Kimya kalkulyatorları

Bu səhifədən kimya ilə əlaqəli hər cür kalkulyatora bağlantılar tapa bilərsiniz. Kimya, maddənin xüsusiyyətlərini öyrənən bir elmdir. Kainatı təşkil edən müxtəlif elementləri araşdırır. Kimya həyatın müxtəlif aspektlərini izah edən əsas elmi bir elmdir. Ozonun əmələ gəlməsi, atmosfer çirkləndiricilərinin təsiri və bəzi dərmanların təsiri kimi anlayışları izah etmək üçün də istifadə edilə bilər. Kimya kimyəvi bağlar vasitəsilə atomlar və molekullar arasındakı qarşılıqlı təsirlərdən bəhs edir. İki növ kimyəvi bağ var: ilkin və ikincil. İon bağları və ilkin kimyəvi bağlar kimi tanınırlar. Kimya termini, kimya, fəlsəfə, tibb və astronomiya elementlərini özündə birləşdirən əvvəlki bir praktikaya aid olan dəyişdirilmiş bir sözdən gəlir.

Kimya kalkulyatorlar

Gibbs Pulsuz Enerji Üçün Kalkulyator

Gibbs enerji kalkulyatoru kimyəvi reaksiyanın öz-özünə baş verib-verməyəcəyini müəyyən etmək üçün ideal vasitədir.

Kimya Mol Kalkulyatoru

Bizim mollardan qrama çeviricimiz molekulyar çəki, kütlə və mol arasında çevirməyi asanlaşdırır.

Molyarlıq Kalkulyatoru

Bu kalkulyator istənilən məhlulun kütlə konsentrasiyasını molyar konsentrasiyaya çevirir. O, həmçinin ml başına qramı mollərə yenidən hesablayır. İstənilən molyarlıq səviyyəsinə çatmaq üçün lazım olan hər hansı bir maddənin kütləsini hesablamaq da mümkündür.

Kütlə Faizi Kalkulyatoru

Komponentin kütləsi ilə maddənin ümumi çəkisi arasındakı faiz nisbətinizi müəyyən etmək üçün kütlə faizi kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz.

Məhlulun Seyreltmə Kalkulyatoru

Məhlulun seyreltmə kalkulyatoru ixtiyari həcm əldə etmək üçün məhlulun məlum konsentrasiyada necə seyreltiləcəyini hesablayır.

Nernst Tənliyi Kalkulyatoru

Bu Nernst tənliyi kalkulyatoru elektrokimya üçün əsas düstur olan Nernst tənliyini (həmçinin Hüceyrə Potensial tənliyi kimi tanınır) göstərir.

İnsanlar həmçinin baxıblar...