Mat- och näringsräknare

Hälsosam kost är avgörande för ett hälsosamt liv. Mat är ett ämne som konsumeras av en organism för att ge näring. Det är vanligtvis ett växt-, djur- eller svampursprung. Näringsämnena som finns i maten håller organismen näring och hjälper till att bibehålla tillväxten. Olika djur har matningsbeteenden som är anpassade för att möta behoven hos deras unika metaboliska system. Människor har använt olika jordbrukstekniker och jagat och samlat mat i tusentals år. Genom dessa metoder kunde de säkra mat till sina familjer. De kök och matlagningstekniker som utvecklats av människor har utvecklats när de flyttade in i jordbruket. I takt med att kulturer har blivit mer integrerade i det globala livsmedelssystemet har deras traditioner och praxis blivit mer allmänt tillgängliga. Detta har lett till ett blomstrande utbyte av mattraditioner och praxis. Att beräkna olika faktorer för mat är enkelt med våra maträknare!