Statistik hesablayıcılar

Statistika, məlumatların toplanması, təşkili və təqdim edilməsinə yönəlmiş bir intizamdır. Nümunədən çıxarılan nəticələrin bütün əhaliyə tətbiq oluna biləcəyini təmin etmək üçün təmsil olunan nümunələr götürülür. Təcrübələr bir sistemin birdən çox ölçülməsini əhatə edir. Eksperimental manipulyasiya üçün bir müşahidə işi aparılmır. Sizin üçün statistik köməkçilər kolleksiyasını hazırladıq!