Andre Kalkulatorer

Militær Tidskonvertering

Du kan raskt finne ut hva klokken er i militære tider med vår militære tidskonverter, også kjent som en Army Time Converter.

Militær Mime-omformer

Omdannelse
Militær til vanlig
Vanlig til militær
Hvilket tidsformat skal du bruke?
24 timer
12 timer
Tid
Militær tid er
?

Innholdsfortegnelse

Hva er militærtid?
Hvordan kan jeg se forskjellen mellom militær og sivil tid? Hvordan kan jeg skille timer fra minutter?
Militær tid er mellom middag og midnatt
Når er militærtid? Vår hærtidsomformer er tilgjengelig!

Hva er militærtid?

Militær tid kan beskrives som en måte å uttrykke tid ved å bruke 24 timer i stedet for 12 timer. Det er som er et synonym for 24-timers klokken. Det brukes ofte for å unngå forvirring med AM. Det er:
eller
Hvor
er tiden siden midnatt (00 til 23)
mm Antall hele minutter som har gått siden slutten av siste time (00-59)
Den vanlige skilletegn som brukes i hverdagssituasjoner er et kolon. Dette er fordi datamaskiner viser tiden i 24-timers format i de fleste land. I militære applikasjoner kan imidlertid separatoren ikke brukes.

Hvordan kan jeg se forskjellen mellom militær og sivil tid? Hvordan kan jeg skille timer fra minutter?

Så, hvordan sier jeg militærtid? Det er ikke komplisert, og du kan huske noen regler for å gjøre det enda enklere.
Innledende nuller må uttales (les "0-8-35" som "null 8 trettifem"
For en militær tid brukes tallet "Hundre". Ikke "tusen" (les 1000 for å bety "ti hundre", og ikke "ett tusen").
Du kan finne brev etter militære timer - dette er militære tidssoner. For eksempel er J (lokal tid) gitt, mens Z (Zulu) er GMT/UTC.
Det er mulig å ha ulike måter å lese referat på. Du leser minutter vanligvis som et helt tall (f.eks. 0017 som null null sytten), men noen ganger skiller du hvert siffer (0017 null null en syv)
Hvis du er i tvil, skriv inn verdiene i vårt nettbaserte verktøy. Vi vil da vise hvordan vi forteller militærtiden!

Militær tid er mellom middag og midnatt

Det er mulig å forveksle middag og natt, ikke bare i militær tid, men også på standard 12-timers klokke.
Midnatt
Midnatt i militær tid kan uttrykkes som 0000 eller 2400. Imidlertid foretrekkes 0000 fordi det generelt gjelder den nye dagen. Digitale klokker og klokker bruker 0000. Noen ganger er begge versjoner akseptable. For eksempel kan 0000 brukes til å markere midnatt i militær tid hvis det er starten eller slutten av en aktivitet eller dag, mens 2400 kan brukes til aktiviteter og dager som slutter. Du kan ta dette eksempelet:
Butikktider og arbeidsskift. For eksempel fra 16:00 til 24:00, men mellom 00:00 og 08:00.
Rutetider for tog og fly. Tog som ankommer de siste minuttene av dagen når stasjonen klokken 02.45, mens de som har avgang i det første minuttet forlater stasjonen klokken 00.00.
Så f.eks mandag 24:00 refererer til samme tirsdag 00:00.
Middagstid
Fordi det ikke er noen forvirring, er middag i militær tid enklere. Det er alltid 12:01 (14:00). Dette er et bedre system enn det 12-timers, som har de latinske forkortelsene fra latin: PM fra Post meridiem (etter kl. 12.00) og AM fra Ante meridiem (12:30). Den enkleste måten å uttrykke tankene dine på er å si middag (eller 00h00.m.). / 12h00.m ( meridian ) Dette uttrykket brukes ikke så ofte lenger. I konvensjonen betyr middag klokken 12.00

Når er militærtid? Vår hærtidsomformer er tilgjengelig!

Du kan raskt konvertere militære tider med vår militære tidsomformer. La oss undersøke to virkelige problemer.
Når regnes 1700 som militærtid?
Først velger du konverteringstypen. Det er her vi ønsker å konvertere militær til standardtid. Det er ingen andre alternativer.
Skriv inn militærtid i den aktuelle boksen - 1700 i vårt eksempel.
Resultatet vises nedenfor i vanlig tid (12-timers format) kl. 17.00. Kalkulatoren viser deg også hvordan du leser militærtimene (sytten tusen (timer)).
Når er klokken 22 på militærtid?
Du må endre denne konverteringstypen til det militære alternativet.
Du kan velge tidsformat, som er en 12-timers periode am/pm er standard.
Vennligst skriv inn tiden. Du kan også endre am og pm etter behov.
Kalkulatoren omhandler spesifikt problemet med glans, og viser at kl. 22.00 er et passende tidspunkt.
22.00 i 24-timers format
2200 ved militær tid
Tjueto tusen (timer)

Parmis Kazemi
Artikkelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.

Militær Tidskonvertering Norsk
Publisert: Thu Jul 28 2022
I kategori Andre kalkulatorer
Legg til Militær Tidskonvertering på ditt eget nettsted