Máy tính hóa học

Từ trang này, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến tất cả các loại máy tính liên quan đến hóa học. Hóa học là môn học nghiên cứu các thuộc tính của vật chất. Nó nghiên cứu các yếu tố khác nhau tạo nên vũ trụ. Hóa học là một bộ môn khoa học cơ bản giải thích các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nó cũng có thể được sử dụng để giải thích các khái niệm như sự hình thành ôzôn, ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong khí quyển và tác dụng của một số loại thuốc. Hóa học nói về sự tương tác giữa các nguyên tử và phân tử thông qua các liên kết hóa học. Có hai loại liên kết hóa học: chính và phụ. Chúng được gọi là liên kết ion và liên kết hóa học sơ cấp. Thuật ngữ hóa học xuất phát từ một từ được sửa đổi dùng để chỉ một hoạt động thực hành trước đó bao gồm các yếu tố hóa học, triết học, y học và thiên văn học.

Hoá học máy tính

Máy Tính Cho Năng Lượng Miễn Phí Gibbs

Máy tính năng lượng Gibbs là công cụ lý tưởng để xác định liệu một phản ứng hóa học có thể tự xảy ra hay không.

Máy Tính Số Mol Hóa Học

Công cụ chuyển đổi mol sang gam của chúng tôi giúp dễ dàng chuyển đổi giữa trọng lượng phân tử, khối lượng và số mol.

Máy Tính Nồng Độ Mol

Máy tính này chuyển đổi nồng độ khối lượng của bất kỳ dung dịch nào thành nồng độ mol. Nó cũng tính lại gam trên ml thành mol. Cũng có thể tính toán khối lượng của bất kỳ chất nào cần thiết để đạt được mức nồng độ mol mong muốn.

Máy Tính Phần Trăm Khối Lượng

Bạn có thể sử dụng máy tính phần trăm khối lượng để xác định tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng của một thành phần và tổng trọng lượng của chất.

Máy Tính Pha Loãng Dung Dịch

Công cụ tính độ pha loãng của dung dịch sẽ tính toán cách pha loãng dung dịch gốc ở nồng độ đã biết để có thể tích tùy ý.

Máy Tính Phương Trình Nernst

Máy tính phương trình Nernst này hiển thị công thức cơ bản cho điện hóa học, Phương trình Nernst (còn được gọi là phương trình Tiềm năng tế bào).

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến mà người dùng của chúng tôi đang hỏi. Kiểm tra những điều này và tìm câu trả lời cho vấn đề của bạn!

Mọi người cũng xem…