Máy tính sinh học

Tìm bộ sưu tập lớn các máy tính sinh học hữu ích từ trang web của chúng tôi! Sinh học là một lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu sự tương tác giữa các cơ thể sống. Nó có một số chủ đề thống nhất liên kết tất cả lại với nhau. Tiến hóa cũng là một chủ đề chính, giải thích sự thống nhất của sự sống. Ngoài ra, nó cho thấy rằng các sinh vật có khả năng sinh sản và kiểm soát môi trường của chúng. Sinh học có nhiều phân ngành, mỗi phân ngành được xác định theo bản chất của các câu hỏi mà họ trả lời và các công cụ mà họ sử dụng. Sự đa dạng của Trái đất thật đáng kinh ngạc. Có hơn 400 loài sinh vật đã biết đang sống trên Trái đất, và một số trong số chúng là sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. Sinh học từ bắt nguồn từ các từ Hy Lạp cổ đại cho các thuật ngữ cuộc sống và sinh học.