Kalkylatorer

Från denna sida kan du hitta länkar till alla typer av miniräknare som rör kemi. Kemi är studier av materiens egenskaper. Den undersöker de olika elementen som utgör universum. Kemi är en grundläggande vetenskaplig disciplin som förklarar olika aspekter av livet. Det kan också användas för att förklara begrepp som bildning av ozon, effekterna av atmosfäriska föroreningar och effekterna av vissa mediciner. Kemi talar om interaktioner mellan atomer och molekyler genom kemiska bindningar. Det finns två typer av kemiska bindningar: primära och sekundära. De är kända som joniska bindningar och primära kemiska bindningar. Termen kemi kommer från ett modifierat ord som hänvisar till en tidigare praxis som inkluderade element i kemi, filosofi, medicin och astronomi.

Kemi miniräknare

Kalkylator För Gibbs Free Energy

Gibbs energikalkylator är det idealiska verktyget för att avgöra om en kemisk reaktion kan inträffa av sig själv eller inte.

Kemi Mullvadar Kalkylator

Vår mol till gram-omvandlare gör det enkelt att omvandla mellan molekylvikt, massa och mol.

Molaritetskalkylator

Denna kalkylator omvandlar massakoncentrationen av valfri lösning till molär koncentration. Den räknar också om gram per ml till mol. Det är också möjligt att beräkna massan av vilket ämne som helst som krävs för att nå en önskad nivå av molaritet.

Massprocenträknare

Du kan använda massprocenträknaren för att bestämma ditt procentuella förhållande mellan en komponents massa och ämnets totala vikt.

Lösningsutspädningsräknare

Lösningsutspädningsberäknaren beräknar hur man späder en stamlösning vid en känd koncentration för att få en godtycklig volym.

Nernst Ekvationsräknare

Denna Nernst ekvationsräknare visar den grundläggande formeln för elektrokemi, Nernsts ekvation (även känd som cellpotentialekvationen).

Folk tittade också…