ماشین حساب های شیمی

از این صفحه می توانید پیوندهایی به انواع ماشین حساب های مربوط به شیمی پیدا کنید. شیمی مطالعه خواص ماده است. این عناصر مختلف تشکیل دهنده جهان را مورد بررسی قرار می دهد. شیمی یک رشته علمی پایه ای است که جنبه های مختلف زندگی را توضیح می دهد. همچنین می تواند برای توضیح مفاهیمی مانند تشکیل ازن ، اثرات آلاینده های جوی و اثرات برخی داروها استفاده شود. شیمی در مورد برهم کنش بین اتم ها و مولکول ها از طریق پیوندهای شیمیایی صحبت می کند. دو نوع پیوند شیمیایی وجود دارد: اولیه و ثانویه. آنها به عنوان پیوندهای یونی و پیوندهای شیمیایی اولیه شناخته می شوند. اصطلاح شیمی از یک کلمه اصلاح شده آمده است که به یک عمل قبلی اشاره دارد که شامل عناصر شیمی ، فلسفه ، پزشکی و نجوم است.

علم شیمی ماشین حساب

ماشین حساب برای انرژی رایگان گیبس

ماشین حساب انرژی گیبس ابزار ایده آلی برای تعیین اینکه آیا یک واکنش شیمیایی می تواند به خودی خود اتفاق بیفتد یا خیر است.

ماشین حساب خال های شیمی

تبدیل مول به گرم ما تبدیل بین وزن مولکولی، جرم و مول را آسان می کند.

ماشین حساب مولاریته

این ماشین حساب غلظت جرمی هر محلول را به غلظت مولی تبدیل می کند. همچنین گرم در میلی لیتر را مجدداً به مول محاسبه می کند. همچنین می توان جرم هر ماده ای را که برای رسیدن به یک سطح مولاریته مورد نیاز است محاسبه کرد.

ماشین حساب درصد جرم

می‌توانید از محاسبه‌گر درصد جرمی برای تعیین نسبت درصدی بین جرم یک جزء و وزن کل ماده استفاده کنید.

ماشین حساب رقت محلول

ماشین حساب رقت محلول نحوه رقیق کردن محلول موجود در غلظت مشخص را برای بدست آوردن حجم دلخواه محاسبه می کند.

ماشین حساب معادله نرنست

این ماشین حساب معادله Nernst فرمول اساسی برای الکتروشیمی، معادله Nernst (همچنین به عنوان معادله پتانسیل سلولی شناخته می شود) را نشان می دهد.

سوالات متداول

در اینجا برخی از سوالات رایجی که کاربران ما می پرسند وجود دارد. اینها را بررسی کنید و پاسخ مشکل خود را بیابید!

مردم نیز مشاهده کردند…