Máy tính tài chính

Tài chính thường liên quan nhiều đến tiền bạc. Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ tính toán tài chính để giúp bạn về tài chính hàng ngày của mình. Lịch sử của tiền tệ cho thấy rằng các hệ thống kinh tế và xã hội khác nhau đều có ít nhất một chức năng liên quan đến tiền. Tiền có thể ở dạng vật chất như tiền xu và tiền giấy, hoặc nó có thể ở dạng điện tử. Nó có thể được sử dụng để mua thứ gì đó có giá trị nội tại. Nguồn gốc của tiền có thể được bắt nguồn từ thời cổ đại, mặc dù phải đến khi bắt đầu được lịch sử ghi lại, nó mới được sử dụng rộng rãi. Cũng có bằng chứng cho thấy các hình thức trao đổi hàng hóa khác nhau đã được thực hiện ở các khu chợ cổ. Chúng bao gồm nhiều loại vật nuôi và hàng hóa hữu ích trực tiếp cho bản thân chúng. Một số trong số này cũng được đổi lấy các vật phẩm hấp dẫn hơn như hạt và vỏ bò.

Tài chính máy tính

Tiền Lương Hàng Tháng Để Tính Lương Hàng Giờ (máy Tính Trả Lương)

Máy Tính Tăng Lương

Máy Tính Thặng Dư Tiêu Dùng (công Thức Thặng Dư Tiêu Dùng)

Máy Tính Lương

Máy Tính Cho Vay Mua Ô Tô

Máy Tính Chiết Khấu

Máy Tính Lợi Nhuận Tiền Điện Tử

Máy Tính Lợi Nhuận Ethereum (ETH)

Máy Tính Lợi Nhuận Dogecoin (DOGE)

Máy Tính Lợi Nhuận Bitcoin (BTC)

Máy Tính Lợi Tức Vốn Chủ Sở Hữu

Máy Tính Thế Chấp

Máy Tính Lợi Nhuận Ripple (XRP)

Máy Tính Lợi Nhuận Bitcoin Cash (BCH)

Máy Tính Lợi Nhuận Litecoin (LTC)

Máy Tính Lợi Nhuận Binance Coin (BNB)

Máy Tính Chi Phí Hàng Năm Tương Đương

Máy Tính Thu Nhập Hàng Năm

Máy Tính Lợi Tức Đầu Tư (ROI)

Máy Tính Khấu Hao Ô Tô

Máy Tính Lãi Suất

Máy Tính CAPM

Máy Tính Đánh Dấu Tài Chính

Máy Tính Khoản Vay Mua Nhà (EMI)

Máy Tính PPF (Public Provident Fund)

Quỹ Tương Hỗ Trả Lại Máy Tính

Máy Tính SIP (kế Hoạch Đầu Tư Có Hệ Thống)

Máy Tính CAGR (tổng Hợp Tỷ Lệ Tăng Trưởng Hàng Năm)

Máy Tính Chỉ Số Aoeral

Máy Tính Lãi Suất Giới Hạn

Máy Tính Trung Bình Chứng Khoán (cơ Sở Chi Phí)

Máy Tính Đầu Tư

Đảo Ngược Máy Tính Chia Cổ Phiếu

Máy Tính Chi Phí Điện

Máy Tính Chia Tiền Thuê Chung

Máy Tính Hoa Hồng

Máy Tính Giá Trị Tương Lai

Máy Tính Định Giá Khởi Động

Máy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư

Máy Tính Quỹ Chìm

Máy Tính Tiền Gửi Định Kỳ (RD)

Máy Tính Thuê

Máy Tính Tỷ Lệ Nợ Trên Thu Nhập

Máy Tính Thời Gian Hoàn Vốn

Máy Tính Thu Nhập Trên Mỗi Cổ Phiếu (EPS)

Mô Men Quán Tính Của Máy Tính

Giá Trị Tương Lai Của Máy Tính Niên Kim

Sản Lượng Hàng Năm

Máy Tính Lợi Nhuận

Công Cụ Chuyển Đổi Crore Sang Lakh

Máy Tính Cho Vay Thuyền

Máy Tính Giá Trái Phiếu

Máy Tính Thời Gian Rưỡi

FIRE Calculator - Tính Toán Nghỉ Hưu Sớm

Máy Tính Năng Suất Phần Trăm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến mà người dùng của chúng tôi đang hỏi. Kiểm tra những điều này và tìm câu trả lời cho vấn đề của bạn!

