Kimya kalkulyatorları

Bu səhifədən kimya ilə əlaqəli hər cür kalkulyatora bağlantılar tapa bilərsiniz. Kimya, maddənin xüsusiyyətlərini öyrənən bir elmdir. Kainatı təşkil edən müxtəlif elementləri araşdırır. Kimya həyatın müxtəlif aspektlərini izah edən əsas elmi bir elmdir. Ozonun əmələ gəlməsi, atmosfer çirkləndiricilərinin təsiri və bəzi dərmanların təsiri kimi anlayışları izah etmək üçün də istifadə edilə bilər. Kimya kimyəvi bağlar vasitəsilə atomlar və molekullar arasındakı qarşılıqlı təsirlərdən bəhs edir. İki növ kimyəvi bağ var: ilkin və ikincil. İon bağları və ilkin kimyəvi bağlar kimi tanınırlar. Kimya termini, kimya, fəlsəfə, tibb və astronomiya elementlərini özündə birləşdirən əvvəlki bir praktikaya aid olan dəyişdirilmiş bir sözdən gəlir.