Matematiske Regnemaskiner

Trekant Område Lommeregner

Find nemt ud af trekantens område med vores gratis trekantarealberegner! Du kan beregne med base og højde, tre forskellige sider og mange flere. Fungerer med vinkler og radianer!

Areal af en trekant efter højde og bund

Areal af en trekant med 3 kendte sider

Areal af en trekant med 2 kendte sider og vinkel mellem dem

Areal af en trekant med 2 kendte vinkler og siden mellem dem

Drevet af

Indholdsfortegnelse

Om trekantarealberegner
Hvordan bruges trekantområdet lommeregner?
Hvad er trekanten?
Hvordan beregnes arealet af en trekant?
Hvad er forskellen mellem radianer og grader?
Hvad er Pythagoras sætning?
Hvor bruges Pythagoras sætning i det virkelige liv?
Hvad er de forskellige typer trekanter?
Hvad er den længste side af trekanten?
Hvad er en retvinklet trekant?
Trigonometri og trekanter

Om trekantarealberegner

Trekanter er blandt de mest betydningsfulde objekter studeret i matematik, og deres betydning tilskrives bredt deres rige matematiske teori.
Denne side giver dig alle de nødvendige oplysninger, du har brug for at vide om trekanter, og lærer dig at beregne arealet af trekanter.

Hvordan bruges trekantområdet lommeregner?

Beregn arealet af en trekant med denne lommeregner. Tilføj trekantens sidelængder og indre vinkler, og vores lommeregner beregner arealet af din trekant.

Hvad er trekanten?

En trekant er en polygon, der har tre sider og tre vinkler. Trekanter er den enkleste type figurer, som matematikere omtaler som polygoner. Deres betydning skyldes deres mange anvendelser inden for forskellige videnskabelige områder, såsom astronomi, arkitektur og teknik.
Trekant i matematik

Hvordan beregnes arealet af en trekant?

Arealet af en trekant er det samlede rum, der optages af dets tre sider. Grundformlen til beregning af dens areal er lig med triangelens base og højde.
Arealet af trekanten efter højde og bund
Triangle area = (height * base) / 2
Område af trekanten er også muligt at beregne forskellige måder med vinkler og længder af trekanten.
Arealet af trekanten med tre sider
Triangle area = 1/4 * √( (a + b + c) * (-a + b + c) * (a - b + c) * (a + b - c) )
Arealet af trekanten med to sider og vinklen mellem dem
Triangle area = 1/2 * a * b * sin(γ)
Område af trekant med to vinkler og en side mellem dem
Triangle area = a^2 * sin(β) * sin(γ) / (2 * sin(β + γ))

Hvad er forskellen mellem radianer og grader?

Både grader og radianer er måleenheder, der ofte bruges inden for forskellige studieretninger.
En grad er defineret som 1/360 af en cirkels samlede vinkel. Grader er opdelt i buesekunder og bueminutter.
En radian er en vinkel i midten af en cirkel, der er lig med cirkelens radius, når buen har radiusens længde.
Målinger af vinkler

Hvad er Pythagoras sætning?

Pythagoras -sætningen er en formel, der definerer forholdet mellem siderne i en højre trekant.
Pythagoras sætning formel
a^2 + b^2 = c^2
Pythagoras sætning tilskrives Pythagoras, en græsk matematiker. Han er kendt for sine bidrag til matematik.
Pythagoras sætning

Hvor bruges Pythagoras sætning i det virkelige liv?

Pythagoras sætning har en stor mængde implikationer i hverdagen.
Pythagoras sætning kan bruges som navigationsteknik. For eksempel, hvis du planlægger at sejle til et bestemt punkt midt i havet, vil sætningen fortælle dig afstanden mellem nord og vest for dit skib.
Pythagoras sætning bruges også af geologer til at bestemme højder og afstande for bjerge og bakker. De kan bruge det til at bestemme terrænets stejlhed ved at måle afstanden mellem en pind og en fast afstand.

Hvad er de forskellige typer trekanter?

