Riyazi hesablayıcılar

Riyaziyyatdan kömək lazımdır? Kalkulyatorlarımız riyaziyyatdan üstün olmağınıza imkan verir. Riyaziyyat rəqəmlər, quruluş və dəyişikliklə bağlı müxtəlif mövzuları öyrənir. Riyazi quruluşlar real hadisələri modelləşdirmək üçün istifadə edildikdə, təbiət haqqında proqnozlar verə bilərlər. Praktik riyaziyyat uzun illər insan fəaliyyətidir. Ən çətin problemlərin bəzilərini həll etmək üçün lazım olan araşdırma illərlə davam edə bilər. 19 -cu əsrdə Giuseppe Peano, David Hilbert və başqalarının əsərlərindən bəri, elmi tədqiqatların seçilmiş aksiomların və təriflərin düzgünlüyünü diqqətlə təhlil etmək və tənqid etməklə aparıldığına inanılır. Riyaziyyatın təkamülü, elm adamlarının yeni fikir və üsullar inkişaf etdirməyə başladığı İntibah dövründə başladı. Müxtəlif elmi sahələrdə geniş istifadə olunur. Tətbiqi riyaziyyatın ortaya çıxması oyun nəzəriyyəsi və statistika kimi yeni fənlərin yaranmasına səbəb oldu. Riyaziyyat tarixi göstərir ki, ilk böyük mücərrəd ehtimal ki, rəqəmlər idi. Bir çox rəqəmin ortaq bir şeyə sahib olduğunu anlamaq idi.

Riyaziyyat kalkulyatorlar

Vektor Çarpaz Məhsul Kalkulyatoru

30 60 90 Üçbucaq Kalkulyatoru

Gözlənilən Dəyər Kalkulyatoru

Elmi Onlayn Kalkulyator

Standart Sapma Kalkulyatoru

Faiz Kalkulyatoru

Kəsrlərin Kalkulyatoru

Funtdan Fincanlara Çevirici: Un, Şəkər, Süd..

Dairə Dairəsi Kalkulyatoru

Ikiqat Bucaqlı Düstur Kalkulyatoru

Riyazi Kök Kalkulyatoru (kvadrat Kök Kalkulyatoru)

Üçbucaqlı Sahə Kalkulyatoru

Coterminal Bucaq Kalkulyatoru

Nöqtə Məhsulu Kalkulyatoru

Orta Nöqtəli Kalkulyator

Əhəmiyyətli Rəqəmlər Çeviricisi (Sig Figs Kalkulyatoru)

Dairə Üçün Qövs Uzunluğu Kalkulyatoru

Nöqtə Qiymətləndirmə Kalkulyatoru

Faiz Artım Kalkulyatoru

Faiz Fərqi Kalkulyatoru

Xətti Interpolasiya Kalkulyatoru

QR Parçalanma Kalkulyatoru

Matrix Köçürmə Kalkulyatoru

Üçbucaqlı Hipotenuz Kalkulyatoru

Triqonometriya Kalkulyatoru

Sağ Üçbucağın Tərəfi Və Bucaq Kalkulyatoru (üçbucaq Kalkulyatoru)

45 45 90 Üçbucaq Kalkulyatoru (sağ Üçbucaq Kalkulyatoru)

Matris Çarpma Kalkulyatoru

Orta Hesablayıcı

Təsadüfi Ədəd Generatoru

Xəta Marjası Kalkulyatoru

Iki Vektor Arasındakı Bucaq Kalkulyatoru

LCM Kalkulyator - Ən Az Ümumi Çoxsaylı Kalkulyator

Kvadrat Metr Kalkulyatoru

Eksponent Kalkulyatoru (güc Kalkulyatoru)

Qalan Riyaziyyat Kalkulyatoru

Üç Kalkulyator Qaydası - Birbaşa Nisbət

Kvadrat Düstur Kalkulyatoru

Məbləğin Kalkulyatoru

Perimetr Kalkulyatoru

Z Hesab Kalkulyatoru (z Dəyəri)