Thặng Dư Tiêu Dùng Là Gì?Công Thức Thặng Dư Của Người Tiêu Dùng Là Gì?Làm Thế Nào Để Tính Thặng Dư Tiêu Dùng?Công Thức Thặng Dư Tiêu Dùng Mở Rộng Là Gì?Thặng Dư Trong Kinh Tế Học Là Gì?Quy Luật Thỏa Dụng Cận Biên Giảm Dần Là Gì?Lương Là Gì?Lương Của Tổng Thống Là Bao Nhiêu?Cách Tính Trả Góp Xe Ô Tô?Cho Vay Mua Ô Tô Là Gì?Phí Cho Vay Là Gì?Giảm Giá Xe Là Gì?Cách Tính Chiết KhấuLàm Thế Nào Để Tính Toán Lợi Nhuận Tiền Điện Tử?Blockchain Là Gì?Tiền Điện Tử Trong Tiếng Anh Đơn Giản Là Gì?Làm Thế Nào Bạn Có Thể Nhận Được Tiền Điện Tử?Làm Thế Nào Để Tính Toán Giá Trị Đầu Tư Ethereum?Ethereum Là Gì?Lịch Sử Của Ethereum Là Gì?Tôi Có Thể Mua Ethereum Bằng Cách Nào?Ethereum Tạo Ra Mmney Như Thế Nào?Cách Tính Giá Trị Khoản Đầu Tư Dogecoin?Dogecoin Chính Xác Là Gì?Lịch Sử Của Dogecoin Là Gì?Làm Cách Nào Để Mua Dogecoin?Tôi Có Thể Mua Dogecoin Ở Đâu?Làm Thế Nào Để Tính Toán Giá Trị Của Các Khoản Đầu Tư Bitcoin?Làm Thế Nào Để Sử Dụng Công Cụ Tính Lợi Tức Đầu Tư Bitcoin?Làm Thế Nào Để Tính Toán Lợi Tức Đầu Tư Bitcoin?Bitcoin Là Gì?Khai Thác Bitcoin Là Gì?Cách Mua BitcoinĐầu Tư Bitcoin Có Những Rủi Ro Gì?Tại Sao Bitcoin Lại Có Giá Trị Như Vậy?Bitcoin Có Phải Là Trò Lừa Đảo Không?Có Bao Nhiêu Bitcoin Tồn Tại?Tôi Có Nên Viết Hoa Chữ "B" Của Bitcoin Không?Lợi Tức Trên Vốn Chủ Sở Hữu Có Nghĩa Là Gì?Thế Chấp Là Gì?Khoản Thanh Toán Trước Trông Như Thế Nào?Lãi Suất Là Gì?Thuế Tài Sản Là Gì?Bảo Hiểm Của Chủ Nhà Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?Ripple Là Gì?Bitcoin Cash Là Gì?Bitcoin Cash Có Khác Gì So Với Bitcoin Không?Làm Cách Nào Để Khai Thác Bitcoin Cash?Bạn Có Thể Mua Bitcoin Cash Bằng Cách Nào?Khai Thác BitcoinCash Có Còn Sinh Lời Không?Bạn Cần Khai Thác Bao Nhiêu BitcoinCash Mỗi Ngày?Litecoin (LTC) Là Gì?Litecoin Là Gì Và Nó Làm Gì?Litecoin Có Thể Được Sử Dụng Để Làm Gì?Giá Đắt Nhất Của Litecoin Là Bao Nhiêu?Giá Gốc Của LTC Là Bao Nhiêu?Sự Kiện Giảm Một Nửa Gần Đây Nhất Của Litecoin Là Năm Nào?Binance Coin (BNB) Là Gì?Tổng Thu Nhập Mỗi Năm Là Bao Nhiêu? Thu Nhập Ròng Năm Là Gì?Thu Nhập Ròng Và Tổng Thu Nhập Hàng Năm Là Gì?ROI Là Gì?Tại Sao ROI Lại Quan Trọng Như Vậy?Khấu