Riyazi hesablayıcılar

Riyaziyyatdan kömək lazımdır? Kalkulyatorlarımız riyaziyyatdan üstün olmağınıza imkan verir. Riyaziyyat rəqəmlər, quruluş və dəyişikliklə bağlı müxtəlif mövzuları öyrənir. Riyazi quruluşlar real hadisələri modelləşdirmək üçün istifadə edildikdə, təbiət haqqında proqnozlar verə bilərlər. Praktik riyaziyyat uzun illər insan fəaliyyətidir. Ən çətin problemlərin bəzilərini həll etmək üçün lazım olan araşdırma illərlə davam edə bilər. 19 -cu əsrdə Giuseppe Peano, David Hilbert və başqalarının əsərlərindən bəri, elmi tədqiqatların seçilmiş aksiomların və təriflərin düzgünlüyünü diqqətlə təhlil etmək və tənqid etməklə aparıldığına inanılır. Riyaziyyatın təkamülü, elm adamlarının yeni fikir və üsullar inkişaf etdirməyə başladığı İntibah dövründə başladı. Müxtəlif elmi sahələrdə geniş istifadə olunur. Tətbiqi riyaziyyatın ortaya çıxması oyun nəzəriyyəsi və statistika kimi yeni fənlərin yaranmasına səbəb oldu. Riyaziyyat tarixi göstərir ki, ilk böyük mücərrəd ehtimal ki, rəqəmlər idi. Bir çox rəqəmin ortaq bir şeyə sahib olduğunu anlamaq idi.