Der er mange typer trekanter, som hver har sine egne unikke egenskaber. Trekanter er ofte kategoriseret som følger: Ligesidige trekanter, ensartede trekanter og Scalene Triangle. At forstå disse egenskaber hjælper dig med at formulere dine egne ideer i virkelige applikationer.
Ligesidet trekant
En ligesidet trekant er en trekant med tre sider, der har samme længde.
Lighedbenet trekant
En trekant betragtes som en ensartet trekant, når to sider af trekanten har samme længde.
Scalene Triangle
Scalene -trekanten er en trekant, der har nul lige store sider.
Typer af trekanter

Hvad er den længste side af trekanten?

Den længste del af en retvinklet trekant, som altid er modsat vinklen, kaldes hypotenusen.

Hvad er en retvinklet trekant?

En retvinklet trekant er en trekant, der har en af vinklerne som 90 grader.

Trigonometri og trekanter

Trigonometri er studiet af, hvordan egenskaberne af trekanter. Dens to vigtigste funktioner er sinus- og cosinusfunktionerne.
Sinus- og cosinus -funktionerne er meget vigtige i beregningen af side- og vinkelmål for trekanter. De kan udvides til enhver trekant ved Cosinusloven og Sinesloven.
Triangle viden
Angelica Miller
Artikelforfatter
Angelica Miller
Angelica er psykologstuderende og indholdsforfatter. Hun elsker naturen og spændende dokumentarer og uddannelsesmæssige YouTube -videoer.
Trekant Område Lommeregner Dansk
Udgivet: Mon Aug 23 2021
Seneste opdatering: Tue Oct 19 2021
I kategori Matematiske regnemaskiner
Føj Trekant Område Lommeregner til dit eget websted

Andre matematiske regnemaskiner

Vector Cross Produkt Lommeregner

Vector-tværproduktberegner finder tværproduktet af to vektorer i et tredimensionelt rum.

30 60 90 Trekantberegner

Med vores 30 60 90 trekantberegner kan du løse den specielle højre trekant.

Forventet Værdiregner

Denne regnemaskine for forventet værdi hjælper dig med at beregne en forventet værdi (også kaldet middelværdi) for den givne variabel, der er sat med deres sandsynligheder.

Online Videnskabelig Lommeregner

Denne videnskabelige lommeregner giver enkle og avancerede matematiske funktioner i en brugervenlig app.

Standardafvigelsesberegner

Denne gratis lommeregner giver dig standardafvigelsen, variansen, middelværdien og summen af et givet datasæt.

Procentberegner

Denne procentregner er en gratis online regnemaskine til beregning af procenter. Find ud af, hvad der er X% af Y?

Brøkberegner

Denne gratis brøkregner kan bruges til at finde resultatet til at tilføje, fratrække, multiplicere og dele to almindelige brøker.

Pund Til Kopper Konverter: Mel, Sukker, Mælk..

Find ud af de korrekte mål for din yndlingsopskrift med denne gratis lommeregner, der nemt konverterer pund til kopper! Fungerer med amerikanske kopper og britiske kopper!

Cirkelomkredsen Lommeregner

Brug denne gratis cirkelomkredsberegner til at beregne cirkelradius, cirkeldiameter, cirkelomkreds og cirkelareal.

Dobbeltvinkelformelberegner

Bestem dobbeltvinkelækvivalenten for en given vinkel med denne gratis lommeregner! Find mere information om formlen med dobbelt vinkel.

Matematisk Rodberegner (kvadratrodsberegner)

Denne gratis lommeregner beregner den anden, tredje og højere eksponent og rødder. Formel er også tilgængelig.

Coterminal Vinkelberegner

Find ud af koterminale vinkler med vores coterminale vinkelberegner! Arbejder med grader og radianer for at finde ud af positive og negative koterminale vinkler!

Dot Produktberegner

Beregn matematiske prikprodukter, skalære produkter og prikproduktvinkler let til dine vektorer.

Midtpunktsberegner

Find let ud af midtpunkter for en linje eller en trekant med vores midtpunktsberegner! Denne side lærer dig også værdifuld midtpunktsformel!

Konverter Om Væsentlige Tal (Sig Figs-beregner)

Find let ud af den korrekte mængde betydelige tal i dit nummer med vores betydelige figurværktøj!

Buelængde Beregner Til Cirkel

Find let ud af længden af en cirkels bue med denne online matematiske lommeregner!

Point Estimat Lommeregner

Beregn pointestimat let med vores gratis online værktøj!