Fibonacci Kalkulyatoru

Kapsul Həcmi Kalkulyatoru

Piramida Həcmi Kalkulyatoru

Üçbucaqlı Prizmanın Həcmi Kalkulyatoru

Düzbucaqlı Həcm Kalkulyatoru

Konus Həcmi Kalkulyatoru

Kub Həcmi Kalkulyatoru

Silindr Həcminin Kalkulyatoru

Miqyas Amilinin Genişlənməsi Kalkulyatoru

Shannon Müxtəliflik Indeksi Kalkulyatoru

Bayes Teoreminin Kalkulyatoru

Antiloqarifm Kalkulyatoru

Eˣ Kalkulyator

Əsas Ədədlərin Kalkulyatoru

Eksponensial Artım Kalkulyatoru

Nümunə Ölçüsü Kalkulyatoru

Tərs Loqarifm (log) Kalkulyatoru

Poisson Paylama Kalkulyatoru

Multiplikativ Tərs Kalkulyator

Işarələrin Faiz Kalkulyatoru

Nisbət Kalkulyatoru

Empirik Qayda Kalkulyatoru

P-dəyər Kalkulyatoru

Sferanın Həcminin Kalkulyatoru

NPV Kalkulyatoru

Faiz Azalması

Sahə Kalkulyatoru

Ehtimal Kalkulyatoru

Tez-tez soruşulan suallar

İstifadəçilərimizin verdiyi bəzi ümumi suallar bunlardır. Bunları yoxlayın və probleminizin cavabını tapın!

