Matematiske Regnemaskiner

Cirkelomkredsen Lommeregner

Brug denne gratis cirkelomkredsberegner til at beregne cirkelradius, cirkeldiameter, cirkelomkreds og cirkelareal.

Visualisering af cirkelomkreds
lavet med ❤️ af

Indholdsfortegnelse

Hvordan bruges en cirkelomkredsberegner?
Hvad er omkreds?
Hvad er en cirkel?
Relevante cirkelformler
Omkretsformel
Termer relateret til cirkler
Cirkels historie

Hvordan bruges en cirkelomkredsberegner?

For at finde ud af andre cirkelparametre skal du udfylde radius, diameter, omkreds eller område. Derefter beregner regnemaskinen automatisk resten af værdierne for dig.

Hvad er omkreds?

Omkredsen er den lineære afstand af en cirkels kant. Det betyder det samme som omkredsen i en geometrisk figur. Forskellen på omkreds og omkreds er, at udtrykket 'omkreds' udelukkende bruges til polygoner.

Hvad er en cirkel?

En cirkel er en simpel lukket form, der viser forskellige begreber og forskellige grupper af mennesker. Det er et sæt punkter i et plan, der er lige langt fra et givet punkt. Cirkeldiametre er to gange radius. De skal være lig med afstanden mellem midten af en cirkel og den linje, der løber gennem den.
I euklidisk geometri er en cirkel en simpel kurve, der deler et plan i to områder: det indre og det ydre. Det bruges almindeligvis til at referere til grænsen for en form eller til hele strukturen.
En cirkel er en type elliptisk struktur, der omslutter det mest areal pr. Omkredsenhed. Det defineres normalt som en todimensionel form med et centralt punkt og en excentricitet på nul.
Få flere oplysninger om cirkler

Relevante cirkelformler

Her er de formler, som vores cirkelberegner bruger.

Omkretsformel

Du kan bruge følgende formel til at beregne cirkelomkredsen baseret på dens radius.
C = 2πR
R = radius
Eksempel på cirkel
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Hvad er cirkel i geometri?

Termer relateret til cirkler

Omkreds er afstanden mellem et kredsløb og cirklen.
Diameter er linjesegmentet, der passerer gennem midten.
Centrets cirkel kaldes en origo.
En cirkel er en form sammensat af punkter, der er i en afstand fra et givet punkt. Afstanden mellem disse punkter kaldes radius.
En halv disk er et specielt tilfælde, der viser det største segment. Begrebet Tangent Circle går tilbage til den tid, hvor de tidligste kendte civilisationer blev etableret.

Cirkels historie

Cirklen har været kendt siden oldtiden. Der er naturlige cirkler omkring Månen og Solen, som kan observeres af planter.
Cirklen har inspireret udviklingen af mange videnskabelige discipliner, såsom astronomi og geometri. Dens undersøgelse har også hjulpet med at forklare begrebet guddommelig eller perfekt geometri.
Platon forklarer den perfekte cirkel, hvordan den er forskellig fra ord og tegninger, og hvorfor den er vigtig.
Kunstnernes forskellige verdensopfattelser påvirkede deres opfattelse af cirklen. Nogle har fokuseret på dens centrale del, mens andre har fremhævet det demokratiske aspekt af dens omkreds.
Cirklen er et symbol på mange hellige og åndelige begreber. Det er blevet fortolket på forskellige måder rundt om i verden.
Cirkels historie
Angelica Miller
Artikelforfatter
Angelica Miller
Angelica er psykologstuderende og indholdsforfatter. Hun elsker naturen og spændende dokumentarer og uddannelsesmæssige YouTube -videoer.
Cirkelomkredsen Lommeregner Dansk
Udgivet: Mon Aug 02 2021
I kategori Matematiske regnemaskiner
Føj Cirkelomkredsen Lommeregner til dit eget websted

Andre matematiske regnemaskiner

Vector Cross Produkt Lommeregner

Vector-tværproduktberegner finder tværproduktet af to vektorer i et tredimensionelt rum.

30 60 90 Trekantberegner

Med vores 30 60 90 trekantberegner kan du løse den specielle højre trekant.

Forventet Værdiregner

Denne regnemaskine for forventet værdi hjælper dig med at beregne en forventet værdi (også kaldet middelværdi) for den givne variabel, der er sat med deres sandsynligheder.

Online Videnskabelig Lommeregner

Denne videnskabelige lommeregner giver enkle og avancerede matematiske funktioner i en brugervenlig app.

Standardafvigelsesberegner

Denne gratis lommeregner giver dig standardafvigelsen, variansen, middelværdien og summen af et givet datasæt.

Procentberegner

Denne procentregner er en gratis online regnemaskine til beregning af procenter. Find ud af, hvad der er X% af Y?

Brøkberegner

Denne gratis brøkregner kan bruges til at finde resultatet til at tilføje, fratrække, multiplicere og dele to almindelige brøker.

Pund Til Kopper Konverter: Mel, Sukker, Mælk..