Procentvis Stigningsberegner

Beregn enhver procentuel stigning let med vores gratis online lommeregner!

Procentforskelberegner

Beregn procentdel forskel med det samme med vores matematiske procentforskel!

Lineær Interpolationsberegner

Denne gratis online lommeregner beregner den lineære interpolation og den lineære ekstrapolation. Det giver også hældningen af den lineære ligning.

QR -nedbrydningsberegner

Find let ud af orthonormal matrix og øvre trekantede matrix med vores gratis online QR -nedbrydningsberegner!

Matrix Transponeringsberegner

Denne matrix -transponeringsberegner hjælper dig med at finde en transponering til enhver matrix.

Lommeregner For Trekant Hypotenus

Find nemt ud af hypotenusen for alle slags trekanter med vores gratis matematikberegner!

Trigonometri Lommeregner

Beregn let trigonometriske værdier Sin, Cos, Tan, Cot, Sec og Csc med vores gratis online lommeregner!

Retvinklet Side- Og Vinkelberegner (trekantberegner)

Find nemt ud af højre side og vinkel på en trekant med vores gratis online lommeregner!

45 45 90 Trekant-beregner (højre-trekant-beregner)

Beregn hypotenusen, målinger og forhold nemt med vores 45 45 90 trekantberegner.

Matrix Multiplicer Lommeregner

Beregn matrixmultiplikationer nemt med vores gratis online matematikberegner!

Gennemsnitsberegner

Beregn nemt gennemsnittet af tal med vores gratis online matematikberegner

Generator Af Tilfældige Tal

Dette værktøj genererer et virkelig tilfældigt tal mellem to vilkårlige tal.

Fejlmarginberegner

Denne lommeregner beregner fejlmarginen for undersøgelser baseret på stikprøvestørrelse og -andel. Det giver dig også mulighed for at indstille det ønskede niveau af selvtillid.

Vinkel Mellem To Vektorer Lommeregner

Dette onlineværktøj beregner vinklen mellem to vektorer og har alle mulige vektorkombinationer.

LCM Calculator - Mindst Almindelige Multiple Lommeregner

Denne lommeregner hjælper dig med at finde LCM eller LCD for et bestemt sæt tal.

Kvadratmeter Lommeregner

Denne online lommeregner beregner arealet af en figur målt i fod. Fungerer med alle former og måleenheder!

Eksponentberegner (effektberegner)

Dette er en online lommeregner, der kan beregne eksponenter.

Matematik Restregner

Dette onlineværktøj beregner resten af en division.

Regel Af Tre Lommeregner - Direkte Proportion

Beregn let direkte andel af tal med vores gratis Rule of Three-beregner.

Kvadratisk Formel Lommeregner

Kvadratiske ligninger er enhver polynomial algebra af anden grad med følgende form i algebra.

Sumberegner

Denne summeringsnotationsberegner giver dig mulighed for hurtigt at beregne summeringen af et sæt tal, også kendt som Sigma. Derfor kaldes det ofte en sigma-beregner. Det giver dig også en prøve fra serien, der er en sum. Det kan bruges i simpel tilstand til at beregne en simpel sum ved hjælp af et givet sæt tal.

Perimeter Lommeregner

Dette er et gratis onlineværktøj, der beregner omkredsen af forskellige former.

Z-scoreberegner (z-værdi)

Dette er en lommeregner, der beregner z-score for et datasæt.

Fibonacci Lommeregner

Denne Fibonacci-beregner kan bruges til at beregne vilkårene vilkårligt for Fibonacci-sekvensen.

Kapsel Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af enhver kapsel.

Pyramide Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af forskellige former.

Trekantet Prismevolumenberegner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af ethvert trekantet prisme.

Rektangel Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde rumfanget af en kasse.

Keglevolumenberegner

Denne lommeregner beregner keglevolumen og kan bruges til at løse skoleproblemer.

Terningvolumenberegner

Dette er et onlineværktøj, der beregner volumen af enhver terning.

Cylindervolumen Beregner

Dette er et onlineværktøj, der beregner volumenet af en cylinder.

Skalafaktorudvidelsesberegner

Dette er en online lommeregner, der hjælper dig med at beregne skalafaktorudvidelsen af et objekt.