Hao Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào? Định Nghĩa Khấu HaoNguyên Nhân Khiến Ô Tô Giảm GiáGiá Trị Của Ô Tô Giảm Nhanh Bao Nhiêu?Loại Xe Nào Đang Giảm Giá Nhiều Nhất (và Loại Nào Ít Hơn)?Làm Thế Nào Để Giảm Tỷ Lệ Khấu Hao Ô Tô Của BạnĐịnh Nghĩa Đánh Dấu Là Gì? Và Sự Khác Biệt Giữa Đánh Dấu Và Ký Quỹ Là Gì?Làm Thế Nào Để Bạn Tính Toán Đánh Dấu?EMI Cho Vay Mua Nhà Là Gì?Tính Toán EMI Có Thể Được Sử Dụng Như Thế Nào Để Lập Kế Hoạch Mua Nhà?Cách Sử Dụng Máy Tính EMI Cho Khoản Vay Mua Nhà Của Chúng TôiMáy Tính PPF Hỗ Trợ Bạn Như Thế Nào?Làm Thế Nào Để Sử Dụng Máy Tính PPF?Tôi Có Thể Chuyển PPF Của Mình Sang Chi Nhánh / Văn Phòng Khác Không?Lãi Suất Tối Đa Mà Tôi Có Thể Nhận Được Trên Tài Khoản PPF Của Mình Là Bao Nhiêu?Máy Tính Hoàn Trả Quỹ Tương Hỗ Trực Tuyến Có Thể Giúp Bạn Như Thế Nào?Công Cụ Tính Tổng Lợi Nhuận Của Quỹ Tương Hỗ Là Gì?Máy Tính Trả Về SIP Có Thể Làm Gì Cho Bạn?Máy Tính SIP Làm Được Gì?Làm Thế Nào Để Bạn Sử Dụng Một Máy Tính Kế Hoạch Đầu Tư Có Hệ Thống?Lãi Suất Kép Là Gì?CAGR (Tỷ Lệ Tăng Trưởng Hàng Năm Tổng Hợp) Là Gì?Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Tăng Trưởng Hàng Năm Kép (tốc Độ Tăng Trưởng Đơn Giản) Và Tốc Độ Tăng Trưởng Hàng Năm Kép (tốc Độ Tăng Trưởng Hàng Năm Kép) Là Gì?Làm Cách Nào Để Tính CAGR Một Ví Dụ Về Tính Toán CAGRCách Sử Dụng Máy Tính CAGR Của Chúng TôiĐịnh Nghĩa Của Cap Rate Là Gì?Công Thức Tỷ Lệ Giới Hạn Là Gì?Làm Thế Nào Để Bạn Đánh Giá Tài Sản Của Mình Dựa Trên Tỷ Lệ Vốn Hóa Của NóSự Thay Đổi Trong Thu Nhập Ròng Có Liên Quan Gì Đến Giá Trị Tài Sản?Sự Thay Đổi Đối Với Tỷ Lệ Giới Hạn Có Ảnh Hưởng Gì Đến Giá Trị Của Tài Sản? - Tầm Quan Trọng Của Lãi SuấtCách Tính Lãi Suất Trần Cho Việc Mua Nhà - Tỷ Giá Tốt Là Gì?Tỷ Lệ Giới Hạn Bất Động Sản Cho Thuê Tốt Là Bao Nhiêu?Lãi Suất Trần Có Áp Dụng Cho Các Khoản Thế Chấp Không?Cơ Sở Giá Gốc Của Cổ Phiếu Là Gì?Làm Thế Nào Để Bạn Tính Toán Lãi Và Lỗ Của Cổ Phiếu?Làm Thế Nào Bạn Có Thể Sử Dụng Cơ Sở Chi Phí Để Đầu Tư?Cơ Sở Tốt Cho Giá Cổ Phiếu Là Gì?