Matematiske Regnemaskiner

Sandsynlighedsberegner

Sandsynlighedsberegneren lader dig udforske sandsynlighedsforholdet mellem to separate hændelser. Dette giver dig mulighed for at få en bedre forståelse af, hvordan begivenheder hænger sammen, og gør derved forudsigelser mere præcise.

Sandsynligheder for enkelte hændelser

%
%

Hvilken sandsynlighed vil du se?

%

Sandsynligheder for en række begivenheder

gange
%
lavet med ❤️ af

Indholdsfortegnelse

Sandsynlighedsdefinition
Betinget sandsynlighed
Teoretisk vs eksperimentel sandsynlighed
Sandsynlighed og statistik
Sandsynlighedsberegneren er et nyttigt værktøj, når man skal undersøge sammenhængen mellem begivenheder, såsom chancen for at A sker og chancen for at B sker. For eksempel, hvis chancen for at A sker er 50 %, og den samme for B, hvad er chancerne for at begge sker, kun én sker, mindst én sker, eller ingen af delene sker, og så videre?
Vores sandsynlighedsberegner hjælper dig med at se sandsynligheden for seks forskellige scenarier. Plus, når du indtaster, hvor mange gange "terningen er kastet", giver den dig yderligere fire scenarier. På denne måde behøver du ikke selv at lave hele udregningen. Indtast blot tallene, og vores lommeregner tager sig af resten!
 • Forståelse af sandsynlighed: definition og begreb
 • Betinget sandsynlighed: afhængige og uafhængige begivenheder
 • Teoretisk vs eksperimentel sandsynlighed
 • Brug af sandsynlighedsberegneren: input og output
 • Sandsynlighed og statistik: Real-Life Applications
 • Almindelige fejl, der skal undgås ved beregning af sandsynlighed
 • Yderligere ressourcer og yderligere læsning
 • Konklusion: Hvordan sandsynlighedsberegneren kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger
 • Sandsynlighedsdefinition

  Sandsynlighed er en måde at tænke på usikre situationer og bruges på en række forskellige områder, såsom spil, beslutningstagning og statistik. Definitionen af sandsynlighed givet i dette kursus er den mest grundlæggende og grundlæggende definition af emnet.

  Betinget sandsynlighed

  Sandsynlighed handler om at studere tilfældigheder, og et af de vigtigste begreber at forstå er, om begivenheder er afhængige eller ej. To begivenheder er uafhængige, hvis forekomsten af den første ikke påvirker sandsynligheden for forekomsten af den anden. Dette er utrolig vigtigt, fordi det bestemmer, hvordan vi kan beregne potentielle resultater. Hvis vi kaster en perfekt afbalanceret standard kubisk terning, er der 1/6 chance for at få en toer.
  Selvom terningerne er blevet knyttet sammen i dette eksempel, er sandsynligheden for at få en toer ⚁ i anden omgang stadig 1/6, fordi begivenhederne er uafhængige. Det betyder, at sandsynligheden for at få mindst ét bestemt resultat, som en to ⚁ i første omgang, ikke afhænger af, hvad der sker med terningerne i anden omgang.
  Sandsynligvis er der forskellige måder at se et scenarie på. Denne gang skal vi tale om betinget sandsynlighed. Antag, at du spiller et spil tennis, og en af dine modstandere nærmer sig nettet. Afhængigt af den vinkel, de rammer bolden i, kan det være muligt at sende bolden forbi deres modstander i ét skud. Men hvis deres modstander dukker, når de ser bolden komme, vil bolden sandsynligvis hoppe fra jorden, og deres modstander kan gribe den. Dette er et eksempel på en situation, hvor man tænker over spillet i form af begivenheder (at slå bolden) og resultater.

