Máy tính hóa học

Từ trang này, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến tất cả các loại máy tính liên quan đến hóa học. Hóa học là môn học nghiên cứu các thuộc tính của vật chất. Nó nghiên cứu các yếu tố khác nhau tạo nên vũ trụ. Hóa học là một bộ môn khoa học cơ bản giải thích các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nó cũng có thể được sử dụng để giải thích các khái niệm như sự hình thành ôzôn, ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong khí quyển và tác dụng của một số loại thuốc. Hóa học nói về sự tương tác giữa các nguyên tử và phân tử thông qua các liên kết hóa học. Có hai loại liên kết hóa học: chính và phụ. Chúng được gọi là liên kết ion và liên kết hóa học sơ cấp. Thuật ngữ hóa học xuất phát từ một từ được sửa đổi dùng để chỉ một hoạt động thực hành trước đó bao gồm các yếu tố hóa học, triết học, y học và thiên văn học.