Byggräknare

Taklutningsberäknare

Denna taklutningsberäknare låter dig snabbt beräkna lutningen på ditt tak. Den låter dig också veta hur långa takbjälkar du behöver för dina byggprojekt.

Taklutningsberäknare

m
m
m
°
%

Innehållsförteckning

Vad är takets lutning?
Hur räknar man ut taklutningen?
Vilken är den rekommenderade lutning för ett tak?
Vad är snittpriset för att få ett tak?
Vad är den lägsta snötaklutningen?
Vad är en lutning för ett 4/12 tak?
Vilken lutning är bäst för ett tak?
Vad är lutningen för ett taks minsta lutning?
Vilken taklutning är på 30 grader?
Vad är en taklutningsmultiplikator och hur fungerar den?
Vilken vinkel är ett sadeltak 12/12?
Vilken taklutning som är gångbar
Är det möjligt att spånlägga ett tak med 3/12 stigning?
Vad är taklutning?
Hur använder man takräknare?

Vad är takets lutning?

Lutningen som skapas av takbjälken kallas taklutning. Den kan ses på ett av två sätt: antingen vinkeln som takbjälken gör mot horisontalplanet eller förhållandet mellan takets stigning och löpning .
Taklutningen kan uttryckas som förhållandet mellan stigande och löpande. x:12 används ofta. En stigning på 12 betyder att för varje 12 yards byggnadslängd kommer det att ske en ökning med en yard.
Du kan dela in tak i dessa kategorier:
Platta tak behöver inte vara helt plana. De behöver en liten lutning för att tillåta vattenavrinning. Dessa tak har i allmänhet en lutning på mellan 1/2:12 och 2:12 (från 4,2 % upp till 16,7 %).
Låglutande tak är de med en lutning på mindre än 4:12 (33,3 %) De kräver speciella material för att förhindra läckage och är därför svåra att underhålla.
Konventionell takläggning har en lutning på 4:12 till 9:00 (33,3 % till 75 %). Dessa tak är lätta att bygga och är säkra att gå på.
Tak med hög lutning kan kräva ytterligare fästelement. Dessa tak kan ha en lutning så hög som 21/12 (175%).

Hur räknar man ut taklutningen?

Formeln för beräkning av taklutning är densamma som används för att beräkna en rätvinklig triangulär. För att beräkna längden på lutningen och takbjälken kan du använda dessa ekvationer:
rafter^2=run^2 (från Pythagoras teori).
stiga/köra = tonhöjd, tonhöjden uttrycks i procent.
lutning = tan (vinkel), vinkeln är takets lutning uttryckt i grader.
För att hitta taklutningen i x:12, beräkna helt enkelt lutningen och lägg till 12 till löplängden. Ditt x kommer att visa värdet när värdet stiger.

Vilken är den rekommenderade lutning för ett tak?

Det finns ingen universell, standard taklutning. Taklutningen varierar beroende på kultur, klimat, stil och tillgång på material. USA har en rad standardplatser som kan hittas var som helst från 4/12 till 9/12. Storbritannien har en typisk stigning på 40-50 grader, även om det är bäst att undvika stigningar som är mer än 45 grader.
Moderna hus har platta tak. De bör inte vara helt platta, men bör vara minst 1:40. Italiens mer tempererade klimat gör att det finns 16-25 vinklar.

Vad är snittpriset för att få ett tak?

Det finns många faktorer som kan påverka kostnaden för din taklutning. Dessa inkluderar design, stil, tillgänglighet och arbetskostnader. USA kommer att kosta dig mellan $3,19 och HTML443 per kvadratfot. Asfalt bältros. Du kan välja mellan metall eller trä. Utbudet är $7,35-10,73 per kvadratfot.
Priset för en takbeslag i Storbritannien är PSD72-PS75 per kvadratfot. Detta är bara uppskattningar. Prata med dina grannar för att ta reda på vilka takkostnader de har i ditt område.

Vad är den lägsta snötaklutningen?

Minsta taklutning för snöfällning är 30 grader. Detta skulle vara en lutning på 6:12 eller 7/12. Detta är inte en definitiv regel. Materialet i ditt tak och riktningen för snö och vind kan alla påverka hur snön glider. Tak så låga som 10 grader har rapporterats som faller snö. Om du bor i snöiga områden kommer ett brantare tak att hålla kvar mer snö.

Vad är en lutning för ett 4/12 tak?

