Finansiella räknare

Ekonomin är vanligtvis starkt kopplad till pengar. Vi tillhandahåller många finansiella räknare för att hjälpa dig med din dagliga ekonomi. Pengarnas historia visar att olika sociala och ekonomiska system har minst en funktion relaterad till pengar. Pengar kan vara i fysisk form som mynt och sedlar, eller så kan de vara elektroniska. Det kan användas för att köpa något med inneboende värde. Ursprunget till pengar kan spåras tillbaka till antiken, även om det inte var förrän i början av den registrerade historien som de användes i stor utsträckning. Det finns också bevis för att olika slags byteshandel utövades på gamla marknader. Dessa inkluderade olika sorters boskap och varor som var direkt användbara i sig själva. Några av dessa byttes också ut mot mer attraktiva föremål som pärlor och cowrie -skal.

Finansiell miniräknare

Månadslön Till Timlönskalkylator (lönekalkylator)

Beräkna vad du tjänar i timmen enkelt med vår miniräknare! Du lär dig också de viktiga skillnaderna mellan tim- och månadslöner!

Lönekalkylator

Beräkna din nya lön efter lönehöjning enkelt med vår online lönehöjningsberäknare!

Konsumentöverskottskalkylator (konsumentöverskottsformel)

Beräkna omedelbart konsumentöverskott med vår ekonomiska miniräknare online!

Lönekalkylator

Löneberäknaren omvandlar lönebelopp till motsvarande värden baserat på betalningsfrekvens.

Billånskalkylator

Detta är en gratis kalkylator som beräknar den månatliga lånebetalningen för ett billån. Fungerar med nya och begagnade bilar!

Rabattkalkylator

Med hjälp av denna online-kalkylator kan du räkna ut det slutliga priset efter att ha tillämpat eventuella rabatter.

Cryptocurrency Vinst Kalkylator

Denna kalkylator hjälper dig att se hur mycket pengar och vinst du har gjort på dina investeringar.

Ethereum (ETH) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina Ethereum-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Dogecoin (DOGE) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina Dogecoin-investeringar enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

Bitcoin (BTC) Vinstkalkylator

Beräkna dina investeringsvinster på Bitcoin enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

Kalkylator För Avkastning På Eget Kapital

Denna ROE-kalkylator låter dig snabbt beräkna ROE (avkastning på eget kapital) baserat på den genererade nettoinkomsten såväl som det totala eget kapitalet i företaget/projektet.

Amorteringskalkylator

Detta är ett gratis verktyg som beräknar din månatliga bolånebetalning.

Ripple (XRP) Vinstkalkylator

Beräkna vinsterna på dina XRP-investeringar med denna gratis vinstkalkylator.

Bitcoin Cash (BCH) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten för dina BCH-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Litecoin (LTC) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina LTC-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Binance Coin (BNB) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina BNB-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Motsvarande Årlig Kostnadskalkylator

Använd detta kostnadsfria onlineverktyg för att beräkna motsvarande årlig kostnad, som är ett mått på den verkliga kostnaden för att äga en tillgång under dess livstid.

Årsinkomstkalkylator

Detta är ett onlineverktyg som beräknar hur mycket pengar du tjänar på ett år.

Räknare För Avkastning På Investeringen (ROI).

Det här är en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur mycket pengar du kommer att tjäna på en investering.

Bilavskrivningskalkylator

Denna kalkylator beräknar kostnaden för avskrivningen för din bil. Uppskatta bilens värde när den väl har använts.

Räntekalkylator

Vår räntekalkylator låter dig beräkna räntebetalningar och slutsaldon för inte bara fasta kapitalbelopp utan även periodiska bidrag.

CAPM-kalkylator

Använd denna CAPM-kalkylator för att förklara sambandet mellan förväntad avkastning och risken för säkerhet.

Finansiell Påslagskalkylator

Påslagskalkylatorn är ett verktyg för företag som beräknar ditt försäljningspris.

Huslånskalkylator (EMI)

Denna kalkylator för bostadslån är gratis och gör att du snabbt kan beräkna ditt EMI för bostadslån.

PPF-kalkylator (Public Provident Fund).

Detta finansiella verktyg låter dig lösa dina frågor om det offentliga försörjningsfondets konto.

Avkastningskalkylator För Värdepappersfonder

Med detta gratisverktyg kan du beräkna avkastningen på investeringen på fonder!

SIP-kalkylator (systematisk Investeringsplan).

SIP-kalkylatorer tillåter individer att snabbt beräkna den potentiella avkastningen av sina fondinvesteringar som görs via SIP.

CAGR-kalkylator (sammansatt Årlig Tillväxttakt)

Om du vill uppskatta den potentiella avkastningen från en investering är CAGR-kalkylatorn verktyget för dig!

Ponderal Index Kalkylator

Den här ponderala indexkalkylatorn ger en mer exakt mätning än Body Mass Index.

Miniräknare

Cap rate, även känd som kapitaliseringsräknaren är ett verktyg som alla som är intresserade av fastigheter kan använda.