Đầu Tư Là Gì?Chia Cổ Phiếu Ngược Từ 1 Đến 8 Là Gì?Lợi Ích Của Chia Cổ Phiếu Đảo Ngược Là Gì?Nhược Điểm Của Việc Chia Tách Cổ Phiếu Ngược Lại Là Gì?Chi Phí Điện Năng Là Bao Nhiêu?Những Yếu Tố Nào Ảnh Hưởng Đến Giá Điện?Làm Thế Nào Tôi Có Thể Tính Toán Chi Phí Điện?Chi Phí Điện Năng Là Bao Nhiêu?Làm Cách Nào Để Giảm Hóa Đơn Tiền Điện?Thuê Là Gì?Cách Tiết Kiệm Tiền Thuê Nhà - 10 Mẹo Sẽ Giúp Bạn Tiết Kiệm Tiền MặtKhi Bạn Gia Hạn Hợp Đồng Thuê, Hãy Thương LượngCách Tính Hoa HồngHoa Hồng Điển Hình Là Gì?Làm Cách Nào Để Tính Hoa Hồng 1%?Làm Thế Nào Bạn Có Thể Kiếm Được Hoa Hồng?"Tỷ Lệ Hàng Rào" Là Gì? Định Nghĩa Tỷ Lệ Hàng RàoLàm Cách Nào Để Tính Toán Tỷ Lệ Bảo Hiểm Rủi Ro? Công Thức Tỷ Lệ Hàng RàoTỷ Lệ Hàng Rào Có Thể Là Âm?Hàng Rào Là Gì?Tỷ Lệ Bảo Hiểm Rủi Ro Tốt Là Gì?Tiếp Xúc Là Gì?Quỹ Chìm Là Gì?Tiền Gửi Định Kỳ Là Gì? RD Là Gì?Làm Cách Nào Để Sử Dụng Máy Tính RD?Sự Khác Biệt Giữa Tiền Gửi Cố Định Và Tiền Gửi Định Kỳ Là Gì?Hợp Đồng Cho Thuê Là Gì?Làm Thế Nào Để Bạn Tính Toán Tỷ Lệ Nợ Trên Thu Nhập?Thời Gian Hoàn Vốn Là Bao Lâu?Niên Kim Là Gì?APY Là Gì?Cách Tính Tỷ Suất Lợi NhuậnSự Khác Biệt Trong Tỷ Suất Lợi Nhuận Gộp Và Tỷ Suất Lợi Nhuận Ròng Là Gì?Tỷ Suất Lợi Nhuận Có Thể Quá Cao Không?Biên Lợi Nhuận Trong Bán Hàng Là Gì?Tỷ Suất Lợi Nhuận Tốt Trong Kinh Doanh Là Gì?Làm Cách Nào Để Tính Toán Lợi Nhuận Bằng Excel?Làm Thế Nào Để Bạn Tính Toán Lợi Nhuận 10%?Crore Là Gì?Một Lakh Là Gì?Tương Đương Với 1 Crore Là Gì?Làm Cách Nào Để Chuyển Đổi Crore Sang Lakh?Làm Cách Nào Để Chuyển Đổi Lakh Sang Crore?Định Nghĩa Và Công Dụng Của Crore Là Gì?Tỷ Lệ Giữa Crore Và Lakh Là Gì?Là Một Vạn Có Nghĩa Là Gì?Thế Chấp Thuyền Là Gì? Các Điều Khoản Của Khoản Vay Bằng Thuyền Là Gì?Giá Trái Phiếu Là Gì? Hiểu Động Lực Đằng Sau Phương Trình Giá Trái PhiếuTrái Phiếu Là Gì?Phiếu Giảm Giá Là Gì?YTM Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?Mặt Đáng Giá Là Gì?Làm Cách Nào Để Tính Tiền Làm Thêm Giờ Của Tôi?Trả Hai Lần Là Gì?Tiền Làm Thêm Giờ Có Phải Là Một Nhiệm Vụ Của Liên Bang Ở Hoa Kỳ Không?Làm Cách Nào Để Tính Thời Gian Rưỡi Cộng Với Mức Lương Tiêu Chuẩn Của Tôi?Những Tác Động Tiêu Cực Của Việc Làm Thêm Giờ Bắt Buộc Là Gì?Tỷ Lệ Gấp Đôi Thời Gian Là Bao Nhiêu Nếu Tỷ Lệ Chuẩn Của Tôi Là 20 Đô La Mỗi Giờ?LỬA Là Gì?