  Teoretisk vs eksperimentel sandsynlighed

  I de fleste tilfælde er teoretisk sandsynlighed defineret som forholdet mellem antallet af gunstige udfald og antallet af alle mulige udfald. Der er dog forskel på teoretisk sandsynlighed og eksperimentel sandsynlighed. Den formelle definition af eksperimentel sandsynlighed er forholdet mellem antallet af udfald, der falder ind under en bestemt kategori (eksperimentet) og det samlede antal udfald. Eksperimentelt design er afhængig af den givne information, logiske ræsonnementer og fortæller os, hvad vi kan forvente af eksperimentet. Ideelt set vil denne information komme fra den hypotese, der testes. Efter at have indsamlet disse oplysninger, vil det eksperimentelle design hjælpe dig med at designe eksperimentet på en måde, der vil validere eller ugyldiggøre din hypotese.
  I spillet med 42 kugler bliver en kugle tilfældigt plukket og lagt tilbage i posen et uendeligt antal gange. Det betyder, at der altid er 42 bolde i posen, hvoraf de 18 er orange. Vi kan beregne sandsynligheden for at vælge en bestemt farve ved at dividere antallet af kugler i den farve med det samlede antal kugler i posen (42). Dette er forenklet til 3/7, eller sandsynligheden er 18/42, hvilket betyder, at ud af hver 14 bolde, der er valgt, skal der være 3 orange bolde.
  Sandsynlighed er en matematisk videnskab, der beskæftiger sig med chancen for, at noget sker. Det kan bruges til at forudsige, hvad der vil ske som et resultat af at udføre et eksperiment, eller til at forstå oddsene for, at noget sker i en given situation. I dette eksempel vil vi bruge den eksperimentelle sandsynlighed til at forstå, hvad der skete, da vi plukkede en kugle fra en pose og gentog proceduren 13 gange mere. Antag, at vi fik 8 orange kugler i 14 forsøg. Dette giver os den empiriske sandsynlighed på 8 ud af 14, eller 44%.
  Der vil være tidspunkter, hvor du vil vælge flere kort, tidspunkter, hvor du vil få færre, og tidspunkter, hvor du vil vælge det forudsagte antal. Resultatet vil dog afvige fra det teoretiske. Dette sker, fordi når du prøver at gentage dette spil igen og igen, vil du nogle gange vælge mere, og nogle gange vil du få mindre, og nogle gange vil du vælge nøjagtigt det tal, der er forudsagt teoretisk. Hvis du opsummerer alle resultater, skal du bemærke, at den samlede sandsynlighed kommer tættere og tættere på den teoretiske sandsynlighed. Hvis ikke, så kan der være en uoverensstemmelse mellem det, du ser, og det hypotetiske resultat – det kan for eksempel være tilfældet, hvis nogle bolde i posen er af forskellig farve og størrelse. For at få et præcist skøn skal du randomisere udvælgelsesprocessen.

  Sandsynlighed og statistik

  Statistik er den gren af matematik, der beskæftiger sig med indsamling, fortolkning, analyse, præsentation og fortolkning af data. Sandsynlighed er den gren af matematikken, der studerer muligheden for begivenheder og dens udfald. Det er vigtigt at forstå disse forskelle, da de kan føre til forskellige konklusioner i forskellige situationer.
  Sandsynlighed er et teoretisk felt inden for matematik, der beskæftiger sig med ting som matematiske definitioner og teoremer. I modsætning hertil er statistik en praktisk anvendelse af matematik, der forsøger at tilskrive mening og forståelse af observationer i den virkelige verden. Statistik kan opdeles i to hovedgrene - beskrivende og inferentiel. Beskrivende statistik undersøger en populations beskrivende egenskaber, såsom antal, middelværdier og standardafvigelser. Inferentiel statistik bruger statistiske metoder til at drage konklusioner om en population fra prøver, enten fra et eksperiment eller fra observationer taget fra den virkelige verden.
  Sandsynlighed er evnen til at forudsige muligheden for begivenheder, mens statistik er studiet af hyppigheden af tidligere hændelser. Ved afslutningen af kurset vil du have en dybere forståelse af disse begreber og være i stand til at bruge dem til at modellere data fra den virkelige verden.
  Antag, at du spiller et hasardspil, hvor hvert kort er valgt med samme sandsynlighed, og dit mål er at vinde. I dette tilfælde kunne du lave en indsats baseret på oddsene – altså sandsynligheden for, at dit valgte kort er en spar. Hvis du antager, at bunken er komplet, og valget er helt tilfældigt og retfærdigt, kan du udlede, at sandsynligheden er lig med ¼. Det betyder, at du trygt kan foretage et væddemål.
  En statistiker vil se spillet et stykke tid for at vurdere retfærdigheden, før han rådfører sig med sandsynlighedslisten om, hvilke handlinger der skal tages for at have den bedste chance for at vinde. Når de er enige om, at det er det værd at spille spillet, vil probabilisten rådgive, hvilke skridt de skal tage for at forbedre deres chancer.
  John Cruz
  Artikelforfatter
  John Cruz
  John er en ph.d. -studerende med en passion for matematik og uddannelse. I fritiden går John gerne på vandreture og cykler.
  Sandsynlighedsberegner Dansk
  Udgivet: Sun Jan 08 2023
  I kategori Matematiske regnemaskiner
  Føj Sandsynlighedsberegner til dit eget websted

