Tất cả bài báo / ôn tập toán học

ôn tập toán học

Cần giúp đỡ trong toán học? Bài đánh giá của chúng tôi giúp bạn vượt trội về môn toán. Toán học là nghiên cứu về các chủ đề khác nhau liên quan đến số, cấu trúc và sự thay đổi. Khi các cấu trúc toán học được sử dụng để mô hình hóa các hiện tượng thực tế, chúng có thể đưa ra các dự đoán về tự nhiên. Toán học thực tế đã là một hoạt động của con người trong nhiều năm. Nghiên cứu cần thiết để giải quyết một số vấn đề thách thức nhất có thể mất nhiều năm tìm hiểu. Kể từ công trình của Giuseppe Peano, David Hilbert và những người khác vào thế kỷ 19, người ta tin rằng nghiên cứu khoa học được thực hiện bằng cách phân tích và phê bình cẩn thận tính đúng đắn của các tiên đề và định nghĩa được chọn. Sự phát triển của toán học bắt đầu từ thời Phục hưng, khi các nhà khoa học bắt đầu phát triển những ý tưởng và phương pháp mới. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. Sự xuất hiện của toán học ứng dụng đã dẫn đến các ngành học mới như lý thuyết trò chơi và thống kê. Lịch sử toán học cho thấy phần tóm tắt chính đầu tiên có lẽ là những con số. Đó là nhận ra rằng rất nhiều con số có điểm chung.