Statistiska räknare

Statistik är en disciplin som fokuserar på insamling, organisation och presentation av data. Representativa urval görs för att säkerställa att slutsatserna från urvalet kan tillämpas på hela befolkningen. Experiment innefattar att ta flera mätningar av ett system. En observationsstudie utförs inte för experimentell manipulation. Vi har samlat en samling statistiska hjälpare åt dig!