  Andre matematiske regnemaskiner

  Vector Cross Produkt Lommeregner

  Vector-tværproduktberegner finder tværproduktet af to vektorer i et tredimensionelt rum.

  30 60 90 Trekantberegner

  Med vores 30 60 90 trekantberegner kan du løse den specielle højre trekant.

  Forventet Værdiregner

  Denne regnemaskine for forventet værdi hjælper dig med at beregne en forventet værdi (også kaldet middelværdi) for den givne variabel, der er sat med deres sandsynligheder.

  Online Videnskabelig Lommeregner

  Denne videnskabelige lommeregner giver enkle og avancerede matematiske funktioner i en brugervenlig app.

  Standardafvigelsesberegner

  Denne gratis lommeregner giver dig standardafvigelsen, variansen, middelværdien og summen af et givet datasæt.

  Procentberegner

  Denne procentregner er en gratis online regnemaskine til beregning af procenter. Find ud af, hvad der er X% af Y?

  Brøkberegner

  Denne gratis brøkregner kan bruges til at finde resultatet til at tilføje, fratrække, multiplicere og dele to almindelige brøker.

  Pund Til Kopper Konverter: Mel, Sukker, Mælk..

  Find ud af de korrekte mål for din yndlingsopskrift med denne gratis lommeregner, der nemt konverterer pund til kopper! Fungerer med amerikanske kopper og britiske kopper!

  Cirkelomkredsen Lommeregner

  Brug denne gratis cirkelomkredsberegner til at beregne cirkelradius, cirkeldiameter, cirkelomkreds og cirkelareal.

  Dobbeltvinkelformelberegner

  Bestem dobbeltvinkelækvivalenten for en given vinkel med denne gratis lommeregner! Find mere information om formlen med dobbelt vinkel.

  Matematisk Rodberegner (kvadratrodsberegner)

  Denne gratis lommeregner beregner den anden, tredje og højere eksponent og rødder. Formel er også tilgængelig.

  Trekant Område Lommeregner

  Find nemt ud af trekantens område med vores gratis trekantarealberegner! Du kan beregne med base og højde, tre forskellige sider og mange flere. Fungerer med vinkler og radianer!

  Coterminal Vinkelberegner

  Find ud af koterminale vinkler med vores coterminale vinkelberegner! Arbejder med grader og radianer for at finde ud af positive og negative koterminale vinkler!

  Dot Produktberegner

  Beregn matematiske prikprodukter, skalære produkter og prikproduktvinkler let til dine vektorer.

  Midtpunktsberegner

  Find let ud af midtpunkter for en linje eller en trekant med vores midtpunktsberegner! Denne side lærer dig også værdifuld midtpunktsformel!

  Konverter Om Væsentlige Tal (Sig Figs-beregner)

  Find let ud af den korrekte mængde betydelige tal i dit nummer med vores betydelige figurværktøj!

  Buelængde Beregner Til Cirkel

  Find let ud af længden af en cirkels bue med denne online matematiske lommeregner!

  Point Estimat Lommeregner

  Beregn pointestimat let med vores gratis online værktøj!

  Procentvis Stigningsberegner

  Beregn enhver procentuel stigning let med vores gratis online lommeregner!

  Procentforskelberegner

  Beregn procentdel forskel med det samme med vores matematiske procentforskel!

