ماشین حساب های فیزیک

ماشین حساب حجم نیمکره

با ماشین حساب آنلاین رایگان ما به راحتی حجم نیمکره اشکال مختلف مانند مکعب، استوانه، هرم و بسیاری موارد دیگر را بیابید.

ماشین حساب حجم

شکل را انتخاب کنید:
ساخته شده با ❤️ توسط

فهرست مطالب

چگونه می توانم حجم یک نیمکره خاص را پیدا کنم؟
نیمکره چیست؟

چگونه می توانم حجم یک نیمکره خاص را پیدا کنم؟

به راحتی می توان نیمکره را به عنوان بخشی از یک کره کامل تجسم کرد. این بهترین راه را برای تخمین حجم آن به شما می دهد.
V = 4/3 π r ^ 3

نیمکره چیست؟

هر دایره ای که به دور زمین کشیده شود آن را به دو نیمه مساوی تقسیم می کند که به آن نیمکره می گویند. چهار نیمکره وجود دارد که به طور کلی از نیمکره های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تشکیل شده است.
این نیمکره ها پر از حقایق جالب هستند:
 • نیمکره شمالی تقریبا 90٪ از زمین را در بر می گیرد در حالی که نیمکره جنوبی 90٪ را در اختیار دارد. نیمکره شمالی میزبان بیشترین نسبت مردم جهان است.
 • اگر در نیمکره شمالی تابستان است، در نیمکره جنوبی زمستان خواهد بود.
 • ماه وارونه در نیمکره جنوبی ظاهر می شود.
 • خورشید در هر یک از نیمکره ها از شرق طلوع می کند و در غرب غروب می کند. آنها حداقل یک چیز مشترک دارند!
 • cubic inches cubic feet cubic yards us liquid gallons us dry gallons imp liquid gallons barrels (oil) cups fluid ounces (UK) fluid ounces (US) pints (UK)
  cubic meter 6.1 10^4 35.3 1.30^8 264.2 227 220 6.29 4227 3.52 10^4 3.38 10^4 1760
  cubic decimeter 61.02 0.035 1.3 10^-3 0.264 0.227 0.22 0.006 4.23 35.2 33.8 1.76
  cubic centimeter 0.061 3.5 10^-5 1.3 10^-6 2.64 10^-4 2.27 10^-4 2.2 10^-4 6.29 10^-6 4.2 10^-3 3.5 10^-2 3.34 10^-2 1.76 10^3
  cubic millimeter 6.1 10^-5 3.5 10^-8 1.31 10^-9 2.64 10^-7 2.27 10^-7 2.2 10^-7 6.3 10^-9 4.2 10^-6 3.5 10^-5 3.4 10^-5 1.76 10^-6
  hectoliters 6.1 10^3 3.53 0.13 26.4 22.7 22 0.63 423 3.5 10^3 3381 176
  liters 61 3.5 10^-2 1.3 10^-3 0.26 0.23 0.22 6.3 10^-3 4.2 35.2 33.8 1.76
  centiliters 0.61 3.5 10^-4 1.3 10^-5 2.6 10^-3 2.3 10^-3 2.2 10^-3 6.3 10^-5 4.2 10^-2 0.35 0.338 1.76 10^-2
  milliliters 6.1 10^-2 3.5 10^-5 1.3 10^-6 2.6 10^-4 2.3 10^-4 2.2 10^-4 6.3 10^-6 4.2 10^-3 3.5 10^-2 3.4 10^-2 1.76 10^-3
  cubic inches 1 5.79 10^-4 2.1 10^-5 4.3 10^-3 3.7 10^-3 3.6 10^-3 10-4 6.9 10^-2 0.58 0.55 2.9 10^-2
  cubic feet 1728 1 0.037 7.48 6.43 6.23 0.18 119.7 997 958 49.8
  cubic yards 4.7 104 27 1 202 173.6 168.2 4.8 3232 2.69 104 2.59 104 1345
  us liquid gallons 231 0.134 4.95 10^-3 1 0.86 0.83 0.024 16 133.2 128 6.7
  us dry gallons 268.8 0.156 5.76 10^-3 1.16 1 0.97 0.028 18.62 155 148.9 7.75
  imp liquid gallons 277.4 0.16 5.9 10^-3 1.2 1.03 1 0.029 19.2 160 153.7 8
  barrels (oil) 9702 5.61 0.21 42 36.1 35 1 672 5596 5376 279.8
  cups 14.4 8.4 10^-3 3.1 10^-4 6.2 10^-2 5.4 10^-2 5.2 10^-2 1.5 10^-3 1 8.3 8 0.4
  fluid ounces (UK) 1.73 10^-3 3.7 10^-5 7.5 10^-3 6.45 10^-3 6.25 10^-3 1.79 10^-4 0.12 1 0.96 5 10^-2
  fluid ounces (US) 1.8 10^-3 3.87 10^-5 7.8 10^-3 6.7 10^-3 6.5 10^-3 1.89 10^-4 0.13 1.04 1 0.052
  pints (UK) 34.7 0.02 7.4 10^-4 0.15 0.129 0.125 3.57 103 2.4 20 19.2 1
  Parmis Kazemi
  نویسنده مقاله
  Parmis Kazemi
  پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.
  ماشین حساب حجم نیمکره فارسی
  منتشر شده: Sun Feb 06 2022
  در گروه ماشین حساب های فیزیک
  ماشین حساب حجم نیمکره را به وب سایت خود اضافه کنید

  سایر ماشین حساب های فیزیک

  ماشین حساب سرعت متوسط

  ماشین حساب گشتاور

  ماشین حساب قانون Beer-Lambert

  ماشین حساب هریس بندیکت (مصرف انرژی کل TDEE و Bmr)

  ماشین حساب تراکم

  ماشین حساب طول موج

  ماشین حساب قانون چارلز

  ماشین حساب انرژی جنبشی

  ماشین حساب شتاب

  ماشین حساب سرعت زاویه ای

  ماشین حساب فاصله