Miniräknare för konstruktion och byggande

Kolla in dessa fina konstruktionsräknare! De hjälper dig när du vill bygga en stuga, renovera hem eller göra något annat! Konstruktion är en allmän term som hänvisar till processen att forma objekt och system. Det kommer från latinsk konstruktion och gammal fransk konstruktion. Konstruktion är processen att bygga eller modifiera en tillgång. Det handlar vanligtvis om att planera, designa och finansiera arbetet. Detta steg fortsätter vanligtvis tills tillgången är klar att användas. Från och med 2017 är byggbranschen den största arbetsgivaren i världen, med en personalstyrka på cirka 273 miljoner människor. Det står för mer än 10% av den globala ekonomins totala produktion. De första hyddorna och skyddsrummen var gjorda av enkla verktyg och konstruerades ofta för hand. Under bronsåldern växte olika yrken som snickare och murare fram.