Lagermedelberäknare (kostnadsbas)

Denna genomsnittliga kalkylator låter dig beräkna aktiekursen eller det genomsnittliga priset för vilket du köpte dina aktier.

Investeringskalkylator

Du kan använda investeringskalkylatorn för att beräkna en viss parameter för din investeringsplan. Flikarna anger parametern som ska beräknas. För att beräkna avkastningsgraden som krävs för att nå ett visst investeringsmål med hjälp av särskilda indata, klicka på fliken Avkastningsgrad.

Omvänd Kalkylator För Aktiedelning

Detta anmärkningsvärda verktyg kommer att beräkna en akties nya värde efter en omvänd aktiedelning.

Elkostnadskalkylator

Elkostnadskalkylatorn låter konsumenterna uppskatta sina årliga elkostnader på ett lättanvänt sätt.

Gemensam Hyresdelad Kalkylator

Denna kalkylator kommer snabbt och effektivt att beräkna det rimliga hyresbeloppet för varje medlem i din hyresenhet.

Provisionskalkylator

Denna online-kalkylator kommer att beräkna den procentuella ersättningen.

Framtida Värdekalkylator

Future Value Calculator är ett smart verktyg som snabbt kommer att beräkna värdet av alla investeringar vid varje givet ögonblick i framtiden.

Kalkylator För Uppstartsvärdering

Kalkylatorn för post- och pre-money värdering förenklar matematiken så att du kan fokusera på viktigare uppgifter när du förhandlar om uppstartsvärdering.

Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar

Denna kalkylator hjälper dig att bestämma procentandelen av din investeringsportfölj som har säkrats mot investeringsrisk.

Sjunkande Fondkalkylator

Den sjunkande fondkalkylatorn hjälper dig att avgöra hur mycket du behöver lägga undan för att du ska nå ditt mål inom den angivna tiden.

Räknare För Återkommande Insättningar (RD).

RD-kalkylatorn (återkommande insättning) kan hjälpa dig att fastställa löptidsvärdet för ditt RD-investeringskonto om det växer med en fastställd ränta och under en viss tid.

Hyra Kalkylator

Vår leasingkalkylator hjälper dig att bestämma den månatliga och totala betalningen för ett leasingavtal.

Kalkylator För Skuld Till Inkomstkvot

Skulden till inkomstkalkylatorn, eller DTI-kalkylatorn förkortat, är ett ovärderligt verktyg för alla som har tagit någon typ av lån. Denna kalkylator visar dig hur mycket skuld du har och om du har råd med ytterligare ett lån.

Kalkylator För Återbetalningstid

Återbetalningstidskalkylatorn låter dig uppskatta hur lång tid det tar att göra vinst på en initial investering.

Kalkylator För Vinst Per Aktie (EPS).

Detta verktyg hjälper dig att beräkna din vinst per aktie. Den ger dig också en exakt formel för att beräkna din EPS.

Tröghetsmomenträknare

Kalkylatorn för tröghetsmoment kan användas för att hjälpa dig om du har problem med att bestämma andra ögonblick av area för någon vanlig form (som en rund eller en hexagon).

Framtida Värde Av Livränta Kalkylator

Future Value of Annuity Calculator kan användas för att hitta det framtida värdet av en uppsättning lika kassaflöden vid ett visst datum.

Årlig Procentuell Avkastning

APY-kalkylatorn kan användas för att beräkna hur mycket ränta du kommer att tjäna på en investering som görs under loppet av ett år.

Marginalräknare

Om du vill maximera dina marginaler kommer den här miniräknaren att vara din bästa vän. Du kan beräkna intäkterna från en vara om du vet dess pris och din föredragna vinstmarginalprocent.

Crore Till Lakh-omvandlare

Crore to lakh-omvandlaren är ett praktiskt verktyg som låter dig konvertera valfritt antal till crores eller lakhs.

Kalkylator För Båtlån

Detta verktyg hjälper dig att uppskatta månatliga betalningar samt att beräkna det totala priset för din drömbåtsfinansiering.

Obligationspriskalkylator

Vi strävar efter att hjälpa dig att beräkna obligationspriserna utgivna av en regering eller ett företag med denna obligationspriskalkylator.

Tid Och En Halv Kalkylator

Med vår och en halv tidskalkylator kan du enkelt hitta övertidsavgifterna för tid och en halv, dubbel lön och trippellön.

FIRE Calculator - Beräkna Förtidspension

FIRE Calculator — Ekonomiskt oberoende, gå i pension tidigt

Kalkylator För Procentavkastning

Kalkylatorn för procentavkastning hjälper dig att förstå hur procentandel ger och visar dig även formeln för procentavkastning, såväl som definitionen.

Diversifieringsräknare

TODO

Kreditkortsbetalningskalkylator

Beräkna dina kreditkortsbetalningar enkelt med vårt kostnadsfria verktyg

Beräkna Ditt Nuvarande Förhållande Mellan Tillgångar Och Skulder

Beräkna ditt nuvarande förhållande för ekonomi och företag!

TODO

TODO

Kalkylator För Utdelningskvot

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor som våra användare ställer. Kolla in dessa och hitta svaret på ditt problem!

Folk tittade också…