Biološki kalkulatorji

Poiščite veliko zbirko uporabnih bioloških kalkulatorjev na našem spletnem mestu! Biologija je široko znanstveno področje, ki proučuje interakcije med živimi organizmi. Ima več združujočih tem, ki vse povezujejo. Evolucija je tudi glavna tema, ki razlaga enotnost življenja. Prav tako kaže, da so organizmi sposobni razmnoževati in nadzorovati svoje okolje. Biologija ima več poddisciplin, od katerih je vsaka določena z naravo vprašanj, na katera odgovarjajo, in z orodji, ki jih uporabljajo. Raznolikost Zemlje je osupljiva. Na Zemlji živi več kot 400 znanih vrst organizmov, nekateri pa so prokariontski in evkariontski. Besedna biologija izvira iz starogrških besed za izraza življenje in biologa.

Biologija kalkulatorji