محاسبه کننده های سلامت و رفاه

مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه برای حفظ سلامت مهم است. با کمک ماشین حساب های ما ، پیشگیری از بسیاری از مسائل آسان تر از قبل است. پیشگیری از بیماری فرآیند انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از توسعه بیماری ها است. پیشگیری از بیماری ها را می توان به چهار دسته کلی اولیه ، ثانویه ، سوم و اولیه تقسیم کرد. یک مطالعه انجام شده توسط انجمن قلب آمریکا نشان داد که سالانه حدود 400000 نفر در ایالات متحده به دلیل عوامل سبک زندگی مانند چاقی و رژیم غذایی نامناسب جان خود را از دست می دهند. در سال 2000 ، 60 درصد از مرگ و میرها در سراسر جهان به بیماریهای مزمن نسبت داده شد. این افزایش نسبت به سال گذشته است که 60 درصد از مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را نشان می دهد.