Máy tính thời trang và làm đẹp

Ví dụ, với sự trợ giúp của máy tính của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy cỡ quần áo của mình! Thời trang là sự thể hiện cá tính và sự tự chủ trong một bối cảnh cụ thể. Nó thường đề cập đến vẻ ngoài đang thịnh hành trong một khoảng thời gian và địa điểm cụ thể. Mọi thứ được coi là thời trang đều có sẵn rộng rãi và phổ biến trong hệ thống thời trang. Do sự gia tăng sản xuất hàng loạt các mặt hàng như quần áo, tính bền vững đã trở thành một vấn đề thiết yếu trong ngành công nghiệp thời trang và xã hội.