Find ud af de korrekte mål for din yndlingsopskrift med denne gratis lommeregner, der nemt konverterer pund til kopper! Fungerer med amerikanske kopper og britiske kopper!

Dobbeltvinkelformelberegner

Bestem dobbeltvinkelækvivalenten for en given vinkel med denne gratis lommeregner! Find mere information om formlen med dobbelt vinkel.

Matematisk Rodberegner (kvadratrodsberegner)

Denne gratis lommeregner beregner den anden, tredje og højere eksponent og rødder. Formel er også tilgængelig.

Trekant Område Lommeregner

Find nemt ud af trekantens område med vores gratis trekantarealberegner! Du kan beregne med base og højde, tre forskellige sider og mange flere. Fungerer med vinkler og radianer!

Coterminal Vinkelberegner

Find ud af koterminale vinkler med vores coterminale vinkelberegner! Arbejder med grader og radianer for at finde ud af positive og negative koterminale vinkler!

Dot Produktberegner

Beregn matematiske prikprodukter, skalære produkter og prikproduktvinkler let til dine vektorer.

Midtpunktsberegner

Find let ud af midtpunkter for en linje eller en trekant med vores midtpunktsberegner! Denne side lærer dig også værdifuld midtpunktsformel!

Konverter Om Væsentlige Tal (Sig Figs-beregner)

Find let ud af den korrekte mængde betydelige tal i dit nummer med vores betydelige figurværktøj!

Buelængde Beregner Til Cirkel

Find let ud af længden af en cirkels bue med denne online matematiske lommeregner!

Point Estimat Lommeregner

Beregn pointestimat let med vores gratis online værktøj!

Procentvis Stigningsberegner

Beregn enhver procentuel stigning let med vores gratis online lommeregner!

Procentforskelberegner

Beregn procentdel forskel med det samme med vores matematiske procentforskel!

Lineær Interpolationsberegner

Denne gratis online lommeregner beregner den lineære interpolation og den lineære ekstrapolation. Det giver også hældningen af den lineære ligning.

QR -nedbrydningsberegner

Find let ud af orthonormal matrix og øvre trekantede matrix med vores gratis online QR -nedbrydningsberegner!

Matrix Transponeringsberegner

Denne matrix -transponeringsberegner hjælper dig med at finde en transponering til enhver matrix.

Lommeregner For Trekant Hypotenus

Find nemt ud af hypotenusen for alle slags trekanter med vores gratis matematikberegner!

Trigonometri Lommeregner

Beregn let trigonometriske værdier Sin, Cos, Tan, Cot, Sec og Csc med vores gratis online lommeregner!

Retvinklet Side- Og Vinkelberegner (trekantberegner)

Find nemt ud af højre side og vinkel på en trekant med vores gratis online lommeregner!

45 45 90 Trekant-beregner (højre-trekant-beregner)

Beregn hypotenusen, målinger og forhold nemt med vores 45 45 90 trekantberegner.

Matrix Multiplicer Lommeregner

Beregn matrixmultiplikationer nemt med vores gratis online matematikberegner!

Gennemsnitsberegner

Beregn nemt gennemsnittet af tal med vores gratis online matematikberegner

Generator Af Tilfældige Tal

Dette værktøj genererer et virkelig tilfældigt tal mellem to vilkårlige tal.

Fejlmarginberegner

Denne lommeregner beregner fejlmarginen for undersøgelser baseret på stikprøvestørrelse og -andel. Det giver dig også mulighed for at indstille det ønskede niveau af selvtillid.

Vinkel Mellem To Vektorer Lommeregner

Dette onlineværktøj beregner vinklen mellem to vektorer og har alle mulige vektorkombinationer.

LCM Calculator - Mindst Almindelige Multiple Lommeregner

Denne lommeregner hjælper dig med at finde LCM eller LCD for et bestemt sæt tal.

Kvadratmeter Lommeregner

Denne online lommeregner beregner arealet af en figur målt i fod. Fungerer med alle former og måleenheder!

Eksponentberegner (effektberegner)

Dette er en online lommeregner, der kan beregne eksponenter.

Matematik Restregner

Dette onlineværktøj beregner resten af en division.

Regel Af Tre Lommeregner - Direkte Proportion

Beregn let direkte andel af tal med vores gratis Rule of Three-beregner.

Kvadratisk Formel Lommeregner

Kvadratiske ligninger er enhver polynomial algebra af anden grad med følgende form i algebra.

Sumberegner

Denne summeringsnotationsberegner giver dig mulighed for hurtigt at beregne summeringen af et sæt tal, også kendt som Sigma. Derfor kaldes det ofte en sigma-beregner. Det giver dig også en prøve fra serien, der er en sum. Det kan bruges i simpel tilstand til at beregne en simpel sum ved hjælp af et givet sæt tal.

Perimeter Lommeregner

Dette er et gratis onlineværktøj, der beregner omkredsen af forskellige former.

Z-scoreberegner (z-værdi)

Dette er en lommeregner, der beregner z-score for et datasæt.