Dairə Çevrəsi Kalkulyatorundan Necə Istifadə Etmək Olar?Dairə Nədir?Bir Dairə Nədir?İkili Bucaqlı Düstur Kalkulyatorundan Necə Istifadə Etmək Olar?Cüt Bucaq Nədir?İkiqat Bucaq Formulu Nədir?Faiz Artımını Necə Hesablamaq Olar?Faiz Artım Formulu Nədir?Excel -də Faiz Artımını Necə Hesablamaq Olar?Yüzdə Neçədir?Riyaziyyatda Nisbi Dəyişiklik Nədir?Faiz Fərqi Nədir?Addım -addım Faiz Fərqini Necə Hesablamaq Olar?Faiz Fərqi Düsturu Nədir?Faiz Fərqini Nə Vaxt Istifadə Etməliyəm?Faiz Fərqi Ilə Faiz Dəyişikliyi Arasındakı Fərq Nədir?Sorğuda Səhv Üçün Marja Nə Qədərdir?Səhv Marjası Harada Tətbiq Edilir?İki Vektor Arasındakı Bucaq Nə Qədərdir?İki Vektor Arasındakı Bucağı Necə Hesablamaq Olar?Birdən Çox Siyahıdan Istifadə Edərək LCM-ni Necə Tapmaq OlarPrime Factorization Istifadə Edərək LCM-i Necə Tapmaq OlarEksponentlərdən Istifadə Edərək Əsas Faktorizasiya Vasitəsilə LCM-ni Necə Tapmaq OlarTort Metodundan (Pilləkən Metodundan) Istifadə Edərək LCM-i Necə Tapmaq OlarEksponent Nədir?Eksponent Güc Nədir?"0-dan Qalan" Nə Deməkdir?Qalan Necə Işləyir?0-ın Qalıq Hesab Edilməsi Mümkündürmü?Qalanı Tam Ədədə Necə Çevirmək OlarÜç Qaydası Nədir?Kvadrat Tənliklər Nədir?Kvadrat Düsturun Köklərini Necə Tapmaq Olar?Bir Məbləği Necə Hesablamaq Olar?Perimetri Nədir?Az Hesab Cədvəli Nədir?Az Ball Chart Nədir?Z Hesabı Mənfi Ola Bilərmi?Z Hesab Cədvəlini Necə Oxuyursunuz?95-ci Faiz Üçün Z-balı Nədir?Z-balının P-dəyərini Necə Tapmaq Və Onu Hesablamaq Olar?Fibonacci Ardıcıllığı Nədir Və Necə Işləyir?Kapsul Nədir?Üçbucaqlı Prizma Nədir?Üçbucaqlı Prizmanın Neçə Kənarı Var?Üçbucaqlı Prizmanın Neçə Üzü Var?Üçbucaqlı Prizmanın Neçə Təpəsi Var?Prizma Nədir?Konus Nədir?Həcmi Nədir?Tipik Bir Dondurma Qabının Həcmi Nə Qədərdir?Kubun Həcmi Nədir Və Necə Işləyir?Bir Kubun Həcmini Necə Təyin Etmək Olar?Silindr Həcmi Nə Qədərdir?Miqyas Amili Nədir?Genişlənmə Nədir?Miqyas Faktorunun Genişlənməsinin Mənası Nədir?Genişlənmənin Miqyası Faktorunu Necə Tapmaq Olar?Shannon Müxtəliflik Göstəricisi Nədir?Shannon Müxtəliflik Göstəricisini Necə Hesablayırsınız?Shannon Müxtəliflik Indeksi Nədir?Şennon Müxtəliflik Göstəricisini Necə Şərh Edirsiniz?Bayes Teoremi Nədir Və Onu Sizin Vəziyyətinizə Necə Tətbiq Etmək Olar?Loqarifm Nədir?Antiloqarifm Nədir Və Onu Necə Hesablamaq Olar?Ədədin Antiloqunu Necə Tapmaq Olar?Antiloqun Vizual Xüsusiyyətləri Hansılardır?Log Və Antiloqu Necə Çıxarmaq Olar?3-ün Antiloqu Nədir?Antilog 10100 Dəyəri Nədir?Girişi Antiloqa Necə Çevirmək Olar?Bu Antiloqdur?Mantissa Nədir?Kalkulyatorun Kalkulyator Ekranında E-nin Dəyəri Nədir? - E X RəqəminəE-ni Kalkulyatora Necə Qoyursunuz? - E-ni X Sayına HesablayınPraktikada Nə Deməkdir? E-dən X-ə Necə Hesablayırsınız?Exp Nə Deməkdir?Kalkulyator Olmadan E-ni X-in Gücünə Necə Çevirmək Olar?E-nin Mənfi Sonsuzluğa Ekvivalenti Nədir?Baş Ədəd Nədir?Bir Əsas Rəqəmdir?Sadə Ədədin Mənfi Olması Mümkündürmü?Niyə 2 Yeganə Sadə Ədəddir?Sadə Ədədlə Əlavə Ədəd Arasındakı Fərq Nədir?Nümunə Ölçüsünün Tərifi Nədir?Poisson Paylanması Nədir?Qiymətlərin Faizini Necə Hesablamaq Olar?Nisbət Nədir Və Ondan Sizin Xeyrinizə Necə Istifadə Etmək Olar?Empirik Qayda Nədir?Empirik Qayda Harada Tətbiq Olunur?Empirik Qayda Necə Işləyir?P-dəyəri Nədir?Test Statistikasından Istifadə Edərək P-dəyərini Necə Hesablayırsınız?P-dəyərini Necə Şərh Edirsiniz?Test Statistikasından P-dəyərlərini Hesablamaq Üçün P-dəyər Kalkulyatorundan Necə Istifadə Edə Bilərəm?Z Ballarının P-dəyərini Necə Tapa Bilərəm?T-nin P-qiymətini Necə Tapmaq Olar?Mənfi P Dəyərinə Sahib Olmaq Mümkündürmü?Yüksək Dəyər P-dəyəri Nə Deməkdir?Faiz Azalmasını Necə Hesablamaq Olar?Riyaziyyatda Sahə Nədir? Riyaziyyatda Sahənin TərifiSahəni Necə Hesablayırsınız?Hansı Dördbucağın Sahəsi Ən Böyükdür?Perimetri Verilmiş Ən Böyük Sahə Hansı Formaya Malikdir?Düzensiz Formanın Sahəsini Necə Hesablaya Bilərəm?