Bioloģijas kalkulatori

Atrodiet mūsu vietnē lielo noderīgo bioloģijas kalkulatoru kolekciju! Bioloģija ir plaša zinātniska joma, kas pēta dzīvo organismu mijiedarbību. Tam ir vairākas vienojošas tēmas, kas to visu savieno. Evolūcija ir arī galvenā tēma, kas izskaidro dzīves vienotību. Tas arī parāda, ka organismi spēj vairoties un kontrolēt savu vidi. Bioloģijai ir vairākas apakšnozares, no kurām katra ir atkarīga no atbildēto jautājumu rakstura un izmantotajiem rīkiem. Zemes daudzveidība ir pārsteidzoša. Uz Zemes dzīvo vairāk nekā 400 zināmu organismu sugu, un dažas no tām ir prokariotiskas un eikariotiskas. Vārdu bioloģija nāk no sengrieķu vārdiem, kas apzīmē terminus dzīve un biologa.