  Lineær Interpolationsberegner

  Denne gratis online lommeregner beregner den lineære interpolation og den lineære ekstrapolation. Det giver også hældningen af den lineære ligning.

  QR -nedbrydningsberegner

  Find let ud af orthonormal matrix og øvre trekantede matrix med vores gratis online QR -nedbrydningsberegner!

  Matrix Transponeringsberegner

  Denne matrix -transponeringsberegner hjælper dig med at finde en transponering til enhver matrix.

  Lommeregner For Trekant Hypotenus

  Find nemt ud af hypotenusen for alle slags trekanter med vores gratis matematikberegner!

  Trigonometri Lommeregner

  Beregn let trigonometriske værdier Sin, Cos, Tan, Cot, Sec og Csc med vores gratis online lommeregner!

  Retvinklet Side- Og Vinkelberegner (trekantberegner)

  Find nemt ud af højre side og vinkel på en trekant med vores gratis online lommeregner!

  45 45 90 Trekant-beregner (højre-trekant-beregner)

  Beregn hypotenusen, målinger og forhold nemt med vores 45 45 90 trekantberegner.

  Matrix Multiplicer Lommeregner

  Beregn matrixmultiplikationer nemt med vores gratis online matematikberegner!

  Gennemsnitsberegner

  Beregn nemt gennemsnittet af tal med vores gratis online matematikberegner

  Generator Af Tilfældige Tal

  Dette værktøj genererer et virkelig tilfældigt tal mellem to vilkårlige tal.

  Fejlmarginberegner

  Denne lommeregner beregner fejlmarginen for undersøgelser baseret på stikprøvestørrelse og -andel. Det giver dig også mulighed for at indstille det ønskede niveau af selvtillid.

  Vinkel Mellem To Vektorer Lommeregner

  Dette onlineværktøj beregner vinklen mellem to vektorer og har alle mulige vektorkombinationer.

  LCM Calculator - Mindst Almindelige Multiple Lommeregner

  Denne lommeregner hjælper dig med at finde LCM eller LCD for et bestemt sæt tal.

  Kvadratmeter Lommeregner

  Denne online lommeregner beregner arealet af en figur målt i fod. Fungerer med alle former og måleenheder!

  Eksponentberegner (effektberegner)

  Dette er en online lommeregner, der kan beregne eksponenter.

  Matematik Restregner

  Dette onlineværktøj beregner resten af en division.

  Regel Af Tre Lommeregner - Direkte Proportion

  Beregn let direkte andel af tal med vores gratis Rule of Three-beregner.

  Kvadratisk Formel Lommeregner

  Kvadratiske ligninger er enhver polynomial algebra af anden grad med følgende form i algebra.

  Sumberegner

  Denne summeringsnotationsberegner giver dig mulighed for hurtigt at beregne summeringen af et sæt tal, også kendt som Sigma. Derfor kaldes det ofte en sigma-beregner. Det giver dig også en prøve fra serien, der er en sum. Det kan bruges i simpel tilstand til at beregne en simpel sum ved hjælp af et givet sæt tal.

  Perimeter Lommeregner

  Dette er et gratis onlineværktøj, der beregner omkredsen af forskellige former.

  Z-scoreberegner (z-værdi)

  Dette er en lommeregner, der beregner z-score for et datasæt.

  Fibonacci Lommeregner

  Denne Fibonacci-beregner kan bruges til at beregne vilkårene vilkårligt for Fibonacci-sekvensen.

  Kapsel Volumen Lommeregner

  Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af enhver kapsel.

  Pyramide Volumen Lommeregner

  Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af forskellige former.

  Trekantet Prismevolumenberegner

  Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde volumen af ethvert trekantet prisme.

  Rektangel Volumen Lommeregner

  Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde rumfanget af en kasse.

  Keglevolumenberegner

  Denne lommeregner beregner keglevolumen og kan bruges til at løse skoleproblemer.

  Terningvolumenberegner

  Dette er et onlineværktøj, der beregner volumen af enhver terning.

  Cylindervolumen Beregner

  Dette er et onlineværktøj, der beregner volumenet af en cylinder.

  Skalafaktorudvidelsesberegner

  Dette er en online lommeregner, der hjælper dig med at beregne skalafaktorudvidelsen af et objekt.

