Kemijski kalkulatorji

Na tej strani najdete povezave do vseh vrst kalkulatorjev, ki se nanašajo na kemijo. Kemija je preučevanje lastnosti snovi. Raziskuje različne elemente, ki sestavljajo vesolje. Kemija je temeljna znanstvena disciplina, ki razlaga različne vidike življenja. Uporablja se lahko tudi za razlago konceptov, kot so tvorba ozona, učinki onesnaževal atmosfere in učinki nekaterih zdravil. Kemija govori o interakcijah med atomi in molekulami s kemičnimi vezmi. Obstajata dve vrsti kemičnih vezi: primarna in sekundarna. Znane so kot ionske vezi in primarne kemijske vezi. Izraz kemija izhaja iz spremenjene besede, ki se nanaša na prejšnjo prakso, ki je vključevala elemente kemije, filozofije, medicine in astronomije.

Kemija kalkulatorji

Kalkulator Za Gibbsovo Brezplačno Energijo

Gibbsov energijski kalkulator je idealno orodje za ugotavljanje, ali se kemična reakcija lahko zgodi sama ali ne.

Kalkulator Kemijskih Molov

Naš pretvornik molov v grame omogoča enostavno pretvorbo med molekulsko maso, maso in moli.

Kalkulator Molarnosti

Ta kalkulator pretvori masno koncentracijo katere koli raztopine v molsko koncentracijo. Prav tako preračuna gramov na ml v mole. Prav tako je mogoče izračunati maso katere koli snovi, ki je potrebna za dosego želene ravni molarnosti.

Kalkulator Masnih Odstotkov

Z kalkulatorjem masnih odstotkov lahko določite svoje odstotno razmerje med maso komponente in skupno težo snovi.

Kalkulator Za Redčenje Raztopine

Kalkulator redčenja raztopine izračuna, kako razredčiti osnovno raztopino pri znani koncentraciji, da dobimo poljubno prostornino.

Kalkulator Nernstove Enačbe

Ta kalkulator Nernstove enačbe prikazuje temeljno formulo za elektrokemijo, Nernstovo enačbo (znano tudi kot enačba celičnega potenciala).

Ljudje so si še ogledali…