En 4/12 taklutning är en som stiger 4 tum för varje 12. Detta skapar en vinkel på 18,5 grader från den horisontella sektionen till taket och skapar mjuka lutningar som kan ses som en mittpunkt mellan en medelhög eller låg lutning. sadeltak. Lutningen på 4/12 är tillräcklig för att tillåta vattenavrinning men rekommenderas inte för områden som har drabbats av kraftigt snöfall. För ett 4/12 tak fungerar standardasfalt och kompositionsbältros bäst. Gummi och träshingel fungerar inte bra.

Vilken lutning är bäst för ett tak?

Stilen på ditt tak avgör den bästa lutningen. Ett platt, men inte helt platt, tak med en lutning på 1:140 är bäst.
För en gotisk design måste takbjälken vara lika med spännvidden (60 grader), medan en elisabethansk stil kräver att takbjälken är längre än spännvidden.
Snöområden: Ditt tak bör vara på minst 10/12 (40 grader) för att snön ska kunna smälta. Blåsiga områden: Den bästa taklutningen är mellan 4/12-6/12 (18,5-26,5 grader).

Vad är lutningen för ett taks minsta lutning?

Minsta lutning för ett tak är 0,5/12. Ett platt tak är en dålig design då vatten och snö kan samlas på det. Detta kommer så småningom att leda till att taket rasar av vikten.
EPDM-gummi är ett populärt platt takmaterial. Den är hållbar, vattentät och kan till och med tillverkas av återvunnet material. Platta tak är också mer prisvärda och kräver mindre underhåll än traditionell takläggning. Detta gör dem till ett utmärkt komplement till ditt hem.

Vilken taklutning är på 30 grader?

En lutning på 30 grader på ett tak är ungefär samma höjd som en lutning på 7/12 på ett tak. Konvertera grader till det amerikanska talet
Hitta tangenten för vinkeln. Detta kommer att ge dig lutningen på ditt tak.
Multiplicera din tonhöjd med 12 för att få x i proportionen x/12.
Du kan kontrollera dina resultat med vår taklutningsberäknare.
Njut av att ha en sak mindre att oroa sig för.

Vad är en taklutningsmultiplikator och hur fungerar den?

Taklutningsmultiplikatorn (även känd som ett taklutningsfakta) är ett tal multiplicerat med arean av ett sluttande tak för att få den faktiska takarean. Denna siffra är helt enkelt kvadratroten (stiga/köra)2 + 1. Taklutningsmultiplikatorer är mycket användbara för att uppskatta hur mycket material som krävs för att passa ditt nya tak. Konventionell matematik fungerar inte!

Vilken vinkel är ett sadeltak 12/12?

En lutningsvinkel på 45 grader finns på ett tak med 12/12 stigning. Dessa steg kommer att konvertera amerikanska takförhållanden till lutningsgrader.
För att beräkna tonhöjden, dividera förhållandets första del med 12.
För att hitta vinkeln i grader, hitta den omvända tangenten för stigningen.
Du kan kontrollera dina resultat med vår taklutningsberäknare.
Förundras för att testa dina matematiska färdigheter.

Vilken taklutning som är gångbar

En stigning på 6/12 (26,5 grader), eller mindre, anses vara lätt att gå. Inga extra försiktighetsåtgärder är nödvändiga. En stigning på 7/12 (30 grader) är hanterbar. Försiktighet bör dock iakttas. Platser mellan 8/12 och 10/12 (33deg-40deg) är också gångbara. Det rekommenderas dock inte att gå på dessa tak. Tak som är högre än denna höjd anses inte gåbara och kräver speciell utrustning eller ställning. Undvik att falla från tak eftersom de kan bli dödliga.

Är det möjligt att spånlägga ett tak med 3/12 stigning?

Ett tak med 3/12 tak kan spånläggas, men det är möjligt att använda speciella appliceringsmetoder för att förhindra läckage. Ett vattentätt, skyddande membran som är vattentätt bör läggas under bältrosen. Använd också bara bältros som har rekommenderats för denna sluttning. Denna information finns på singelförpackningen. Låglutande tak är benägna att vatten läcker in i ditt tak eftersom vattenflödet inte är tillräckligt snabbt.

Vad är taklutning?

Taklutningen talar om hur brant ett tak är. Typiskt mäts taklutningen genom att jämföra hur många tum taket höjs för varje 12 tum på djupet.

Hur använder man takräknare?

Du kan enkelt använda vår takräknare genom att bara sätta in takets stigning och löplängd.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Taklutningsberäknare Svenska
Publicerad: Thu May 05 2022
Senaste uppdatering: Fri Jul 01 2022
I kategori Byggräknare
Lägg till Taklutningsberäknare på din egen webbplats