  Shannon Mangfoldighedsindeksberegner

  Shannon biodiversitetsindeksberegneren kan bruges til at beregne mangfoldigheden af arter i et samfund. Økologer kan bruge Shannon-diversitetsindekset til at få nyttige oplysninger om levesteder.

  Bayes Sætning Lommeregner

  Brug denne Bayes-sætningsberegner online til at bestemme sandsynligheden for en begivenhed, der er betinget af en anden. Denne beregning tager højde for den forudgående sandsynlighed for A, sandsynligheden for B betinget og A betinget, og A betinget.

  Antilogaritme Lommeregner

  Antilog-beregneren giver dig mulighed for at beregne den inverse logaritmefunktion. Beregn antilogaritmen for ethvert tal med en base, uanset om det er 10, naturlig antilog eller et andet tal.

  Eˣ Lommeregner

  Dette fantastiske værktøj giver dig mulighed for at beregne e til styrken af ethvert tal, du vælger.

  Primtalsberegner

  Denne lommeregner vil vise dig, om et tal har et primtal, eller om det er et sammensat tal.

  Eksponentiel Vækstberegner

  Den eksponentielle vækstberegner beregner den endelige pris for en mængde baseret på dens begyndelsesværdier, væksthastighed og tid.

  Prøvestørrelse Lommeregner

  Beregn stikprøvestørrelse baseret på populationsstørrelse, konfidensniveau og fejlmargin.

  Invers Logaritme (log) Lommeregner

  Denne online-beregner viser den omvendte log for det indtastede tal og den indtastede base.

  Beregner For Giftfordeling

  Poisson-fordelingsberegneren giver dig mulighed for at bestemme sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer et antal gange i løbet af en bestemt tidsramme.

  Multiplikativ Invers Lommeregner

  Denne lommeregner hjælper dig med at finde den multiplikative inverse af et heltal, en decimal, en brøk eller et blandet tal.

  Tegns Procentberegner

  Denne lommeregner konverterer testkarakterer til procenter. Det kan bruges til hurtigt at beregne procentdelen af en eller flere prøvekarakterer (karakterer) og det maksimale antal karakterer.

  Forholdsberegner

  Denne lommeregner kan bruges til at bestemme dimensionerne af billeder, når du ændrer størrelsen på dem.

  Empirisk Regelberegner

  Den empiriske regelberegner, også kendt som en "68 95 99 regelberegning", er et værktøj, der giver dig mulighed for at bestemme intervallerne, der er enten 1 eller 2 standardafvigelser eller 3 standardafvigelser. Denne lommeregner vil vise dig de områder, hvori henholdsvis 68, 95 eller 99,7 % af normalfordelte data.

  P-værdi-beregner

  Dette utrolige værktøj giver dig mulighed for at finde p-værdien. Du kan bruge teststatistik til at bestemme, hvilken p-værdi der er ensidig og hvilken der er tosidet.

  Sfære Volumen Lommeregner

  Det er en gratis lommeregner, der kan hjælpe dig med at finde rumfanget af en kugle.

  NPV Beregner

  Denne online-beregner giver dig mulighed for at beregne NPV (netto nutidsværdi) af en investering. Beregningen er baseret på den oprindelige investering og diskonteringsrenten. Du kan også beregne Internal Rates of Return (IRR), bruttoafkast og nettopengestrømme.

  Procentvis Fald

  Brug denne lommeregner til at finde ud af, hvordan et procentvis fald med ethvert beløb vil ændre resultatet. Du skal blot indtaste den oprindelige værdi, det procentvise fald og den nye værdi for at beregne ændringen.

  Arealberegner

  Vores intuitive værktøj lader dig vælge mellem forskellige former og beregner deres areal på et øjeblik.

  Lommeregner For Brøk Til Decimal

  Brug vores brøk til decimal-beregner til nemt at konvertere brøker til decimaler og tilbage igen!

  Faktorberegner

  Find ud af faktorerne for ethvert tal med vores faktorberegner

  Lommeregner For Brøk Til Blandet Tal

  Konverter en brøk til en regnemaskine med blandede tal ved hjælp af vores enkle værktøj