Fibonacci Lommeregner

Denne Fibonacci-beregner kan bruges til at beregne vilkårene vilkårligt for Fibonacci-sekvensen.

Kapsel Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af enhver kapsel.

Pyramide Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af forskellige former.

Trekantet Prismevolumenberegner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af ethvert trekantet prisme.

Rektangel Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde rumfanget af en kasse.

Keglevolumenberegner

Denne lommeregner beregner keglevolumen og kan bruges til at løse skoleproblemer.

Terningvolumenberegner

Dette er et onlineværktøj, der beregner volumen af enhver terning.

Cylindervolumen Beregner

Dette er et onlineværktøj, der beregner volumenet af en cylinder.

Skalafaktorudvidelsesberegner

Dette er en online lommeregner, der hjælper dig med at beregne skalafaktorudvidelsen af et objekt.

Shannon Mangfoldighedsindeksberegner

Shannon biodiversitetsindeksberegneren kan bruges til at beregne mangfoldigheden af arter i et samfund. Økologer kan bruge Shannon-diversitetsindekset til at få nyttige oplysninger om levesteder.

Bayes Sætning Lommeregner

Brug denne Bayes-sætningsberegner online til at bestemme sandsynligheden for en begivenhed, der er betinget af en anden. Denne beregning tager højde for den forudgående sandsynlighed for A, sandsynligheden for B betinget og A betinget, og A betinget.

Antilogaritme Lommeregner

Antilog-beregneren giver dig mulighed for at beregne den inverse logaritmefunktion. Beregn antilogaritmen for ethvert tal med en base, uanset om det er 10, naturlig antilog eller et andet tal.

Eˣ Lommeregner

Dette fantastiske værktøj giver dig mulighed for at beregne e til styrken af ethvert tal, du vælger.

Primtalsberegner

Denne lommeregner vil vise dig, om et tal har et primtal, eller om det er et sammensat tal.

Eksponentiel Vækstberegner

Den eksponentielle vækstberegner beregner den endelige pris for en mængde baseret på dens begyndelsesværdier, væksthastighed og tid.

Prøvestørrelse Lommeregner

Beregn stikprøvestørrelse baseret på populationsstørrelse, konfidensniveau og fejlmargin.

Invers Logaritme (log) Lommeregner

Denne online-beregner viser den omvendte log for det indtastede tal og den indtastede base.

Beregner For Giftfordeling

Poisson-fordelingsberegneren giver dig mulighed for at bestemme sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer et antal gange i løbet af en bestemt tidsramme.

Multiplikativ Invers Lommeregner

Denne lommeregner hjælper dig med at finde den multiplikative inverse af et heltal, en decimal, en brøk eller et blandet tal.

Tegns Procentberegner

Denne lommeregner konverterer testkarakterer til procenter. Det kan bruges til hurtigt at beregne procentdelen af en eller flere prøvekarakterer (karakterer) og det maksimale antal karakterer.

Forholdsberegner

Denne lommeregner kan bruges til at bestemme dimensionerne af billeder, når du ændrer størrelsen på dem.

Empirisk Regelberegner

Den empiriske regelberegner, også kendt som en "68 95 99 regelberegning", er et værktøj, der giver dig mulighed for at bestemme intervallerne, der er enten 1 eller 2 standardafvigelser eller 3 standardafvigelser. Denne lommeregner vil vise dig de områder, hvori henholdsvis 68, 95 eller 99,7 % af normalfordelte data.

P-værdi-beregner

Dette utrolige værktøj giver dig mulighed for at finde p-værdien. Du kan bruge teststatistik til at bestemme, hvilken p-værdi der er ensidig og hvilken der er tosidet.

Sfære Volumen Lommeregner

Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde rumfanget af en kugle.

NPV Beregner

Denne online-beregner giver dig mulighed for at beregne NPV (netto nutidsværdi) af en investering. Beregningen er baseret på den oprindelige investering og diskonteringsrenten. Du kan også beregne Internal Rates of Return (IRR), bruttoafkast og nettopengestrømme.

Procentvis Fald

Brug denne lommeregner til at finde ud af, hvordan et procentvis fald med ethvert beløb vil ændre resultatet. Du skal blot indtaste den oprindelige værdi, det procentvise fald og den nye værdi for at beregne ændringen.

Arealberegner

Vores intuitive værktøj lader dig vælge mellem forskellige former og beregner deres areal på et øjeblik.

Sandsynlighedsberegner

Sandsynlighedsberegneren lader dig udforske sandsynlighedsforholdet mellem to separate hændelser. Dette giver dig mulighed for at få en bedre forståelse af, hvordan begivenheder hænger sammen, og gør derved forudsigelser mere præcise.

Lommeregner For Brøk Til Decimal

Brug vores brøk til decimal-beregner til nemt at konvertere brøker til decimaler og tilbage igen!

Faktorberegner

Find ud af faktorerne for ethvert tal med vores faktorberegner

Lommeregner For Brøk Til Blandet Tal

Konverter en brøk til en regnemaskine med blandede tal ved hjælp af vores enkle værktøj