Keemia Kalkulaatorid

Massiprotsendi Kalkulaator

Massiprotsendi kalkulaatori abil saate määrata komponendi massi ja aine kogumassi vahelise suhte.

Massiprotsendi kalkulaator

g
g
%

Sisukord

Massiprotsendi kalkulaator
Mis on massiprotsent? Mis on massiprotsent?
Kuidas arvutate massiprotsenti? Massiprotsendi valem
Kuidas arvutate ühendi massiprotsenti?
Mis vahe on protsentuaalsel koostisel ja massiprotsendil?
Kui suur on 8 g NaCl massiprotsent 42 g vees?
Kuidas ma saan arvutada ühendi koostisosa massiprotsenti
Kas 5,6 g CH3COOH 9,8 massiprotsendilise lahuse valmistamiseks on vaja minimaalselt vett?
Massiprotsendi kalkulaatori abil saate määrata komponendi massi ja aine kogumassi vahelise protsendi.
Teile võib huvi pakkuda väike, kuid oluline erinevus massiprotsendi ja koostise protsendi vahel. Mõlemad mõisted on keemias olulised ja neid võib valesti mõista. Meie tööriist võimaldab neid mõlemaid arvutada.

Massiprotsendi kalkulaator

Massiprotsendi kalkulaator võimaldab arvutada komponendi massi ja aine kogumassi suhte. Seda esitatakse kasutades ja %.

Mis on massiprotsent? Mis on massiprotsent?

Mõisted koostise protsent ja massiprotsent on kaks erinevat mõistet, mida sageli aetakse segi, kuna mõlemad viitavad komponentide protsendimäärale. Peamine erinevus koostise ja massiprotsendi vahel on:
Massiprotsent on segus oleva aine massi protsent kogumassist;
Protsentuaalne koostis on ülaltoodud protsentide summa, aga ka segu iga elemendi mass.

Kuidas arvutate massiprotsenti? Massiprotsendi valem

Massiprotsendi valemit on kaks versiooni: üks komponendi koguse määramiseks aines ja teine lahustunud aine protsendi määramiseks lahuses.
Ühendi massiprotsent
Lahusti massiprotsent lahuses
Lahuse kogumass
Lahustuv

Kuidas arvutate ühendi massiprotsenti?

Massiprotsentide kalkulaator sobib massiprotsendi võrrandite abil kõikidele olukordadele, kus massiprotsenti on vaja.
Lahuses leiduva lahustunud aine massiprotsent.
Koostisosa massiprotsent ühendis või segus.
Samuti saate hõlpsalt arvutada koostise protsenti.
Lahuse uurimisel on vajalik valem lahustunud aine massiprotsendi arvutamiseks. Soovite arvutada lahustunud aine sisaldust. Seda peaksite teadma:
Lahuse kogus grammides
Lahusti kaal on grammides.
Tulemus annab teile lahuses oleva lahustunud aine massiprotsendi. Seda väljendatakse %.
Segus oleva komponendi massiprotsendi arvutamiseks oleks parem kasutada teist massiprotsendi võrrandit. Nüüd peate sisestama:
komponendi mass;
Ühendite kogumass.
See annab teile komponendi protsendi ühendis. Jällegi väljendatakse seda protsentides.
Kolmandaks saate määrata segu koostise %. Peate sisestama:
Segu iga elemendi aatomite arv – valige saadaolevate valikute hulgast sobiv aatom. Saate valida H ja sisendi 2, seejärel valida O ja sisendi 1. See annaks teile vastavalt 11,2% ja 88,8%.
Pange tähele, et kõik protsendid annavad kokku 100%
Saate sisestada väärtusi, et luua 6 elemendiga segu.
Protsentuaalne koostis on segu iga elemendi protsent.
Näiteks päring on järgmine: "Kuidas saate arvutada vesinikkloriidhappe ja vee lahuse massiprotsenti? Vesinikkloriidhape on 43 g ja vesi 200 g.
See tähendab, et lahustunud aine kogus on 43 g ja lahusti kogus 200 g.
Arvutage lahuse kogumass, mis on 243 g. Järgmisena korrutage lahustunud aine mass kogumassiga, et leida massiprotsent. Lõpuks korrutage 100 100-ga. Lõpptulemus on 17,695%.

Mis vahe on protsentuaalsel koostisel ja massiprotsendil?

Kuigi neid aetakse sageli segamini, on protsentuaalne koostis ja massiprotsent mõnevõrra erinevad.
Massiprotsent on komponendi massi ja ühendi massi suhe.
Protsentuaalne koostis seevastu on segu iga elemendi protsent. Seda väljendatakse protsentides.
Massiprotsent on lihtne protsendikomponent.
Protsentuaalne koostis annab kombinatsiooni iga elemendi jaoks mitu väärtust.
NaCl massiprotsendi arvutamiseks vees korrutage soola mass veega 100-ga. Soola koostises on 39,3% naatriumi ja 60,7% kloori.

Kui suur on 8 g NaCl massiprotsent 42 g vees?

16% on 42 g vees lahustatud 8 g NaCl massiprotsent. Selle ise arvutamiseks järgige alltoodud samme.
Leidke lahustunud aine mass, kasutades 8 g NaCl.
Mass lahustis arvutatakse 42 g vee abil.
Lisage 50 g lahustit ja lahustunud ainet, et määrata lahuse kogumass.
Jagage lahuse massiga, 8/50 = 0,16
Korrutage 100-ga, 0,16x100 = 16%

Kuidas ma saan arvutada ühendi koostisosa massiprotsenti

See valem arvutab konkreetse komponendi massiprotsendi ühendis. See on kogumassi ja komponendi suhe.
massiprotsent = (komponendi mass / ühendi kogumass) * 100

Kas 5,6 g CH3COOH 9,8 massiprotsendilise lahuse valmistamiseks on vaja minimaalselt vett?

51,54 g on vajalik veemass 5,6 g CH3COOH-d sisaldava lahuse valmistamiseks. Massiprotsent 9,8% ja vee mass on 51,54 g. Seda on lihtne leida:
Valemit kasutatakse lahustunud aine massiprotsendi arvutamiseks lahustis.
Muutke seda massi arvutamiseks:
Lisage lahuse massile.

Parmis Kazemi
Artikli autor
Parmis Kazemi
Parmis on sisulooja, kellel on kirg kirjutada ja uusi asju luua. Ta on ka väga huvitatud tehnoloogiast ja naudib uute asjade õppimist.

Massiprotsendi Kalkulaator Eesti
Avaldatud: Fri May 27 2022
Kategoorias Keemia kalkulaatorid
Lisage Massiprotsendi Kalkulaator oma veebisaidile