka Lásky

Zistite, aký potenciálny je váš vzťah s partnerom pomocou tejto skutočnej kalkulačky lásky!

Kalkulačka Kompatibility Znamení Zverokruhu

Zistite kompatibilitu svojho zverokruhu s vašou láskou pomocou svojho mena a dátumu narodenia!

Kalkulačka Výšky

Toto je online nástroj, ktorý vypočíta odhad vašej výšky v závislosti od rôznych faktorov.

Kalkulačka Priateľstva

Kalkulačka najlepšieho priateľa vypočíta kompatibilitu dvoch mien a poskytne percentuálny výsledok vášho priateľstva!

Kalkulačka FLAMES

Táto jednoduchá kalkulačka FLAMES vám povie o kompatibilite medzi vami a vaším partnerom.

Kalkulačka Výročia Svadby

Na základe symbolu výročia vám táto kalkulačka pomôže určiť, aký darček dať svojmu páru.

Generátor Svadobných Hashtagov

S týmto bezplatným generátorom svadobných hashtagov si môžete vytvoriť svoj vlastný osobný hashtag pre najväčší deň svojho života!

IQ Percentilová Kalkulačka

Zistite, aké percento populácie má v IQ teste nižšie skóre ako vy!

Numerologická Kalkulačka Podľa Mena

Objavte numerologický význam vášho mena a význam písmen v ňom!

Kalkulačka Tehotenstva Psov

Tento nástroj vám pomôže odhadnúť dátum pôrodu vášho obľúbeného kožušinového bábätka!

Kalkulačka Rastu Vlasov

Táto bezplatná online kalkulačka rastu vlasov vám pomôže zistiť, ako dlho vám vlasy narastú za určitý čas.

Kalkulačka Nadčasov

Tento výpočet nadčasov vám povie, koľko môžete zarobiť, ak potrebujete pracovať dlhšie. Stačí zadať informácie o vašom hodinovom zárobku a ten vám vypočíta celkovú sumu, ktorú zarobíte tento mesiac.

Generátor Šťastných Čísel

Tento generátor vám pomôže nájsť vaše šťastné čísla. Tento generátor môže byť použitý na generovanie vašich šťastných čísel pre lotériu (lotto) a iné hry. Nájdite svoje šťastné číslo ešte dnes!

Kalkulačka Veľkosti Miestnosti

Toto je online nástroj, ktorý vám pomôže vypočítať veľkosť/plochu miestnosti.

Kalkulačka Výšky Stola

Pomocou tejto kalkulačky výšky stola budete môcť nájsť ideálny rozsah pre vaše sedadlo, stôl a monitor. Pomôže vám to vyhnúť sa nepohodlnej polohe a namáhaniu krku.

Kalkulačka Pravdepodobnosti Zostať Spolu

Tento nástroj vypočíta pravdepodobnosť, že sa dvaja ľudia rozídu na základe rozdielnych faktorov.

Kalkulačka Objemu Akvária

Naša úžasná kalkulačka objemu akvária dokáže rýchlo a jednoducho vypočítať objem akéhokoľvek akvária.

Použite Náš Algoritmus Triediaceho Klobúka Na Určenie Svojho Rokfortského Domu!

Náš algoritmus triediaceho klobúka vám povie, do ktorého Rokfortského domu patríte! Odpovedzte na sériu otázok o svojej osobnosti a záujmoch a kalkulačka určí, do ktorého rokfortského domu by ste mali byť zaradení.

Koľko Čokolády By Som Mal Dostať Na Valentína?

Neviete čo dať svojej priateľke alebo manželke na Valentína? Použite našu kalkulačku čokolády, aby ste našli ideálne množstvo.

Najlepší Generátor Mien Pre Vášho Domáceho Maznáčika!

Najlepší generátor mien pre vášho domáceho maznáčika! Vytvorte si meno domáceho maznáčika z nášho zoznamu viac ako 10 000 mien

Neviete Sa Rozhodnúť Pre Polevu Na Pizzu? Vyskúšajte Náš Generátor Náhodných Pizz, Aby Ste Prišli S Objednávkou Na Dnešnú Noc!

Deti môžu zadať svoje obľúbené polevy na pizzu a typ kôrky a kalkulačka im vygeneruje prispôsobenú pizzu snov.

Kalkulačka Veku Dieťaťa

Vypočítajte si vek dieťaťa pomocou našej jednoduchej kalkulačky veku dieťaťa

Kalkulačka Svadobného Rozpočtu

Plánujete svadbu? Nenechajte sa prevalcovať financiami. Použite našu kalkulačku svadobného rozpočtu, ktorá vám pomôže odhadnúť vaše náklady a sledovať vaše výdavky.

Kalkulačka Uhlíkovej Stopy Počas Letu

Odhadnite emisie CO₂ generované počas letu a porovnajte ich s ročným limitom CO₂ odporúčaným IPCC na osobu pomocou kalkulačky Flight Carbon Footprint Calculator. Zvážte obmedzenie leteckej dopravy, aby ste minimalizovali svoj vplyv na životné prostredie.

Kalkulačka Veľkosti Obrazovky

Kalkulačka veľkosti obrazovky vám môže poskytnúť rozmery obrazovky, ktorú sa pokúšate nakonfigurovať.

Získajte Najlepšiu Prezývku Pre Pár Na Základe Vašich Mien!

"Generátor prezývok pre páry" navrhuje roztomilé a jedinečné prezývky pre páry na základe ich osobností a záujmov.