Alla miniräknare

Biologiska räknare

Hitta den stora samlingen av användbara biologiska räknare från vår webbplats! Biologi är ett brett vetenskapligt område som studerar samspelet mellan levande organismer. Den har flera förenande teman som kopplar ihop allt. Evolution är också ett stort tema, vilket förklarar livets enhet. Det visar också att organismer kan reproducera och kontrollera sin miljö. Biologi har flera subdiscipliner, som var och en definieras av arten av de frågor som de svarar och de verktyg de använder. Jordens mångfald är häpnadsväckande. Det finns mer än 400 kända arter av organismer som lever på jorden, och några av dem är prokaryota och eukaryota. Ordet biologi kommer från de antika grekiska orden för termerna liv och biologa.

Kalkylatorer

Från denna sida kan du hitta länkar till alla typer av miniräknare som rör kemi. Kemi är studier av materiens egenskaper. Den undersöker de olika elementen som utgör universum. Kemi är en grundläggande vetenskaplig disciplin som förklarar olika aspekter av livet. Det kan också användas för att förklara begrepp som bildning av ozon, effekterna av atmosfäriska föroreningar och effekterna av vissa mediciner. Kemi talar om interaktioner mellan atomer och molekyler genom kemiska bindningar. Det finns två typer av kemiska bindningar: primära och sekundära. De är kända som joniska bindningar och primära kemiska bindningar. Termen kemi kommer från ett modifierat ord som hänvisar till en tidigare praxis som inkluderade element i kemi, filosofi, medicin och astronomi.

Miniräknare för konstruktion och byggande

Kolla in dessa fina konstruktionsräknare! De hjälper dig när du vill bygga en stuga, renovera hem eller göra något annat! Konstruktion är en allmän term som hänvisar till processen att forma objekt och system. Det kommer från latinsk konstruktion och gammal fransk konstruktion. Konstruktion är processen att bygga eller modifiera en tillgång. Det handlar vanligtvis om att planera, designa och finansiera arbetet. Detta steg fortsätter vanligtvis tills tillgången är klar att användas. Från och med 2017 är byggbranschen den största arbetsgivaren i världen, med en personalstyrka på cirka 273 miljoner människor. Det står för mer än 10% av den globala ekonomins totala produktion. De första hyddorna och skyddsrummen var gjorda av enkla verktyg och konstruerades ofta för hand. Under bronsåldern växte olika yrken som snickare och murare fram.

Finansiella räknare

Ekonomin är vanligtvis starkt kopplad till pengar. Vi tillhandahåller många finansiella räknare för att hjälpa dig med din dagliga ekonomi. Pengarnas historia visar att olika sociala och ekonomiska system har minst en funktion relaterad till pengar. Pengar kan vara i fysisk form som mynt och sedlar, eller så kan de vara elektroniska. Det kan användas för att köpa något med inneboende värde. Ursprunget till pengar kan spåras tillbaka till antiken, även om det inte var förrän i början av den registrerade historien som de användes i stor utsträckning. Det finns också bevis för att olika slags byteshandel utövades på gamla marknader. Dessa inkluderade olika sorters boskap och varor som var direkt användbara i sig själva. Några av dessa byttes också ut mot mer attraktiva föremål som pärlor och cowrie -skal.

Mat- och näringsräknare

Hälsosam kost är avgörande för ett hälsosamt liv. Mat är ett ämne som konsumeras av en organism för att ge näring. Det är vanligtvis ett växt-, djur- eller svampursprung. Näringsämnena som finns i maten håller organismen näring och hjälper till att bibehålla tillväxten. Olika djur har matningsbeteenden som är anpassade för att möta behoven hos deras unika metaboliska system. Människor har använt olika jordbrukstekniker och jagat och samlat mat i tusentals år. Genom dessa metoder kunde de säkra mat till sina familjer. De kök och matlagningstekniker som utvecklats av människor har utvecklats när de flyttade in i jordbruket. I takt med att kulturer har blivit mer integrerade i det globala livsmedelssystemet har deras traditioner och praxis blivit mer allmänt tillgängliga. Detta har lett till ett blomstrande utbyte av mattraditioner och praxis. Att beräkna olika faktorer för mat är enkelt med våra maträknare!

Hälso- och välfärdskalkylatorer

Förebyggande vård är viktigt för att hålla sig frisk. Med hjälp av våra räknare är förebyggande av många problem enklare än tidigare. Förebyggande av sjukdom är processen att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra utveckling av sjukdomar. Sjukdomsförebyggande kan delas in i fyra stora kategorier: primär, sekundär, tertiär och primal. En studie utförd av American Heart Association avslöjade att cirka 400 000 människor dör i USA varje år på grund av livsstilsfaktorer som fetma och dålig kost. År 2000 hänfördes 60% av dödsfallen globalt till kroniska sjukdomar. Detta är en ökning från föregående år, där 60% av dödsfallen tillskrivs dessa sjukdomar.

Matematiska räknare

Behöver du hjälp med matematik? Våra miniräknare låter dig utmärka dig i matte. Matematik är studier av olika ämnen som rör tal, struktur och förändring. När matematiska strukturer används för att modellera verkliga fenomen kan de ge förutsägelser om naturen. Praktisk matematik har varit en mänsklig aktivitet i många år. Den forskning som krävs för att lösa några av de mest utmanande problemen kan ta år av utredning. Sedan arbetet med Giuseppe Peano, David Hilbert och andra på 1800 -talet har man allmänt trott att vetenskaplig forskning bedrivs genom att noggrant analysera och kritisera riktigheten i utvalda axiom och definitioner. Matematikens utveckling började under renässansen, då forskare började utveckla nya idéer och metoder. Det används ofta inom olika vetenskapliga områden. Framväxten av tillämpad matematik har lett till nya discipliner som spelteori och statistik. Matematikens historia visar att det första stora abstraktet troligen var siffror. Det var insikten att många siffror har något gemensamt.

Fysik räknare

Våra miniräknare gör dina fysikläxor till en kaka! Fysik är en naturvetenskap som studerar materiens beteende. Den fokuserar på växelverkan mellan energi och kraft. Fysik är bland de äldsta akademiska disciplinerna. Genom sin inkludering i astronomi anses den också vara den äldsta grenen av vetenskaplig forskning. Fysiken blandas ofta med andra tvärvetenskapliga forskningsområden, såsom biofysiker och kvantkemister. Dess gräns är inte fast definierad.

Kalkylatorer för mode och skönhet

Med hjälp av våra räknare kan du till exempel hitta din klädstorlek! Mode är ett uttryck för individualitet och autonomi i ett specifikt sammanhang. Det hänvisar ofta till ett utseende som är trendigt under en viss period och plats. Allt som anses vara mode är allmänt tillgängligt och populärt inom modesystemet. På grund av den ökande massproduktionen av varor som kläder har hållbarhet blivit en viktig fråga inom modeindustrin och samhället.

Statistiska räknare

Statistik är en disciplin som fokuserar på insamling, organisation och presentation av data. Representativa urval görs för att säkerställa att slutsatserna från urvalet kan tillämpas på hela befolkningen. Experiment innefattar att ta flera mätningar av ett system. En observationsstudie utförs inte för experimentell manipulation. Vi har samlat en samling statistiska hjälpare åt dig!