Keemia Kalkulaatorid

Nernsti Võrrandi Kalkulaator

See Nernsti võrrandi kalkulaator näitab elektrokeemia põhivalemit, Nernsti võrrandit (tuntud ka kui rakupotentsiaali võrrand).

Nernsti võrrandi kalkulaator

IN
mol
Reduktsioonipotentsiaal (E)
? IN
tehtud ❤️ poolt

Sisukord

Milline on kulude vähendamise võimalus?
Mis on rakupotentsiaali võrrand?

Milline on kulude vähendamise võimalus?

Poolraku või täieliku raku reaktsiooni redutseerimispotentsiaal on tuntud ka redoks- või oksüdatsiooni-/redutseerimispoti järgi. See mõõdab molekulide (või isegi aatomite või ioonide) taandumise tendentsi. See mõõdab molekulide kalduvust omandada elektrone ja seetõttu väheneda.
Mis täpselt on oksüdatsioon/redutseerimine? Kui elektronid eemaldatakse, nimetatakse seda oksüdatsiooniks. Redutseerimine viitab elektronide vastuvõtmise või omandamise toimingule. See on siis, kui näiteks antioksüdant loovutab elektroni.
Mida see kõik vähendamise potentsiaalina tähendab? Suurema potentsiaaliga lahendus omandab suurema tõenäosusega elektrone (redutseerub), samas kui väiksema potentsiaaliga lahendus kaotab elektrone. Oluline on märkida, et suur redutseerimispotentsiaal ei tähenda reaktsiooni toimumist. Reaktsioon nõuab siiski teatud aktiveerimisenergiat.
Lahenduse absoluutset potentsiaali on raske kvantifitseerida. Seetõttu saab redutseerimispotentsiaale määratleda võrdluselektroodi suhtes.
Standardne vähendamise võimalus on redokspotentsiaal, mida mõõdetakse standardtingimustes. See hõlmab 25 kraadi C, aktiivsust 1 iooni kohta, rõhku 1 bar gaasi kohta ja osalemist reaktsioonis. Standardne redutseerimispotentsiaal määratakse vesinikelektroodistandardi (SHE) suhtes, mille suvaliselt antud potentsiaal on 0 V.

Mis on rakupotentsiaali võrrand?

Nernsti võrrand on rakupotentsiaali võrrand, mis seob redutseerimispotentsiaali standardse elektropotentsiaaliga temperatuur] (https://www.omnicalculator.com/conversion/temperature-converter) ja ka molekulide aktiivsusega. [levels võib ligikaudse tulemuse saamiseks tegevusi asendada. Nernsti võrrand töötab poolraku ja täisraku reaktsioonide puhul.
E = E₀ – RT/zF * ln([punane]/[oks])
kus:
 • E – redutseerimispotentsiaal voltides. (V);
 • E₀ – standardne reduktsioonipotentsiaal, väljendatud ka voltides (V);
 • R – gaasi konstan, võrdne 8,314J/(K*mol);
 • T – temperatuur, mille juures reaktsioon toimuks, mõõdetuna kelvinites.
 • z - Reaktsioonis ülekantud elektronide moolide arv
 • F – Faraday konstant, mis võrdub kulonide arvuga elektronide mooli kohta (96,485,3 C/mol);
 • [punane] – molekuli keemiline aktiivsus (aatom või ioon ...) vähendatud versioonis. Seda saab asendada ka kontsentratsiooniga.
 • [ox] -- Keemiline aktiivsus (aatom, ioon ...) oksüdeeritud). Seda saab asendada ka kontsentratsiooniga.
 • John Cruz
  Artikli autor
  John Cruz
  John on doktorant, kelle kirg on matemaatika ja haridus. Vabal ajal meeldib Johnile matkata ja jalgrattaga sõita.
  Nernsti Võrrandi Kalkulaator Eesti
  Avaldatud: Thu Jul 21 2022
  Kategoorias Keemia kalkulaatorid
  Lisage Nernsti Võrrandi Kalkulaator oma veebisaidile

  Muud keemiakalkulaatorid

  Gibbsi Vaba Energia Kalkulaator

  Gibbsi energiakalkulaator on ideaalne tööriist kindlaks teha, kas keemiline reaktsioon võib iseenesest toimuda või mitte.

  Keemia Moolikalkulaator

  Meie moolide grammideks konverter muudab molekulmassi, massi ja moolide teisendamise lihtsaks.

  Molaarsuse Kalkulaator

  See kalkulaator teisendab mis tahes lahuse massikontsentratsiooni molaarseks kontsentratsiooniks. Samuti arvutab see grammi ml kohta ümber moolideks. Samuti on võimalik arvutada mis tahes aine mass, mis on vajalik soovitud molaarsuse taseme saavutamiseks.

  Massiprotsendi Kalkulaator

  Massiprotsendi kalkulaatori abil saate määrata komponendi massi ja aine kogumassi vahelise suhte.

  Lahuse Lahjenduskalkulaator

  Lahuse lahjenduskalkulaator arvutab, kuidas lahjendada põhilahust teadaoleva kontsentratsiooniga, et saada suvaline maht.