Shannon Mangfoldighedsindeksberegner

Shannon biodiversitetsindeksberegneren kan bruges til at beregne mangfoldigheden af arter i et samfund. Økologer kan bruge Shannon-diversitetsindekset til at få nyttige oplysninger om levesteder.

Bayes Sætning Lommeregner

Brug denne Bayes-sætningsberegner online til at bestemme sandsynligheden for en begivenhed, der er betinget af en anden. Denne beregning tager højde for den forudgående sandsynlighed for A, sandsynligheden for B betinget og A betinget, og A betinget.

Antilogaritme Lommeregner

Antilog-beregneren giver dig mulighed for at beregne den inverse logaritmefunktion. Beregn antilogaritmen for ethvert tal med en base, uanset om det er 10, naturlig antilog eller et andet tal.

Eˣ Lommeregner

Dette fantastiske værktøj giver dig mulighed for at beregne e til styrken af ethvert tal, du vælger.

Primtalsberegner

Denne lommeregner vil vise dig, om et tal har et primtal, eller om det er et sammensat tal.

Eksponentiel Vækstberegner

Den eksponentielle vækstberegner beregner den endelige pris for en mængde baseret på dens begyndelsesværdier, væksthastighed og tid.

Prøvestørrelse Lommeregner

Beregn stikprøvestørrelse baseret på populationsstørrelse, konfidensniveau og fejlmargin.

Invers Logaritme (log) Lommeregner

Denne online-beregner viser den omvendte log for det indtastede tal og den indtastede base.

Beregner For Giftfordeling

Poisson-fordelingsberegneren giver dig mulighed for at bestemme sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer et antal gange i løbet af en bestemt tidsramme.

Multiplikativ Invers Lommeregner

Denne lommeregner hjælper dig med at finde den multiplikative inverse af et heltal, en decimal, en brøk eller et blandet tal.

Tegns Procentberegner

Denne lommeregner konverterer testkarakterer til procenter. Det kan bruges til hurtigt at beregne procentdelen af en eller flere prøvekarakterer (karakterer) og det maksimale antal karakterer.

Forholdsberegner

Denne lommeregner kan bruges til at bestemme dimensionerne af billeder, når du ændrer størrelsen på dem.

Empirisk Regelberegner

Den empiriske regelberegner, også kendt som en "68 95 99 regelberegning", er et værktøj, der giver dig mulighed for at bestemme intervallerne, der er enten 1 eller 2 standardafvigelser eller 3 standardafvigelser. Denne lommeregner vil vise dig de områder, hvori henholdsvis 68, 95 eller 99,7 % af normalfordelte data.

P-værdi-beregner

Dette utrolige værktøj giver dig mulighed for at finde p-værdien. Du kan bruge teststatistik til at bestemme, hvilken p-værdi der er ensidig og hvilken der er tosidet.

Sfære Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde rumfanget af en kugle.

NPV Beregner

Denne online-beregner giver dig mulighed for at beregne NPV (netto nutidsværdi) af en investering. Beregningen er baseret på den oprindelige investering og diskonteringsrenten. Du kan også beregne Internal Rates of Return (IRR), bruttoafkast og nettopengestrømme.

Procentvis Fald

Brug denne lommeregner til at finde ud af, hvordan et procentvis fald med ethvert beløb vil ændre resultatet. Du skal blot indtaste den oprindelige værdi, det procentvise fald og den nye værdi for at beregne ændringen.

Arealberegner

Vores intuitive værktøj lader dig vælge mellem forskellige former og beregner deres areal på et øjeblik.

Sandsynlighedsberegner

Sandsynlighedsberegneren lader dig udforske sandsynlighedsforholdet mellem to separate hændelser. Dette giver dig mulighed for at få en bedre forståelse af, hvordan begivenheder hænger sammen, og gør derved forudsigelser mere præcise.

Lommeregner For Brøk Til Decimal

Brug vores brøk til decimal-beregner til nemt at konvertere brøker til decimaler og tilbage igen!

Faktorberegner

Find ud af faktorerne for ethvert tal med vores faktorberegner

Lommeregner For Brøk Til Blandet Tal

Konverter en brøk til en regnemaskine med blandede tal ved hjælp af vores enkle værktøj