Kalkylatorer

Från denna sida kan du hitta länkar till alla typer av miniräknare som rör kemi. Kemi är studier av materiens egenskaper. Den undersöker de olika elementen som utgör universum. Kemi är en grundläggande vetenskaplig disciplin som förklarar olika aspekter av livet. Det kan också användas för att förklara begrepp som bildning av ozon, effekterna av atmosfäriska föroreningar och effekterna av vissa mediciner. Kemi talar om interaktioner mellan atomer och molekyler genom kemiska bindningar. Det finns två typer av kemiska bindningar: primära och sekundära. De är kända som joniska bindningar och primära kemiska bindningar. Termen kemi kommer från ett modifierat ord som hänvisar till en tidigare praxis som inkluderade element i kemi, filosofi, medicin och astronomi.